Διαβάστε στο Documento

Documento Newspaper
ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Νοσοκομείο Γρεβενών: Παγκόσμιο πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας

Εφαρμόζοντας απλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στο νοσοκομείο Γρεβενών, οι υπάλληλοι τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου κατάφεραν να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια, νερό και θέρμανση, και για την τετραετία 2012 - 2016 εξοικονόμησαν 850.000 ευρώ!