Διαβάστε στο Documento

Documento Newspaper
ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ «ΠΟΛΕΙΣ/ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ» Αρχαιολογικοί Διάλογοι 2018: Παράταση για υποβολή προτάσεων

Οι «Αρχαιολογικοί Διάλογοι» αποτελούν μια δυναμική συλλογικότητα που τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να εξετάσει το ρόλο και τη σημασία της αρχαιότητας και των αρχαιοτήτων στο κοινωνικό πεδίο, με άξονα τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία με ποικίλους επιστημονικούς κλάδους.