Συμβούλιο της Ευρώπης: Προωθεί τη δημιουργία κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για τη συγκέντρωση επενδύσεων στην έρευνα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα αυτό, συστήνει η ΕΕ, προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια του διαδικτύου και άλλων κρίσιμων συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, ο νέος φορέας, που θα έχει την έδρα του στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, αναλαμβάνει τη διοχέτευση της χρηματοδότησης που συνδέεται με την κυβερνοασφάλεια από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Το «ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας» θα συνεργάζεται με ένα δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού που θα ορίσουν τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, το κέντρο θα φέρει σε επαφή τους κυριότερους ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται φορείς της βιομηχανίας, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και άλλες συναφείς ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για να σχηματίσουν μια κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με στόχο να ενισχυθεί και να διαδοθεί η εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σημειώνεται ότι το κέντρο ικανοτήτων θα συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) που εδρεύει στην Κρήτη.

Το Συμβούλιο ενέκρινε και τον κανονισμό για την ίδρυση του κέντρου και του δικτύου, ενώ θα ακολουθήσει η τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα επόμενα στάδια

Η νομική πράξη μένει πλέον να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ο σχετικός κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευσή του.

Μυστικά & Documento

09/05/2021, 17:00
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader