ΣΕΙΡΑ - ΑΙΡΕΤΙΚΑ 9

10+3 (Απ)όψεις για τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Ο 9ος τόμος των «Αιρετικών» καταπιάνεται με θέματα που αφορούν τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου, διερευνώντας την αναπόδραστη πορεία του προς τη μετάλλαξή του σε άλλο κρατικό μόρφωμα.

∙ Αναλυτική καταγραφή των γεγονότων της πρώτης άλωσης και της

λεηλασίας της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους.

∙ Ποιοι λόγοι επέτρεψαν σε μια χούφτα ιππότες να καταλάβουν τις πόλεις

της Ελλάδας;

∙Ποιοι παράγοντες συντέλεσαν ώστε ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος Μιχαήλ Η΄

Παλαιολόγος να επανακτήσει την Κωνσταντινούπολη;

∙Ποια χαρακτηριστικά πήρε το κίνημα των ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη του

14ου αιώνα;

∙Ρεπορταζιακή παρουσίαση των τελευταίων ημερών της πολιορκίας και της

Άλωσης της Πόλης από τους Οθωμανούς.

∙Η Άλωση όπως παρουσιάζεται από την πλευρά των Οθωμανών

χρονογράφων.

∙ Η Άλωση στα σχολικά εγχειρίδια της Τουρκικής Δημοκρατίας.

∙ Μήπως τελικά η Άλωση βοήθησε στην επιβίωση της αυτοκρατορίας και η

Τουρκοκρατία είναι απλώς εθνικός μύθος;

Πληροφορίες

96 σελίδες

Τιμή 5€ + έξοδα αποστολής

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 6%

Για να το αποκτήσετε καλέστε στο 211 103 1500 ή στείλτε email στο info@documentonews.gr