500.000 ευρώ για διάγνωση covid-19 έπειτα από συμφωνία του Γιώργου Πατούλη με… τον Γιώργο Πατούλη!

500.000 ευρώ για διάγνωση covid-19 έπειτα από συμφωνία του Γιώργου Πατούλη με… τον Γιώργο Πατούλη!

Σε σχεδόν 500.000 ευρώ ανέρχεται το συνολικό κόστος του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ερμής μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

Ένα πρόγραμμα δηλαδή που αποφασίσθηκε ότι θα υλοποιηθεί από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη! Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που λειτουργεί από τον περασμένο Μάιο και ανανεώθηκε προ ολίγων ημερών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, έχει σαν σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημίας covid-19 «μέσα από την ανάπτυξη διαδικασίας διάγνωσης, για την ύπαρξη ή όχι της λοίμωξης του κορωνοϊού, με λήψη διαγνωστικού τεστ σε υπόπτους ασθενείς, στο σπίτι τους». Απ’ ότι φαίνεται όμως, βάσει γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, το επίμαχο πρόγραμμα δεν θα έπρεπε να ανανεωθεί και να αυξηθεί το κόστος του κατά σχεδόν 300 χιλιάδες ευρώ, αφού δεν έχει υποβληθεί στους απαιτούμενους ελέγχους.

Πιο συγκεκριμένα, στις 4 Αυγούστου του 2020, εκδόθηκε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, βάσει της οποίας εγκρίθηκε τροποποίηση και παράταση της «Προγραμματικής Σύμβασης διαχείρισης κρουσμάτων επιδημίας COVID-19 κατ’ οίκον- Επιχειρησιακό Σχέδιο Ερμής, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών». Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανερχόταν συνολικά σε 199.006,16 ευρώ, ενώ έπειτα από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για ανανέωσή του, αυτό ανέρχεται πλέον σε 489.224,48 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως η σημαντικότερη αιτία αύξησης των δαπανών, οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού αυξάνεται από 132.000 ευρώ σε 384.129,88 ευρώ. Την επίμαχη απόφαση υπογράφει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ενώ εκ μέρους του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών δεν υπογράφει ο ίδιος, αλλά ο Φώτιος Πατσουράκος.

Όπως αναγράφεται στο ιστορικό που παρατίθεται στη σχετική απόφαση, η προγραμματική σύμβαση υπεγράφη «στις 08.05.2020, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η προγραμματική διάρκειας τριών μηνών υλοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 0873) και ο προϋπολογισμός για την εκτέλεσή της ανέρχεται στο ποσό των 199.006,16 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)».

Στις αρχές Ιουλίου και πιο συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου, ο συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων covid-19 της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αιτήθηκε με έγγραφο του προς την Περιφέρεια Αττικής «την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έως τις 31.12.2020 και την αύξηση του προϋπολογισμού της υπογεγραμμένης προγραμματικής κατά 290.218,32 ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής: 41.529,88 ευρώ για την κάλυψη του κόστους φορολογικών και ασφαλιστικών κρατήσεων του προσωπικού που δεν είχε ληφθεί υπόψη στην αρχική προγραμματική σύμβαση και 248.688,44 ευρώ για την κάλυψη του κόστους της εκτέλεσης της σύμβασης, στη διάρκεια της παράτασης έως 31.12.2020».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης σε συνεδρίασή της στις 7 Ιουλίου του 2020 ενέκρινε αφενός την τροποποίηση της προγραμματικής με την αύξηση του προϋπολογισμού της κατά 41.529,88 ευρώ και αφετέρου την παράσταση της χρονικής της διάρκειας έως τις 31.12.2020 με χρηματοδότηση υλοποίησής της με 248.688,44 ευρώ.

Μετέπειτα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στη συνεδρίαση της 16.07.2020 ενέκρινε και αυτό, την παράταση της προγραμματικής σύμβασης έως τις 31.12.2020, τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της παράτασης και την προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της υπογεγραμμένης σύμβασης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης συνεδρίασε στις 21.07.2020 και ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης της σύμβασης αλλά και για την αύξηση των κρουσμάτων που σημειώνονται στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό ενέκρινε ομόφωνα και την τροποποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού και την παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως τις 31.12.2020».

«Δεν μπορεί να θεωρηθεί»

Το σχέδιο της παράτασης της σύμβασης στάλθηκε στο τμήμα νομικής υποστήριξης Περιφερειάρχη και συλλογικών οργάνων –το υπογράφει ο δικηγόρος Λάμπρος Πάσχος-, το οποίο φαίνεται πως δεν συναίνεσε στην ανανέωση του προγράμματος. Όπως αναγράφεται στη γνωμάτευση του τμήματος της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα το documentonews.gr, προβλέπεται στο σχέδιο τροποποίησης-παράτασης της σύμβασης αύξηση κατά 41.529,88 ευρώ, που θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Αττικής, και αφορά «φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις που δεν είχαν συνυπολογιστεί στην αρχική σύμβαση».

Παράλληλα, στην επίμαχη γνωμάτευση επιρρίπτονται ευθύνες στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας για έλλειψη στοιχείων που στάλθηκαν στη Νομική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, στην γνωμάτευση αναγράφεται ότι «Το πρόγραμμα αυτό, όπως είχε εκπονηθεί και προταθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, προέβλεπε συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένο προϋπολογισμό και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη, στη φάση της υλοποίησής του».

Παρόλα αυτά, «αν και εφόσον, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας θεωρεί ότι συντρέχουν οι υγειονομικές ανάγκες για την επέκταση του υπάρχοντος προγράμματος προστασίας της δημόσιας υγείας, την τροποποίησή του ή την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος ίδιου ή διαφορετικού περιεχομένου, θα πρέπει αντίστοιχα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3172/2003, να καταρτίσει τη νέα της πρόταση, και να την θέσει ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Περιφέρειας για την έγκριση και την υλοποίησή της είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω συνεργασίας, όπως έγινε με το πρώτο πρόγραμμα που εισηγήθηκε». Όμως, «τέτοια πρόταση δεν έχει τεθεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας με βάση τα στοιχεία του φακέλου».

Ευθύνες επιρρίπτονται και στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, οι αρμοδιότητες της οποίας «εξαντλούνται στην τήρηση των όρων αυτής, την προσήκουσα υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτής και την εισήγηση μέτρων για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της». Ως αποτέλεσμα, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, «δεν έχει αρμοδιότητα για την εισήγηση τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της (δηλ. κατ’ ουσίαν για την υλοποίηση ενός διαφορετικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ενός διαφορετικού έκτακτου προγράμματος δημόσιας υγείας, διαφορετικής χρονικής διάρκειας, διαφορετικού προϋπολογισμού και διαφορετικού αριθμού υγειονομικών ελέγχων από αυτούς που είχε προτείνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με το αρχικό της πρόγραμμα)».

Ζήτημα σύμφωνα με το έγγραφο της νομικής υπηρεσίας έγκειται και με από 16 Ιουλίου του 2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εγκρίνεται η πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ερμής «και όχι, όπως θα έπρεπε να εγκριθούν “οι όροι του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της από 8-5-2020 προγραμματικής σύμβασης”, το νέο σχέδιο της οποίας θα έπρεπε να τεθεί ενώπιον του, μετά από την εκπόνηση του από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής».

Το σημαντικότερο ίσως… μεμπτό σημείο της ανανέωση του προγράμματος, βάσει του επίμαχου εγγράφου της νομικής υπηρεσίας, είναι ότι «στις συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και στις συμβάσεις αγοράς ακινήτων, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ… διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των υπηρεσιών ή φορέων αυτών».

Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται πως δεν έγινε, αφού βάσει του εγγράφου της νομικής υπηρεσίας, «η εξαίρεση που προβλέφθηκε με το άρθρο 37 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, με την οποία αυξάνεται το όριο πάνω από το οποίο διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ, αφορά δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών του ν. 4412/2016 και όχι τις προγραμματικές συμβάσεις, όπως είναι η εξεταζόμενη εδώ σύμβαση».

Συνεπώς, «για αυτή ισχύουν τα παγίως καθιερωμένα χρηματικά όρια, πάνω από τα οποία επιβάλλεται να διενεργηθεί προσυμαβτικός έλεγχος νομιμότητάς της, όπως θα πρέπει να γίνει και στη συγκεκριμένη, δεδομένου ότι με την επαύξηση- τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου που προτείνεται, ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής ξεπερνά τις 300.000 ευρώ».

Με βάση τα ανωτέρω, η νομική υπηρεσία κρίνει ότι το παρόν σχέδιο τροποποίησης-παράτασης της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης «δεν μπορεί να θεωρηθεί».

«Η διαδικασία δεν είναι σύννομη»

Σε ανάρτηση που κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο περιφερειακός σύμβουλος από την παράταξη «Δύναμη Ζωής», Σπύρος Αγγέλης, σχολίασε ότι «ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης συμφώνησε με τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου Πατούλη Γιώργο να συνεχίσουν να κάνουν δειγματοληψίες για τον covid-19. Μάλιστα έβαλαν αρχικό ποσό στη σύμβαση 199.000 ευρώ για να μην ελεγχθούν από τον Ελεγκτικό Συνέδριο και αφού η τρίμηνη συνεργασία τους “πήγε καλά”, το ποσό έγινε σχεδόν 500.000 ευρώ. Η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής τους κράζει αλλά σφυρίζουν αδιάφορα. Παρεμπιπτόντως ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε “υγιές” το περιφερειακό συμβούλιο, που είχε αποχωρήσει ολόκληρη η αντιπολίτευση σε μια επίδειξη “δημοκρατικής ευαισθησίας”».

Σε δηλώσεις του στο documentonews.gr, ο Σπύρος Αγγέλης ανέφερε ότι «μας έδωσαν μια γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας η οποία έλεγε ότι συναινεί να πάει στο ελεγκτικό συνέδριο αφού όμως πρώτα εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μας έδωσαν την πρώτη γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας, μας την είχαν κρύψει μέχρι την περασμένη Δευτέρα που την αναζητήσαμε. Την πήραμε επομένως το πρωί της ίδιας ημέρας σύγκλισης του περιφερειακού συμβουλίου, όπου ανακαλύψαμε ότι η νομική υπηρεσία είπε ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι σύννομη».

Σχετικά με την εξέλιξη του έργου μέχρι στιγμής, ο κ. Αγγέλης δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει κανείς τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Τους ρώτησα πόσοι γιατροί δούλεψαν, πόσα αμάξια κινήθηκαν, πόσους ελέγχους έκαναν, δεν μας απάντησε κανείς. Μου είπαν σχεδόν ότι είμαι προβοκάτορας γιατί δεν συναινώ να γίνουν έλεγχοι για covid-19. Εμείς σαν “Δύναμη Ζωής” προτείναμε να γίνει μια δημόσια δομή, να γίνουν προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και να λειτουργούν οι εργαζόμενοι σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν υπάρχει λόγος να δίνεται 110 ευρώ μεροκάματο στους γιατρούς χωρίς να ξέρουμε πόσους ελέγχους κάνουν την ημέρα. Μπορεί ας πούμε ένας γιατρός να έκανε έναν έλεγχο την ημέρα και να έλαβε 110 ευρώ; Δεν έχουμε τίποτα με τους γιατρούς, αλλά σκεφτείτε ότι στην πρώτη προγραμματική σύμβαση δεν είχαν προβλέψει καν την ασφάλιση των γιατρών. Αν ο γιατρός κολλούσε κορονοϊό δεν θα είχε ασφαλιστική κάλυψη, τώρα την προέβλεψαν για τους εργαζόμενους».         

https://www.documentonews.gr/filegrid/2020/08/07/5f2d3e27825e6348d53904a3.pdf

https://www.documentonews.gr/filegrid/2020/08/07/5f2d3e33825e6352cb6a1c22.pdf

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter