Αδιευκρίνιστες παραλείψεις και εκτιμήσεις εισαγγελέα υπέρ του Αδωνη

Αδιευκρίνιστες παραλείψεις και εκτιμήσεις εισαγγελέα υπέρ του Αδωνη

Αγνόηση στοιχείων από τα πορίσµατα των επίκουρων οικονοµικών εισαγγελέων, µη συµπερίληψη παλαιότερων δηλώσεων του Αδωνη Γεωργιάδη οι οποίες αναιρούν το νοµικό σκεπτικό του, διαµόρφωση δικών του συµπερασµάτων στην πράξη αρχειοθέτησης τα οποία αντιβαίνουν κατάφωρα στην κοινή και νοµική λογική, αυτοαναίρεση όσων έχει γράψει ακόµη και ο ίδιος.

Η πράξη αρχειοθέτησης για τον Αδωνη Γεωργιάδη στη δικογραφία για το σκάνδαλο Novartis, την οποία υπογράφει ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος Παναγιώτης Καψιµάλης, δηµιουργεί ολοένα πιο έντονα ερωτήµατα. Και αυτό επειδή πρόκειται για πράξη αρχειοθέτησης η οποία, όπως έχει ήδη αποκαλύψει το Documento, εντόπισε «πιθανές φορολογικές παραβάσεις» και «αδιευκρίνιστες» καταθέσεις περίπου 350.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασµούς εταιρειών συµφερόντων του πρώην υπουργού, αλλά ο εισαγγελέας δεν έδωσε εντολή να διεξαχθεί έρευνα επί αυτών των ευρηµάτων. ∆εν αποτελεί όµως αυτό το µοναδικό επίδικο.

Ο Π. Καψιµάλης στηρίχτηκε στο κοινό απαλλακτικό πόρισµα που συνέταξαν οι επίκουροι οικονοµικοί εισαγγελείς Κατερίνα Κολιοκώστα και Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, αλλά και στο πόρισµα της επίσης επίκουρης εισαγγελέα Αντωνίας Γεωργίου που ζητούσε την κλήτευση Γεωργιάδη για εξηγήσεις.

Είναι όµως έτσι;
Οπως προκύπτει από την αντιπαραβολή των δύο επίµαχων πορισµάτων µε την πράξη αρχειοθέτησης, ο Π. Καψιµάλης δεν έχει συµπεριλάβει κρίσιµα στοιχεία της υπόθεσης, τα οποία όµως καταγράφονται στα άλλα δύο πορίσµατα. Ακόµη σηµαντικότερα, αρκετά από τα σηµεία που αποτελούν τον πυρήνα του νοµικού σκεπτικού του Π. Καψιµάλη και τα οποία οδήγησαν στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης προκύπτει ότι αποτελούν αποκλειστικά δικά του συµπεράσµατα, γεγονός που προκαλεί απορίες για το πώς συνέβη αυτό. Ειδικά εφόσον αρκετά εξ αυτών αποτελούν αξιολογικές κρίσεις. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο Π. Καψιµάλης έρχεται σε αντίθεση ακόµη και µε ίδιο του εαυτό, αφού στην πράξη αρχειοθέτησης για τον Αδ. Γεωργιάδη αναφέρει ότι η Roche ήταν ανταγωνίστρια εταιρεία της Novartis, ενώ στην πράξη αρχειοθέτησης που υπογράφει πάλι ο ίδιος αναφορικά µε τον ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο αναφέρει ότι η Novartis κατείχε το 30% των µετοχών της Roche.

«Ασυνήθιστη για υπουργό, αλλά απαράσκευη ενέργεια»

Ο Π. Καψιµάλης εξάγει συµπέρασµα που δεν προκύπτει στα δύο άλλα σχετικά εισαγγελικά πορίσµατα σε ό,τι αφορά την κατάθεση του Κωνσταντίνου Ράνου, µέλος της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων (ΕΤΦ) στο υπουργείο Υγείας από το 2011 έως το 2014. Ο Κ. Ράνος κατέθεσε µεταξύ άλλων ότι ο Αδ.
Γεωργιάδης εισήλθε στον χώρο που συνεδρίαζε η ΕΤΦ έπειτα από αρνητική απόφαση που υπήρξε σχετικά µε την αύξηση τιµών σε τριάντα φάρµακα, λέγοντας στα µέλη της επιτροπής «θα ξαναψηφίσουµε».

Ως αποτέλεσµα, όλα τα υπόλοιπα µέλη της ΕΤΦ, σύµφωνα µε τον Κ. Ράνο, ψήφισαν «υπέρ της άποψης του υπουργού». Ο Π. Καψιµάλης αποδέχεται ότι το επίµαχο περιστατικό είναι πραγµατικό αλλά δεν επιρρίπτει ευθύνες στον Αδ. Γεωργιάδη, επειδή «η αν και όντως ασυνήθιστη για υπουργό, ενέργειά του, να παρευρεθεί κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής τιµών κατά την 1η και 2η/8/2013, για να υποστηρίξει την άποψή του για την αναγκαιότητα, λόγω µνηµονιακής υποχρέωσης, εγκρίσεως των τιµών, ήταν εµφανώς απαράσκευη». ∆εν υπάρχει καµία σχετική αναφορά στα δύο πορίσµατα, παρά µόνο η καταγραφή της κατάθεσης του Κ. Ράνου.

Ευθύνη Μπέζα τα δελτία που «δεν τέθηκαν σε ισχύ»

Στα δύο πορίσµατα δεν υπάρχει καµία αναφορά σχετικά και µε όσα κατέγραψε στη συνέχεια στο δικό του πόρισµα ο Π. Καψιµάλης, ότι δηλαδή «η ανάµειξη του Α. Γεωργιάδη δεν συνεχίστηκε κατά τη διαδικασία εκδόσεως του ∆ελτίου Τιµών Φαρµάκων καθώς αρµόδιος προς τούτο ήταν ο υφυπουργός Μπέζας στον οποίο και είχε ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα…». Και αφού ήταν αρµόδιος ο Αντώνης Μπέζας, γιατί ζήτησε από την ΕΤΦ να αλλάξει το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας; Ειδικά εφόσον τόσο το επίµαχο δελτίο τιµών όσο και το επόµενο που υπέγραψε ο Μπέζας «δεν τέθηκαν σε ισχύ… Γιατί ακολούθησε το ∆ιορθωτικό ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης 30-8-2013… µε ισχύ από 2-9-2013 το οποίο εκδόθηκε από τον υπουργό Υγείας Σπυρίδωνα-Αδωνι Γεωργιάδη». Ο εισαγγελέας Καψιµάλης δεν δίνει απάντηση στα ερωτήµατα αυτά.

Στο πόρισµα της εισαγγελέα Αντ. Γεωργίου δεν υπάρχει αναφορά σε ευθύνη του Αντ. Μπέζα ως προς την έκδοση των επίµαχων δελτίων τιµών φαρµάκων, ενώ στο κοινό πόρισµα των άλλων δύο εισαγγελέων αναγράφεται ότι «το δελτίο τιµών των φαρµάκων της 6-8-2013, όπου αναφέρονται τα φάρµακα που ανατιµολογήθηκαν, δεν έχει υπογραφεί από τον τότε υπουργό Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη, αλλά από τον έχοντα σχετική αρµοδιότητα υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα». ∆εν αιτιολογείται όµως γιατί ο Αδ. Γεωργιάδης «εισέβαλε» στην επίµαχη συνεδρίαση της ΕΤΦ, όπως κατήγγειλε ο Κ. Ράνος.

«Εγώ έχω την ευθύνη του δελτίου»

Το σηµαντικότερο όµως δεν είναι αυτό, αλλά ότι ο Αδ. Γεωργιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθµό Βήµα τον Μάρτιο του 2018 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στην αναφορά ενός εκ των µαρτύρων ότι εγώ έβαλα τον Μπέζα να υπογράψει το επίµαχο δελτίο του Αυγούστου του 2013, το έκανα διότι ήθελα να ξεκαρφωθώ και ενώ είχα την αρµοδιότητα, έβαλα τον Μπέζα να το υπογράψει· ότι αυτό δείχνει την πληµµέλεια της εισαγγελέως, διότι στο συγκεκριµένο δελτίο την αρµοδιότητα τυπικά την είχε ο κ. Μπέζας. Τονίζω τη λέξη τυπικά, διότι από την αρχή εγώ είχα πάρει το φάρµακο, εγώ είχα την πολιτική ευθύνη, σε κανένα απολύτως σηµείο δεν είχε την ευθύνη του φαρµάκου ο κ. Μπέζας. Το συγκεκριµένο δελτίο το υπέγραψε ο κ. Μπέζας, γιατί τυπικά εκείνος είχε την αρµοδιότητα. Γι’ αυτό είπα στη συνέχεια ότι δεν έχει τίποτα το κακό αυτό το δελτίο. Το δελτίο το οποίο λέγεται επίµαχο λόγω της αναφοράς του ψευδοµάρτυρα είναι µια χαρά δελτίο, εγώ έχω την ευθύνη του δελτίου και όχι ο κ. Μπέζας. Ο κ. Μπέζας το υπογράφει όµως, γιατί έχει την τυπική αρµοδιότητα».

«Ο Μπέζας έχει την αρµοδιότητα του δελτίου»

Σε διαφορετικό µήκος κύµατος είχε κινηθεί όµως ο Αδ. Γεωργιάδης κατά την οµιλία του στη Βουλή στις 21 Φεβρουαρίου 2018, όταν ερωτώµενος γιατί υπέγραψε ο υφυπουργός Μπέζας το δελτίο τιµών της 6ης Αυγούστου 2013 απάντησε ότι «το δελτίο τιµών για το οποίο κατηγορούµαι το έχει υπογράψει ο υφυπουργός µου ο κ. Μπέζας. ∆εν το έχω υπογράψει εγώ… Ο κ. Μπέζας είχε την αρµοδιότητα του δελτίου τιµών για το οποίο κατηγορούµαι, γιατί εγώ πήρα την αρµοδιότητα ενάµιση µήνα µετά και καταθέτω και τα δύο ΦΕΚ. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν υπογράφω εγώ το δελτίο τιµών, το οποίο δεν εξεδόθη από µένα, αλλά εξεδόθη από τον υφυπουργό µου».

«Ο υφυπουργός δεν πράττει στο όνοµα του υπουργού»

Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις λέει αλήθεια ο Αδ. Γεωργιάδης; Οταν µιλάει στη Βουλή ή όταν δίνει την επίµαχη συνέντευξη; Γιατί αυτό που αναφέρει στην τηλεοπτική του συνέντευξη είναι ότι η υπογραφή του υφυπουργού Μπέζα µπήκε στο επίµαχο δελτίο τιµών απλώς «γιατί έχει την τυπική αρµοδιότητα» κι ότι ήταν ο Αδ. Γεωργιάδης αυτός που βάσει των λεγοµένων του είχε «ευθύνη του δελτίου». Ο Π. Καψιµάλης έλαβε υπόψη τις επίµαχες τηλεοπτικές δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη; Γιατί αντικρούουν εξ ολοκλήρου το νοµικό του σκεπτικό, βάσει του οποίου «κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ο υφυπουργός δεν τελεί σε ιεραρχική εξέταση από τον αρµόδιο υπουργό… Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν λειτουργεί στο όνοµα ή αντί του υπουργού, δεν λαµβάνει εντολές ούτε και αναζητεί για τις ενέργειές του την έγκριση του αρµόδιου υπουργού».

Εκτός του ότι ο Π. Καψιµάλης παραβλέπει ότι αυτό που είθισται να συµβαίνει, ότι δηλαδή ασχέτως των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο εκάστοτε υφυπουργός, την τελική ευθύνη έχει ο αρµόδιος υπουργός –σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε τους αναπληρωτές Υγείας–, δεν έχει διερευνήσει παράλληλα τις επίµαχες τηλεοπτικές δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη. Γεγονός εξαιρετικά κρίσιµο, γιατί εφόσον ευσταθούν όσα δήλωνε τότε ο πρώην υπουργός Υγείας –και γιατί να µην ευσταθούν αφού τα δηλώνει ο ίδιος, ασχέτως που µετέπειτα άλλαξε τη ρητορική του–, προκύπτει ότι ήταν ο Αδ. Γεωργιάδης αυτός που έφερε την ευθύνη για τα επίµαχα δελτία τιµών. Αλλωστε ακόµη και ο ίδιος ο Π. Καψιµάλης κάνει την παραδοχή ότι τα δύο δελτία τιµών που έφεραν την υπογραφή Μπέζα δεν τέθηκαν ποτέ σε ισχύ γιατί ακολούθησε αυτό που υπέγραψε ο Αδ. Γεωργιάδης. Αρα πώς έφερε την ευθύνη ο υφυπουργός;

«Εντολή του υπουργού»

Πώς γίνεται επίσης να µην υπάρχει στην πράξη αρχειοθέτησης έστω µια αναφορά στην κατάθεση που έδωσε στις αρµόδιες αρχές στις 11 Ιανουαρίου 2019 ο σηµερινός επικεφαλής του Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας Σταύρος Ευαγγελάτος, προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Φαρµάκων και Φαρµακείων του υπουργείου Υγείας από τον Ιούλιο του 2013 έως και τα µέσα του Ιουνίου 2014; ∆εν είναι ρητορικό το ερώτηµα, αφού όταν ο Στ. Ευαγγελάτος είχε ρωτηθεί ποιος είχε την αρµοδιότητα το επίµαχο χρονικό διάστηµα για τη σύνταξη των σχετικών µε το φάρµακο διατάξεων κατά την περίοδο της θητείας του και ποιος εισηγούνταν στην πολιτική ηγεσία, είχε απαντήσει ότι «αρµόδια κατά τον νόµο είναι η ∆ιεύθυνση Φαρµάκων και Φαρµακείων του υπουργείου Υγείας».

Είχε τονίσει όµως και ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προϊσταµένου «οι σχετικές µε την τιµολόγηση φαρµάκου διατάξεις δεν αποτελούσαν εισήγηση της υπηρεσίας. Ερχονταν στην υπηρεσία είτε µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε εγγράφως µε εντολή του υπουργού Υγείας να εκδοθεί από τη διεύθυνση υπουργική απόφαση µε συνηµµένο έτοιµο το σχέδιο της υπουργικής απόφασης. Η εντολή του υπουργού στη συνέχεια συµπεριλαµβανόταν στα έχοντας υπ’ όψιν της ΥΑ τιµολόγησης». Αρα, σύµφωνα µε τον τότε υπεύθυνο της ∆ιεύθυνσης Φαρµάκων και Φαρµακείων, όλες οι σχετικές µε την τιµολόγηση φαρµάκου διατάξεις στέλνονταν στην υπηρεσία του µε εντολή του υπουργού Υγείας, δηλαδή του Αδ. Γεωργιάδη. Αυτό όµως απ’ ό,τι φαίνεται κρίθηκε ως ζήτηµα ήσσονος σηµασίας από τον Π. Καψιµάλη.

Κι άλλες ευθύνες του υφυπουργού Μπέζα

Η «καρδιά» του νοµικού σκεπτικού του Π. Καψιµάλη στηρίζεται επίσης στο γεγονός ότι η υπουργική απόφαση ΥΑ 82961 ΦΕΚ 2219Β/9.9.2013 δεν αποτελεί ευθύνη του Αδ. Γεωργιάδη αλλά του τότε υφυπουργού Υγείας Αντ. Μπέζα. Σύµφωνα µε τον εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος, µέσω της επίµαχης υπουργικής απόφασης, όπου προστέθηκε η φράση «στα οποία κυκλοφορούν», δόθηκε η δυνατότητα στις φαρµακευτικές «να πετυχαίνουν υψηλότερη τιµή και να αυξήσουν τα κέρδη τους».
Μάλιστα ο Π. Καψιµάλης αποδέχεται ότι «η έκδοση της ως άνω απόφασης όντως δηµιουργεί ερωτηµατικά ως προς τον λόγο εκδόσεώς της, πλην όµως δεν συνδέεται µε ανταπόδοση δωροδοκίας εκ µέρους του υπουργού Γεωργιάδη». Κι αυτό γιατί «…ο εκδότης αυτής δεν ήταν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης αλλά ο υφυπουργός Αντώνιος Μπέζας».

Το πρώτο που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι µολονότι ο εισαγγελέας κάνει λόγο για µια υπουργική απόφαση της οποίας η έκδοση «δηµιουργεί ερωτηµατικά», δεν προχωράει στην ουσία της υπόθεσης. Προέκυψε ζηµία του ελληνικού δηµοσίου από την έκδοσή της; Γιατί εκδόθηκε; ∆ιαφαίνονται ποινικά κολάσιµες πράξεις από την έκδοσή της; Ο εισαγγελέας έκρινε ότι ο Αδ. Γεωργιάδης δεν φέρει καµία ευθύνη. Και γιατί δεν κάλεσε για εξηγήσεις τον υφυπουργό;
Σηµαντικό είναι επίσης ότι στα δύο πορίσµατα των συναδέλφων του δεν υπάρχει καµία αναφορά στον Αντ. Μπέζα ως προς την έκδοση της επίµαχης ΥΑ, παρά γίνεται καταγραφή της χρονικής ακολουθίας ως προς την έκδοσή της αλλά και στο τι αυτή επέφερε. Καµία αναφορά όµως σχετικά µε το ότι ο Αντ. Μπέζας ήταν αυτός που την υπέγραψε. Αυτό το σκεπτικό σκιαγραφήθηκε µόνο από τον Π. Καψιµάλη, ώστε να αποδειχτεί ότι ο Αδ. Γεωργιάδης δεν φέρει καµία ευθύνη. ∆εν αναφέρει όµως το επίδικο: τι ζηµία επέφερε αυτή η ΥΑ;

«Αµέτοχος δωροδοκίας»

Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Π. Καψιµάλης αναφέρεται στην έκδοση της διάταξης της παρ. 6β του άρθρου 127 του ν. 4249/24.3.2014, µέσω της οποίας επήλθε «µεγάλο πλήγµα στα συµφέροντα των φαρµακευτικών εταιριών (και της Νοβάρτις)», αφού αφαιρέθηκε η προσθήκη «στα οποία κυκλοφορούν». Ο Π. Καψιµάλης έκρινε ότι επειδή η επίµαχη τροπολογία υπογράφηκε από τον Αδ. Γεωργιάδη, «εάν έχει δωροδοκηθεί είναι άτοµο χαρακτηριστικής κουφότητας που δεν αντιλαµβάνεται τι πράττει και γιατί το πράττει ή είναι αµέτοχος δωροδοκίας». Σε κανένα από τα δύο πορίσµατα δεν έχει εξαχθεί αντίστοιχο συµπέρασµα.

«Ωφελήθηκε οικονοµικά η Novartis»

Μια ακόµη διαφοροποίηση που παρατηρείται στην πράξη αρχειοθέτησης την οποία υπέγραψε ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος Π. Καψιµάλης συγκριτικά µε το πόρισµα των Κατ. Κολιοκώστα και Μιχ. Μιχαλόπουλου και αντίστοιχα το πόρισµα της Αντ. Γεωργίου αφορά το σκεύασµα Gilenya της Novartis. Γι’ αυτό το σκεύασµα έχει ήδη προκύψει –βάσει όσων αναφέρονταν στην παραγγελία που είχε αποστείλει η Εισαγγελία κατά της ∆ιαφθοράς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειµένου να ασκηθεί δίωξη στον Ανδρέα Λοβέρδο– ότι είχε υπερτιµολογηθεί κατά εκατοντάδες ευρώ µέσω του δελτίου τιµών φαρµάκων της 4ης Αυγούστου 2011 και της 6ης Απριλίου 2012.
Το 2011, σύµφωνα µε την εισαγγελία, το Gilenya ήταν «το µοναδικό νέο φάρµακο που τιµολογήθηκε στο συγκεκριµένο ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων» και ως επακόλουθο οι επίµαχες πράξεις του Λοβέρδου είχαν αποτέλεσµα «να ωφεληθεί οικονοµικά η εταιρεία Novartis λαµβανοµένων υπόψη των υψηλών πωλήσεων που είχε το σκεύασµα αυτό κατά τα έτη 2011 και 2012 στα νοσοκοµεία…».

Στο πόρισµα των εισαγγελέων Κατ. Κολιοκώστα και Μιχ. Μιχαλόπουλου αναγράφεται πράγµατι ότι «στις 4-8-2011 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων ορθή επανακοινοποίηση ∆ΤΦ στο οποίο αναρτήθηκε για πρώτη φορά το GILENYA, χωρίς να συνοδεύεται από σχετική αναρτηµένη Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας εκδίδονται πάντα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τα ∆ΤΦ. Επίσης τιµολογήθηκε στην κατηγορία των φαρµάκων του ν. 3816/2010 αρθ. 12 παρ. 2, ενώ δεν είχε ενταχθεί προηγουµένως σε σχετικό κατάλογο. Στον κατάλογο µε τα εν λόγω φάρµακα ενάχθηκε για 1η φορά στις 2-4-2012…».

«Κρατάµε ακόµη γερά στο Gilenya»

Στη δικογραφία υπάρχει επίσης αποµαγνητοφωνηµένη συνοµιλία στελεχών της Novartis που φέρεται να έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2014 και µεταξύ άλλων λένε: «…Κρατάµε γερά ακόµη στο Gilenya στο να µην υπάρχουν επιτροπές παρόλο που υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που το ζητούν επίµονα ζηλεύοντας το access και την εµπορική επιτυχία του. Επίσης το Tecfidera δεν πήρε τιµή και άρα ο άµεσος ανταγωνισµός του Gilenya παραµένει χαµηλός».

Στη συνέχεια του πορίσµατος γίνεται αναφορά –βάσει σχετικού πορίσµατος του Μεικτού Κλιµακίου Ερευνών– σε δύο ανταγωνιστικά σκευάσµατα του Gilenya: στο Aubagio και το Tecfidera των εταιρειών Sanofi και Γένεσις Φάρµα ΑΕ αντίστοιχα. Το πρώτο τιµολογήθηκε έντεκα µήνες µετά τη σχετική αίτηση που υπέβαλε (στις 26 Νοεµβρίου 2014) και το δεύτερο εννέα µήνες µετά τη σχετική αίτηση που υπέβαλε (στις 29 ∆εκεµβρίου 2014).

Οι ευθύνες γι’ αυτή την καθυστέρηση επιρρίπτονται –εµµέσως έστω– βάσει του πορίσµατος στον Αδ. Γεωργιάδη: «…τίθεται εποµένως το εύλογο ερώτηµα για ποιο λόγο δεν τιµολογήθηκε το Aubagio ούτε µε το ∆ΤΦ της 11-2-14 που εξέδωσε ο υπουργός Υγείας Σ.Α. Γεωργιάδης µε την Υ.Α. οικ. 14229/11-2-2014, ούτε µε το ∆ΤΦ της 4-6-2014 που εξέδωσε µε την Υ.Α. οικ. 49517/4-6-2014, ο υπουργός Υγείας Σ.Α. Γεωργιάδης, αφού τον µεν Φεβρουάριο είχε γίνει η απαιτούµενη προεργασία από τον ΕΟΦ και δεν είχε παρέλθει ακόµη η προθεσµία των 90 ηµερών που έθετε η νοµοθεσία, αλλά πολύ περισσότερο τον Ιούνιο του 2014 είχε παρέλθει και η προθεσµία των 90 ηµερών που έθετε η νοµοθεσία για την τιµολόγηση, µε την είσοδο του νέου φαρµάκου στην αγορά θα ενισχυόταν ο ανταγωνισµός ενώ θα µειωνόταν και η δαπάνη του δηµοσίου λόγω της µικρότερης τιµής του νέου φαρµάκου… Τίθεται και για το φάρµακο αυτό (σ.σ.: Tecfidera) το εύλογο ερώτηµα γιατί δεν τιµολογήθηκε µε το δελτίο τιµών του Ιουνίου του 2014».

Ο Καψιµάλης… δεν είδε ποιος «ευνόησε τη Novartis»

Η συνέχεια όµως του πορίσµατος είναι ακόµη πιο επιβαρυντική για τον Αδ. Γεωργιάδη: «Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση τιµολόγησης των ανταγωνιστικών του GILENYA φαρµάκων ευνόησε την εταιρεία Novartis για το χρονικό διάστηµα από τον Φεβρουάριο του 2014 έως τα τέλη Νοεµβρίου και τέλη ∆εκεµβρίου 2014, ενώ είναι εµφανής η διακριτική µεταχείριση ανάµεσα στις εταιρείες, αφού το GILENYA τιµολογήθηκε αµέσως και µε διάτρητη διαδικασία».
Το ίδιο ακριβώς απόσπασµα εµπεριέχεται και στο πόρισµα της εισαγγελέα Αντ. Γεωργίου. Οχι όµως και στην πράξη αρχειοθέτησης του Π. Καψιµάλη, αφού το απόσπασµα αυτό δεν έχει συµπεριληφθεί. Το ερώτηµα είναι «γιατί;».

Κι όχι µόνο αυτό, αλλά στα συµπεράσµατά του ο Π. Καψιµάλης κρίνει ότι «η µη τιµολόγηση των ως άνω σκευασµάτων (σ.σ.: των ανταγωνιστικών) ουδέποτε παρουσιάστηκε ως επιτυχία της εταιρίας Νοβάρτις… Περιγράφουν συνεπώς απλώς και µόνον µια ευτυχή συγκυρία για την εταιρία τους, η οποία δεν συνδέεται µε δικές του ενέργειες, αλλά µάλλον µε αδυναµία της ανταγωνίστριας εταιρίας». ∆ηλαδή περιγράφεται απλώς σαν «ευτυχής συγκυρία» το ότι είναι «εµφανής η διακριτική µεταχείριση ανάµεσα στις εταιρίες» που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι του Π. Καψιµάλη, στα πορίσµατα των οποίων στηρίχτηκε. Για το γεγονός ότι αυτή η καθυστέρηση τιµολόγησης «ευνόησε τη Novartis» ο Π. Καψιµάλης δεν λέει λέξη, δεν αναφέρει αν αυτό είναι ποινικά κολάσιµο και ποιος είναι ο υπεύθυνος. Πώς θα µπορούσε όµως να το πράξει αφού δεν έχει λάβει υπόψη το επίµαχο απόσπασµα;

Η «ανταγωνίστρια εταιρεία» που ήταν τελικά συνδεδεµένη

Ο Π. Καψιµάλης δεν προβαίνει µόνο στη µη λήψη στοιχείων από τα πορίσµατα, αλλά διαψεύδει και τον εαυτό του. Προκειµένου να τεκµηριώσει πως η Novartis, παρότι έλαβε «το υψηλότερο ποσό (σ.σ.: αποζηµίωσης)», έκρινε ότι δεν ευνοήθηκε αφού καλύφθηκε «ως ποσοστό το 58% του χρέους του ΕΟΠΠΥ προς την εταιρία». Αρα το γεγονός ότι η Novartis έλαβε 130.830.774,2 ευρώ κι ενώ µέσω του Harvard Project επεδίωκε να λάβει 140 εκατ. ευρώ, µέσω προσώπων όπως ο υπουργός Υγείας, που έπρεπε «να δεσµευθούν», δεν κρίθηκε σηµαντικό από τον Π. Καψιµάλη. Κι αυτό γιατί επικαλείται το υψηλότερο ποσοστό αποζηµίωσης που έλαβε η εταιρεία Roche, την οποία χαρακτήρισε «ανταγωνίστρια εταιρεία».

Στα δύο πορίσµατα όµως η Roche δεν χαρακτηρίζεται ανταγωνίστρια εταιρεία. Και πώς θα µπορούσε, αφού η Novartis κατείχε το 30% των µετοχών της Roche. ∆εν το ήξερε αυτό ο Π. Καψιµάλης; Φυσικά και το ήξερε. Στην πράξη αρχειοθέτησης της δικογραφίας για τον ∆. Αβραµόπουλο ο εισαγγελέας Καψιµάλης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η εταιρία Νοβάρτις είχε ποσοστό συµµετοχής στη Roche 30%». Μήπως ξέχασε ο Π. Καψιµάλης την επίµαχη αναφορά όταν έγραφε την πράξη αρχειοθέτησης για τον Αδ. Γεωργιάδη; Μα πώς θα µπορούσε να συµβεί αυτό όµως όταν και οι δύο πράξεις αρχειοθέτησης έχουν λάβει αριθµό πρωτοκόλλου την ίδια ηµέρα;

Εκτός και οι παράνοµες προσλήψεις του ΚΕΕΛΠΝΟ

Ο Π. Καψιµάλης δεν έχει συµπεριλάβει κι άλλο απόσπασµα από τα δύο πορίσµατα των συναδέλφων του. Και στα δύο αυτά πορίσµατα υπάρχει εκτενής αναφορά στον Κωνσταντίνο Κούτρη, ο οποίος κατέθετε χρήµατα στους λογαριασµούς εταιρειών συµφερόντων του Αδ. Γεωργιάδη το 2013. Αρχικά, όπως έχει ήδη αποκαλύψει το Documento, µολονότι στην πράξη αρχειοθέτησης ο Κ. Κούτρης εµφανίζεται να προχωράει στις επίµαχες καταθέσεις ως υπάλληλος της ΑΛΣ ΑΕ, ο ίδιος είχε καταθέσει από το 2017 στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνοµες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ότι όχι µόνο είχε αποχωρήσει από την ΑΛΣ ΑΕ από το 2012, αλλά και ότι από το καλοκαίρι του 2013 έως τον Μάιο του 2014 εργαζόταν στο υπουργικό γραφείο του Αδ. Γεωργιάδη. Αυτό δεν το ανέφερε ο Π. Καψιµάλης.

Ακόµη χειρότερα, απάλειψε εντελώς την αναφορά που υπήρχε και στα δύο πορίσµατα σχετικά µε τον Κ. Κούτρη αλλά και την Παρασκευή Κατραβά –επίσης κατέθετε χρήµατα στους τραπεζικούς λογαριασµούς των εταιρειών συµφερόντων Αδ. Γεωργιάδη–, αδερφή της γραµµατέα του πρώην υπουργού Υγείας, ότι και οι δύο «προσελήφθησαν στον ΚΕΕΛΠΝΟ το διάστηµα από 15-7-2013 έως 31-5-2014. Από το αρχείο της πρώην Εισαγγελίας ∆ιαφθοράς προέκυψε πως έχουν σχηµατιστεί δύο δικογραφίες για παράνοµες προσλήψεις και µισθοδοτήσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας κατά το διάστηµα της θητείας του Αδωνη-Σπυρίδωνος Γεωργιάδη και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του τότε διοικητή του ΚΕΕΛΠΝΟ και υπαλλήλων. Η δικογραφία µε ΑΒΜ: 84/0217 αφορά την πρόσληψη 22 προσώπων µεταξύ των οποίων και οι ανωτέρω. Από τα 22 πρόσωπα τα 15 τοποθετήθηκαν στο υπουργείο Υγείας. Η δικογραφία µε ΑΒΜ: Ε∆ 2019/22 αφορά την πρόσληψη (κάποιων από το 2011) και µισθοδοσία 74 προσώπων και κατά το διάστηµα που διετέλεσε υπουργός ο Σ.Α. Γεωργιάδης, τα οποία φέρονται να τοποθετήθηκαν σε διάφορες θέσεις, όχι όµως στο υπουργείο Υγείας (οι περισσότεροι στο Τµήµα Παρεµβάσεων στην Κοινότητα χωρίς να παρουσιαστούν για ανάληψη καθηκόντων)».

Καµία αναφορά όµως από τον Π. Καψιµάλη ότι ο Κ. Κούτρης και η Παρ. Κατραβά συµπεριλαµβάνονται στις 22 παράνοµες προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ επί υπουργίας Αδ. Γεωργιάδη. Γιατί; Το θεώρησε ζήτηµα τόσο ήσσονος σηµασίας; Ή µήπως δεν ήθελε να υπάρχει αναφορά σε «παράνοµες προσλήψεις» επί υπουργίας Αδ. Γεωργιάδη; Ρητορικά τα ερωτήµατα.

Ο «παραλογισµός» και το «ευτελές ποσό»

Ενα από τα πιο χαρακτηριστικά σηµεία του σκεπτικού του Π. Καψιµάλη αφορά τη µη αποδοχή της κατάθεσης της προστατευόµενης µάρτυρα «Αικατερίνης Κελέση» σχετικά µε τις φερόµενες δωροδοκίες του Κωνσταντίνου Φρουζή στον Αδ. Γεωργιάδη. Κι αυτό επειδή µεταξύ άλλων έκρινε ως «παραλογισµό» τον ισχυρισµό της «Αικατερίνης Κελέση» ότι ο Αδ. Γεωργιάδης φέρεται να χρηµατίστηκε µετά τα 2 εκατ. ευρώ µε ακόµη 20.000 ευρώ, τα οποία, όπως εκτιµά, είναι «ευτελές (συγκριτικά) ποσό…». Καµία σχετική αναφορά ότι ένα πρόσωπο που δωροδοκήθηκε µε κάποιο υψηλό ποσό δεν δύναται µετά να δωροδοκηθεί και µε ένα µικρότερο γιατί αυτό είναι «παραλογισµός» δεν υπάρχει στα δύο πορίσµατα.

 

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter