Αφήνουν ατάραχο το «πάρτι» των κυκλωμάτων στα διπλώματα οδήγησης

Αφήνουν ατάραχο το «πάρτι» των κυκλωμάτων στα διπλώματα οδήγησης

Η κυβέρνηση καθυστερεί να νομοθετήσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρονικών αποτρεπτικών μέσων στις εξετάσεις

Εγγραφα-φωτιά που αποκαλύπτουν την κυβερνητική απροθυμία πάταξης των κυκλωμάτων διαφθοράς στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης που ενδημούν εδώ και πολλά χρόνια στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας το Documento. Πρόκειται για αλληλογραφία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής και του υπουργείου Μεταφορών για την «Προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας» αλλά και συσκευών διακοπής ασύρματης επικοινωνίας ώστε οι υποψήφιοι οδηγοί να μην μπορούν να περνούν τις εξετάσεις με χρήση οπτικοακουστικών μέσων («ψείρες», κάμερες). Αν και η αλληλογραφία ξεκινά από τον Φεβρουάριο του 2020, εντούτοις μέχρι και σήμερα η προμήθεια δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς δεν υφίσταται το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και χρήση τέτοιου είδους εξοπλισμού. Ολα αυτά την ώρα που τα κυκλώματα διαφθοράς εξακολουθούν να κάνουν χρυσές δουλειές στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, όπως προέκυψε από την εξάρθρωση ενός νέου κυκλώματος με τη συμμετοχή υπαλλήλων και ιδιοκτητών σχολών οδήγησης στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη.

Από τον Ιούλιο του 2020 διαπίστωναν το πρόβλημα

Ηταν Ιούλιος του 2020 όταν η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και την αυτοτελή Διεύθυνση Προστασίας της Περιφέρειας έγγραφο με θέμα την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής». Στο έγγραφο μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής Ηλίας Δόλγυρας ενημέρωνε για έξωθεν παρεμβάσεις κατά τη διαδικασία των εξετάσεων υποψήφιων οδηγών μέσω ασύρματης επικοινωνίας με σκοπό την υποβοήθηση των υποψήφιων οδηγών.

«Κατά τη διαδικασία των θεωρητικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών παρατηρείται τελευταία η προσπάθεια έξωθεν παρεμβάσεων, με σκοπό την υποβοήθηση ορισμένων εξεταζόμενων και την αλλοίωση του αποτελέσματος της εξέτασης. Οι παρεμβάσεις γίνονται μεταξύ άλλων με τη βοήθεια ασύρματης επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα, ακουστικά ψείρες, μικροκάμερες κ.λπ.) του εξεταζόμενου με τρίτο πρόσωπο που πιθανό βρίσκεται πλησίον των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας» ανέφερε μεταξύ άλλων στο έγγραφο ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλ. Δόλγυρας.

Τρεις μήνες μετά, συγκεκριμένα στις 8 Οκτωβρίου 2020, η ίδια γενική διεύθυνση απέστειλε νέο έγγραφο, αυτήν τη φορά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, τη Διεύθυνση Οικονομικών και τη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Το έγγραφο αφορούσε την «Προμήθεια συσκευών ανίχνευσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας» και γινόταν λόγος για «λήψη περαιτέρω μέτρων θωράκισης της διαδικασίας» των εξετάσεων υποψήφιων οδηγών. Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων ήταν και η χρήση συσκευής η οποία ανιχνεύει οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρομαγνητικής επικοινωνίας στον χώρο της εξέτασης. Δηλαδή οποιαδήποτε χρήση Wi-Fi, κινητών δικτύων, bluetooth κ.λπ. Ωστόσο στα προτεινόμενα μέτρα ήταν και «η χρήση συσκευής ηλεκτρομαγνητικού φάσματος».

«Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά με την προμήθεια της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών με οκτώ συσκευές ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με τη δυνατότητα ανάλυσης και μέτρησης οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ασύρματης, rf, wifi, mobile networks, Bluetooth) για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών» υπογραμμιζόταν μεταξύ άλλων στο σχετικό έγγραφο. Παράλληλα για το ζήτημα της διαφθοράς κατά τις εξετάσεις των υποψηφίων ενημερώθηκε εγγράφως και η ΕΛΑΣ αλλά και το υπουργείο Μεταφορών.

Ακόμη ένα έγγραφο αίτημα τον Μάιο του 2022

Οι μήνες πέρασαν δίχως να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Στο μεταξύ τα κυκλώματα διαφθοράς συνέχιζαν να ευημερούν στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής. Τον Μάιο του 2022 η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε ακόμη ένα έγγραφο αίτημα. Αυτήν τη φορά προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Διεύθυνσης Φάσματος και ειδικότερα στο Τμήμα Ραδιοεξοπλισμού σχετικά με τη χρήση «Ραδιοεξοπλισμού για την μη αναμετάδοση του σήματος στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής». Το αίτημα αφορούσε την εγκατάσταση κλωβού διακοπής της ασύρματης επικοινωνίας στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης ώστε να μην καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των υποψήφιων οδηγών.

Στο έγγραφο γινόταν αναφορά ακόμη μια φορά στη λειτουργία «έξωθεν παρεμβάσεων με σκοπό την υποβοήθηση» στους εξεταζόμενους υποψήφιους οδηγούς με τη βοήθεια ασύρματης επικοινωνίας.

Δύο βδομάδες μετά, στις 23 Μαΐου 2022, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) απάντησε στο έγγραφο της περιφέρειας. Αναλυτικά, η ΕΕΤΤ ανέφερε ότι η χρήση τέτοιου είδους εξοπλισμού δεν επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. Η προμήθεια και η χρήση του θα μπορούσαν να γίνουν μόνο με τη «νομοθέτηση πλαισίου».

«Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η πώληση και η χρήση jammers δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/30 και 2014/53 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η νομοθέτηση του πλαισίου για χρήση των συσκευών αυτών αποκλειστικά για σκοπούς που δεν αφορούν τη δημόσια ασφάλεια παραμένει εκκρεμής και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ» ανέφερε στο έγγραφό της η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Με απλά λόγια, παρέπεμπε στην επίσημη πολιτεία ώστε να νομοθετήσει.

Επτά μήνες μετά ακόμη δεν έχουν νομοθετήσει

Επτά μήνες μετά δεν έχει γίνει τίποτε. Η πολιτεία δεν έχει νομοθετήσει ώστε να μπορεί η Περιφέρεια Αττικής να χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο ραδιοεξοπλισμό, με αποτέλεσμα τα κυκλώματα να εξακολουθούν να κάνουν… πάρτι στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης παρανόμως.

«Ακόμη και σήμερα δεν έχει νομοθετηθεί το ζήτημα της υποχρεωτικής προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισμού συσκευών διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, απενεργοποίησης των κινητών τηλεφώνων, όλων των συσκευών επικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου μέσου, το οποίο καθιστά διαβλητή ή εμποδίζει τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης (κλωβοί / τα λεγόμενα jammers)» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (ΟΣΥΑΠΕ) στις 27 Νοεμβρίου με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ακόμη ενός κυκλώματος.

Μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση οι εργαζόμενοι υπογράμμιζαν: «Η φορητή συσκευή η οποία έχει νομοθετηθεί για να ανιχνεύεται ασύρματη επικοινωνία δεν είναι αποτελεσματική, αφού η λειτουργία της είναι ενδεικτική, γιατί υπάρχει πλήθος συχνοτήτων κ.λπ., που σημαίνει ότι μπορεί ακόμη κι όταν χρησιμοποιείται να μην εντοπίζει τη συγκεκριμένη συχνότητα, σκόπιμα ή όχι». Είναι εντυπωσιακό ότι επί δύο χρόνια κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής ανταλλάσσουν επιστολές για το ζήτημα δίχως επί της ουσίας να γίνει το παραμικρό για την πάταξη της διαφθοράς.

Ενώ τα κυκλώματα οργίαζαν

Στο μεταξύ, την ώρα που Περιφέρεια Αττικής και υπουργείο αντάλλασσαν επιστολές για τη λύση του προβλήματος η διαφθορά στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής καλά κρατούσε. Χαρακτηριστικό δείγμα το κύκλωμα που εξάρθρωσε στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη η ΕΛΑΣ με τη συμμετοχή υπαλλήλων και ιδιοκτητών σχολών οδήγησης. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που μέσα σε εννιά μήνες, ειδικότερα από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2022, χορήγησε παρανόμως 340 διπλώματα οδήγησης σε υποψηφίους, όπως είχε γράψει το Documento. Στην οργάνωση συμμετείχαν 17 άτομα. Μεταξύ αυτών εννέα ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης, δύο υπάλληλοί τους και επτά υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, να χορηγούσαν παρανόμως άδειες οδήγησης σε δεκάδες υποψήφιους οδηγούς οι οποίοι δεν γνώριζαν καν την ελληνική γλώσσα και άρα είχαν πρόβλημα να περάσουν τις θεωρητικές εξετάσεις.

Μεταξύ όσων περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι και δύο προϊστάμενοι στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και συνδικαλιστές. Ο ένας είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Εκδοσης Αδειών Οδήγησης της Διεύθυνσης Μεταφορών, τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης αποκαλούσαν συνθηματικά «ψηλό». Το δεύτερο πρόσωπο είναι η προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος Εκδόσεων Αδειών Οδήγησης της Διεύθυνσης Μεταφορών, την οποία τα μέλη του κυκλώματος αποκαλούσαν «ξανθιά». Οι δυο τους, όπως κατήγγειλε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, αναβαθμίστηκαν υπηρεσιακά επί διοίκησης Γιώργου Πατούλη. Μόνο κριτήριο ήταν η συνδικαλιστική τους ιδιότητα, όπως τονίζουν, επιρρίπτοντας ευθύνες γι’ αυτό στον περιφερειάρχη Αττικής.

Με εμπλοκή συμβούλου του Πατούλη

Δεν είναι όμως και το μοναδικό κύκλωμα στην Περιφέρεια Αττικής που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση πλαστών διπλωμάτων οδήγησης και βλέπει το φως της δημοσιότητας. Τον Σεπτέμβρη του 2021 το Documento είχε αποκαλύψει την ύπαρξη ακόμη ενός κυκλώματος, με τη συμμετοχή 13 υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών του Νότιου Τομέα Αττικής, εννέα ιδιοκτητών σχολών οδήγησης αλλά και δεκάδων οδηγών. Ολοι οι εμπλεκόμενοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη που έχει προσδιοριστεί για τον Απρίλιο του 2023.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, υπάλληλοι σε νευραλγικές θέσεις της Διεύθυνσης Μεταφορών του Νότιου Τομέα Αττικής σε συνεννόηση με ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης εξέδιδαν διπλώματα οδήγησης δίχως οι υποψήφιοι να έχουν εξεταστεί. Η ταρίφα για την έκδοσή τους κυμαινόταν από 1.600 έως και 2.800 ευρώ. Η δράση του κυκλώματος ήταν τουλάχιστον διετής, από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι και τον Μάρτιο του 2019.

Πρόεδρος ΟΣΥΑΠΕ: «Διαιωνίζεται η ίδια κατάσταση»

Η Βέτα Πανουτσάκου είναι πρόεδρος της ΟΣΥΑΠΕ. Σε δήλωσή της στο Documento υποστηρίζει ότι στην ουσία το όλο πρόβλημα «διαιωνίζεται» καθώς κυβέρνηση και περιφέρεια απλώς «ανταλλάσσουν ευθύνες». «Κυβέρνηση και περιφέρεια ανταλλάσσουν ευθύνες μεταξύ τους και μέχρι στιγμής τίποτε δεν έχει γίνει. Παραμένει η ίδια κατάσταση» σημειώνει η κ. Πανουτσάκου. Ως ομοσπονδία άλλωστε είχαν επισημάνει από τον Ιούνιο του 2022, με ανακοίνωση που είχαν εκδώσει, την «αδιαφορία κυβέρνησης και Περιφερειακών αρχών» για την πάταξη των κυκλωμάτων διαφθοράς στα διπλώματα οδήγησης.

Στην ανακοίνωση επισημαινόταν «η αδιαφορία κυβέρνησης και Περιφερειακών Αρχών που χρόνια τώρα δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να φτιαχτούν αίθουσες Εξετάσεων που θα λειτουργούν εξοπλισμένες με όλα τα τεχνολογικά συστήματα, που θα τις καθιστούν “άτρωτες” σε παρεμβάσεις, ώστε οι θεωρητικές εξετάσεις να είναι αδιάβλητες».

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter