Alpha Bank: Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020

Ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία με Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση

«Η πανδημία εξακολουθεί να προκαλεί συνθήκες αυξημένης αστάθειας στην οικονομία. Η απόφαση της ελληνικής Κυβέρνησης για ένα δεύτερο lockdown σε όλη τη χώρα, ακολουθήθηκε από νεότερες εξελίξεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις αισιοδοξίας για το μέλλον. Σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, παραμείναμε αταλάντευτοι στην πορεία υλοποίησης της Συναλλαγής Galaxy, την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους Ευρώ 10,8 δισ. και τη συνακόλουθη πώληση της Cepal Hellas, εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής μας εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων. Παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, λάβαμε δύο δεσμευτικές προσφορές από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους, ενώ πρόσφατα καταλήξαμε στον προτιμητέο επενδυτή, με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας εντός του τρέχοντος έτους. Η αντιμετώπιση της κληρονομιάς του παρελθόντος αλλάζει ριζικά την εικόνα του ισολογισμού μας, καθώς τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 62% σε Ευρώ 4,8 δισ., εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε προϋπολογίσει. Το πρόγραμμα λειτουργικού και ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξακολουθούμε να παρέχουμε έμπρακτη στήριξη στους Πελάτες μας. Το επιβεβαιώνουν η αναστολή καταβολής εξυπηρετούμενων οφειλών ύψους Ευρώ 4,2 δισ. στην Ελλάδα καθώς και οι νέες χορηγήσεις ύψους Ευρώ 4,6 δισ., στις οποίες προχωρήσαμε από την αρχή του έτους έως τον Οκτώβριο. Η ισχυρή ρευστότητα και η κεφαλαιακή μας επάρκεια, με τον δείκτη CAD σταθερά στο 18,3%, αποτελούν το θεμέλιο ώστε να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο υποστήριξης της προσπάθειας των Πελατών μας για έγκαιρη επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα.

Στο εννεάμηνο του έτους, επιτύχαμε αύξηση του Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων κατά 4% σε ετήσια βάση, παραμένοντας προσηλωμένοι στον περιορισμό του λειτουργικού μας κόστους. Η ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων της Τράπεζας, μας επιτρέπει αφενός να απορροφήσουμε τις Ζημίες Απομείωσης για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους Ευρώ 737 εκατ., εκ των οποίων περίπου το 40% σχετίζεται με την πανδημική κρίση, αφετέρου δε να επιτύχουμε ετήσια αύξηση 42% στα Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 130 εκατ. Θέλω να ευχαριστήσω το Προσωπικό του Ομίλου για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά με την οποία, σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, συνεχίζει να εξυπηρετεί τους Πελάτες μας, προκειμένου όλοι μαζί να υπερβούμε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να αναδείξουμε την Τράπεζά μας ως τον αδιαμφισβήτητο νικητή μετά την κρίση.»

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, της μεγαλύτερης τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα

∙ Στην τελική ευθεία βρίσκεται το “Project Galaxy”. Μετά την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής η Davidson Kempner European Partners LLP. Στόχος είναι η συμφωνία να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να τοποθετείται εντός του πρώτου τριμήνου του 2021.

∙ Σε συνέχεια της απόκτησης, τον Ιούλιο 2020, του πλήρους μετοχικού ελέγχου της Cepal, της πρώτης ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, η διαδικασία ενσωμάτωσης της πλατφόρμας διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας σε αυτήν της Cepal (carve out) αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μετάβαση των εργασιών. Η αποδοχή των Εργαζομένων για την εθελοντική μεταφορά τους στην Cepal ξεπερνά το 90%.

∙ Η Τράπεζα εξασφάλισε την απαιτούμενη πιστοληπτική διαβάθμιση για το Πρόγραμμα «Ηρακλής» και υπέβαλε αιτήσεις υπαγωγής για την παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο, για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους έως Ευρώ 3,7 δισ., που αφορούν τιτλοποιήσεις συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 10,8 δισ., εξασφαλίζοντας τις βασικές μεταβλητές της συναλλαγής.

∙ Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13%1 επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων θα μειωθεί στο 24%1.

Η Alpha Bank συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τους Πελάτες της εν μέσω της πανδημίας Covid-19 ∙ Ισχυρή δέσμευση για στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας με νέες χρηματοδοτήσεις έως τον Οκτώβριο 2020 ύψους Ευρώ 4,6 δισ.

∙ Τον Σεπτέμβριο 2020, τα μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων, τόσο Επιχειρήσεων όσο και Ιδιωτών στην Ελλάδα, ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ.

∙ Ενεργός συμμετοχή της Alpha Bank στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στήριξης των Επιχειρήσεων με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (“State Guaranteed”), με εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 0,7 δισ. και με νέες χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος «ΤΕΠΙΧ II» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ύψους Ευρώ 0,4 δισ.

∙ Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. το γ’ τρίμηνο 2020, κυρίως από Επιχειρήσεις.

∙ Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελέστηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο 2020, συνεχίστηκε και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Το εννεάμηνο 2020, η Τράπεζα κατέγραψε περίπου 260.000 νέους συνδρομητές e-banking, ενώ το ποσοστό εγχρήματων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ψηφιακών δικτύων το γ’ τρίμηνο 2020 παρέμεινε υψηλό και ανήλθε σε 92,7%, σταθερό σε τριμηνιαία βάση, έναντι 87,3% το προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2020 επιδεικνύουν ισχυρή και ανθεκτική λειτουργική κερδοφορία παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω του Covid-19

∙ Ισχυρό Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους Ευρώ 656,9 εκατ. το εννεάμηνο 2020, ενισχυμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικής κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

∙ Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 892,5 εκατ. το εννεάμηνο 2020, αυξημένο κατά 1,5% σε ετήσια βάση και αντιστοιχεί σε 3%, ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απορρόφηση των ζημιών απομείωσης το εννεάμηνο 2020.

∙ Το εννεάμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 736,6 εκατ. ή 2,5% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι Ευρώ 750 εκατ. το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους Ευρώ 287 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.

∙ Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 130,4 εκατ. το εννεάμηνο 2020, έναντι Ευρώ 91,6 εκατ. την ίδια περίοδο το 2019.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια, Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου, Ρευστότητα

∙ Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 18,3%, αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 3,41δισ. έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού (OCR). Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 δισ., ενώ ο Δείκτης Μόχλευσης διαμορφώθηκε σε 12,4% έναντι 11,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

∙ Αύξηση των καταθέσεων σε επίπεδο Ομίλου κατά Ευρώ 1,3 δισ. το εννεάμηνο 2020. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και μειώθηκε σε 96% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 έναντι 100% το προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 118,3%.

∙ Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) παρέμεινε σε Ευρώ 11,9 δισ., επιτρέποντας τη σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης. ∙ Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 18,3 δισ., σταθερά σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που οφείλεται στην προσωρινή διακοπή ρευστοποιήσεων, τη μείωση της αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings), και την περιορισμένη δραστηριότητα αποπληρωμών λόγω του Covid-19. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στον Όμιλο μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,3 δισ. σε ετήσια βάση.

1 Εξαιρουμένου του αποθέματος ασφαλείας 0,5% των συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (OS-II).

3 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2020

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Εννεαμήνου (YoY) Τέλος Τριμήνου (QoQ) 30.09.2020 30.09.2019 YoY (%) 30.09.2020 30.06.2020 QoQ (%)

Καθαρό Έσοδο από Τόκους 1.153,6 1.160,1 (0,6%) 381,8 390,7 (2,3%) Καθαρό Έσοδο από αμοιβές και προμήθειες 251,5 247,0 1,8% 84,8 77,5 9,5% Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων1 256,2 277,4 41,9 128,6 Λοιπά Έσοδα 19,5 18,3 7,0 2,6 Λειτουργικά Έσοδα 1.680,9 1.702,8 (1,3%) 515,5 599,3 (14,0%) Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 1.424,6 1.425,4 (0,1%) 473,6 470,7 0,6% Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (321,7) (341,4) (5,8%) (108,0) (106,7) 1,2% Γενικά Διοικητικά Έξοδα (330,9) (342,5) (3,4%) (116,4) (108,4) 7,4% Αποσβέσεις (115,1) (107,2) 7,4% (39,2) (38,4) 2,3% Επαναλαμβανόμενα

Λειτουργικά Έξοδα (767,7) (791,2) (3,0%) (263,6) (253,5) 4,0% Έκτακτα Έξοδα (20,6) (32,4) (5,0) (7,4) Λειτουργικά Έξοδα2(788,4) (823,6) (4,3%) (268,6) (260,8) 3,0% Κύριο Αποτέλεσμα προ

Προβλέψεων 656,9 634,2 3,6% 210,0 217,3 (3,4%) Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 892,5 879,2 1,5% 247,0 338,5 (27,0%) Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων (736,6) (750,0) (1,8%) (168,6) (260,6) (35,3%) Λοιπές Zημίες Απομείωσης (14,7) 10,5 (2,0) (3,7) Κέρδη/(Ζημίες) πριν το Φόρο

εισοδήματος 141,2 139,7 1,1% 76,4 74,2 3,1% Φόρος Εισοδήματος (10,6) (48,2) (32,5) 23,4 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος 130,6 91,5 42,7% 43,9 97,5 Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από

Φόρους που αναλογούν στους

Μετόχους της Τραπέζης 130,4 91,6 42,4% 43,8 97,5 (55,0%) 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.06.2020

Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο

Ενεργητικό (NΙM) 2,3% 2,5% 2,2% 2,3% Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα 53,9% 55,5% 55,7% 53,8% Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών

Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,2% 18,0% 17,2% 17,2% Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής

Επάρκειας (CAD) 18,3% 18,1% 18,3% 18,3% Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 96% 100% 96% 96% 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.09.2019 YoY (%)

Ενεργητικό 68.565 68.622 66.632 63.458 62.725 9,3% Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις) 39.808 39.428 39.767 39.266 39.451 0,9% Χρεόγραφα 10.473 9.907 9.058 8.703 8.475 23,6% Καταθέσεις 41.657 40.868 41.894 40.364 39.612 5,2% Καθαρή Θέση 8.415 8.357 8.236 8.432 8.527 (1,3%) Ενσώματη Καθαρή Θέση 7.834 7.835 7.714 7.939 8.050 (2,7%)

Η Ελληνική Οικονομία κατέγραψε ιστορική ύφεση το δεύτερο τρίμηνο του 2020, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 15,2% σε ετήσια βάση, λόγω της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού που ελήφθησαν. Ωστόσο, η άμεση αντίδραση της οικονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση στήριξης της απασχόλησης μετρίασε τις δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Η αγορά οικιστικών ακινήτων παρέμεινε σε τροχιά ανάκαμψης, με τις τιμές να αυξάνονται το πρώτο εξάμηνο του 2020 κατά 5,4% σε ετήσια βάση. Το μέγεθος της ύφεσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Το εμπορικό ισοζύγιο αναμένεται να καταγράψει σημαντική πτώση το 2020, με τις καθαρές εξαγωγές να συμβάλουν αρνητικά στην μεταβολή του ΑΕΠ. Ειδικότερα, οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τουριστικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν μόνο μερικώς το 2021.

Η επιβολή του καθολικού lockdown τον Νοέμβριο αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, επιφέροντας συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2020, της τάξεως του 10% ή ακόμη μεγαλύτερη, εάν συνοδευτεί από μία περαιτέρω παράταση των περιοριστικών μέτρων, εξέλιξη που μεταβάλλει επί τα χείρω την εκτίμηση για το 2021. Ωστόσο, τα θετικά μηνύματα από το μέτωπο της έρευνας για την παρασκευή εμβολίων, σε συνδυασμό με ένα όσο το δυνατόν ταχύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, προβλέπεται ότι θα βελτιώσουν τις προοπτικές και την εμπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονομία, διαμορφώνοντας έναν «ενάρετο κύκλο» ανάπτυξης - εμπιστοσύνης το επόμενο έτος. Επιπροσθέτως, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2021 αναμένεται να υποστηριχθεί από τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, ενώ η άντληση κεφαλαίων από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility), νωρίτερα του αναμενόμενου, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για μία ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική. Το δημοσιονομικό κόστος ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης συνεχίζει την ανοδική του πορεία. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, ωστόσο, αναμένεται να μειωθεί το 2021 και το 2022.

Το “Project Galaxy” έχει περάσει στο τελικό στάδιο της συναλλαγής, καθώς μετά από αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Alpha Bank ανακήρυξε προτιμητέο επενδυτή την Davidson Kempner European Partners LLP. Στόχος είναι η συμφωνία να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους, και η συναλλαγή να ολοκληρωθεί, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, εντός του πρώτου τριμήνου του 2021. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν επίσης ολοκληρωθεί σημαντικά ορόσημα του χρονοδιαγράμματος της συναλλαγής, όπως η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» σχετικά με την παροχή εγγύησης για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους έως Ευρώ 3,7 δισ., που αφορούν τιτλοποιήσεις συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 10,8 δισ. Παράλληλα, η Τράπεζα έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη πιστοληπτική διαβάθμιση για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και για τις τρεις τιτλοποιήσεις.

Επιπλέον, η διαδικασία ενσωμάτωσης της πλατφόρμας διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας σε αυτήν της Cepal (carve out) αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μετάβαση των εργασιών.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.