Ανασχηματισμός αποσπασμένων στα υπουργικά γραφεία και παιχνίδια με τις μετατάξεις στο δημόσιο

Ανασχηματισμός αποσπασμένων στα υπουργικά γραφεία και παιχνίδια με τις μετατάξεις στο δημόσιο

Αλλαγή φρουράς,  μετά τον ανασχηματισμό,  έγινε και στη …στρατιά μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στα γραφεία  μελών της Κυβέρνησης της ΝΔ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις μέρες αυτές πέφτουν βροχή οι υπογραφές στις αποφάσεις για την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας του προσωπικού  δίπλα στους υπουργούς και υφυπουργούς που αποχώρησαν ή άλλαξαν υπουργική καρέκλα.

Οι διαπιστωτικές πράξεις για την λήξη θητείας έχουν ενδιαφέρον, μια και μέσω αυτών γίνεται και …καταμέτρηση του πλήθους των συνεργατών στα υπουργικά γραφεία.

Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που σκιαγραφείται σχετικά με το ιδιαίτερο γραφείο και το γραφείο επικοινωνίας του πρώην υπουργού προστασίας του Πολίτη της ΝΔ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανανέωσε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Στις 31 Αυγούστου 2021 έγινε  δεκτή η παραίτησή του και δόθηκε η  σκυτάλη των υπουργικών καθηκόντων στον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Όπως αποτυπώνεται στην διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λήξης της θητείας του προσωπικού στο γραφείο του πρώην υπουργού Προστασίας του Πολίτη που παρουσιάζει το Documentonews.gr,  προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 18 άτομα. Από τις 31.8 2021 έληξε η θητεία των 10 μετακλητών και 6 αποσπασμένων στο Ιδιαίτερο Γραφείο του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και ελύθη αυτοδικαίως η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 2 Δημοσιογράφων στο Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η επόμενη μέρα του ανασχηματισμού φέρνει τη νέα φουρνιά μετακλητών, αποσπασμένων, συνεργατών στα υπουργικά γραφεία.

Το γαλάζιο επιτελικό κράτος “ξεφυλλίζει”  τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 και 3 του Ν. 4622/ 2019 (ΦΕΚ 133/Α-7.8.2019)  και οι κυβερνητικοί παράγοντες όλο βρίσκουν τρόπους να ξεχειλώνουν τις προϋποθέσεις και τα αριθμητικά όρια που τίθενται.  Ανά ιδιαίτερο γραφείο μέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα προβλέπονται οι εξής θέσεις συνεργατών: «(α) έως δεκαοκτώ (18) θέσεις στα γραφεία μελών της Κυβέρνησης, εκ των οποίων έως οκτώ (8) δύνανται να είναι μετακλητοί, (β) έως δώδεκα (12) θέσεις στα γραφεία των Υφυπουργών, εκ των οποίων έως έξι (6) δύνανται να είναι μετακλητοί, (γ) έως οκτώ (8) θέσεις στα γραφεία των Γενικών Γραμματέων, εκ των οποίων τρεις (3) δύνανται να είναι μετακλητοί και (δ) έως τέσσερις (4) θέσεις στα γραφεία των Ειδικών Γραμματέων, εκ των οποίων δύο (2) δύνανται να είναι μετακλητοί.
Στα γραφεία των Υπουργών οι θέσεις των μετακλητών της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά τον αριθμό των Γενικών Γραμματειών που υφίστανται στο Υπουργείο. Στα γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, ένας εκ των συνεργατών που καλύπτει θέση μετακλητού υπαλλήλου δύναται να είναι δημοσιογράφος».
Επίσης, ανά διαστήματα αλλάζουν κατά τι οι διατάξεις όπως έγινε τον Οκτώβριο του 2019 με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου για το επιτελικό κράτος   σχετικά με τις   θέσεις των συνεργατών που σύμφωνα με την ισχύουσα διατύπωση δύνανται να καλύπτονται από: (α) ιδιώτες μέσω πρόσληψης, οι οποίοι καταλαμβάνουν αποκλειστικά θέσεις μετακλητών, (β) δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) μέσω απόσπασης, (γ) δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Δημοσίου που υπηρετούν στους φορείς της προηγούμενης περίπτωσης μέσω απόσπασης.
Αυτές τις μέρες πάντως βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη συζήτηση για μετατάξεις και αποσπάσεις σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στο στενό και ευρύτερο  δημόσιο  τομέα,  με επίκεντρο το προωθούμενο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών στη Βουλή για την κατάργηση παρεκκλίσεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας… Στελέχη της αντιπολίτευσης βλέπουν με δυσπιστία τις αλλαγές, θεωρώντας ότι επιχειρείται ο εξοβελισμός από υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησηης όσων δεν είναι “ημέτεροι” των γαλάζιων μέσω μιας νομοθετικής παρέμβασης που αναφέρεται “καταχρηστικά” στη διαφάνεια («Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις»).
Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας αφορά στις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων που σήμερα γίνονται αφού πρώτα οι φορείς υποδοχής δηλώσουν τα κενά με βάση τις ανάγκες τους σε προσωπικό και στη συνέχεια προκηρύσσονται οι θέσεις για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι κάνουν αιτήσεις για την κάλυψή τους.
Το προωθούμενο σχέδιο νόμου έχει εισαχθεί για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, με προβλέψεις για την κατάργηση παρεκκλίσεων  από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας αλλά και μεταβατικές διατάξεις που κλείνουν ανοίγοντας νέα “παράθυρα”.
Υπάλληλοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης και  υπηρετούν  με απόσπαση σε άλλους φορείς , θα μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα   εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του νομοθετήματος να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, άλλως με μεταφορά της θέσης τους, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων.
Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Παράλληλα, ορίζεται ότι πράξεις απόσπασης που έχουν διενεργηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται, δεν ανανεώνονται, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις με την λήξη της απόσπασης.
Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται χρονικό διάστημα της απόσπασης, αυτή λήγει εντός ενός  έτους από την έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.   Την ίδια ώρα, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) έχει εκφράσει αντιρρήσεις, με δεδομένη την κρατική υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση στην τοπική αυτοδιοίκηση.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, έχει προαναγγείλει την κατάθεση νομοτεχνικών βελτιώσεων επί του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής.
Η Διαπιστωτική Πράξη

Μυστικά & Documento

24/10/2021, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter