Απευθείας ανάθεση… προϊσταμένων στην ΑΑΔΕ – Καταγγελία κατά του Γ. Πιτσιλή για ευνοιοκρατία

Απευθείας ανάθεση…  προϊσταμένων στην ΑΑΔΕ – Καταγγελία κατά του Γ. Πιτσιλή για ευνοιοκρατία

Καταγγελία κατά του Γ. Πιτσιλή για ευνοιοκρατία στους διορισμούς και αυθαιρεσίες με την προβολή μιας αόριστης «ειδικής αιτιολογίας»

Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το κράτος δικαίου υφίσταται απλώς ως θεωρητική έννοια της δημοκρατίας, αποτελεί πάγια τακτική των «αρίστων» να αψηφούν τους νόμους και να ευεργετούν συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι ασφαλώς πρόθυμα να «θυσιαστούν» για τους ευεργέτες τους. Το ίδιο φαίνεται ότι συμβαίνει και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθώς πληθώρα καταγγελιών κάνει λόγο για αδιαφανείς προσλήψεις υψηλόβαθμου προσωπικού που παραβλέπουν τα τυπικά προσόντα άλλων υποψηφίων και τους υποβαθμίζουν κατά τις προφορικές συνεντεύξεις για να επιλεχθούν τελικά από τον ίδιο τον διοικητή της ΑΑΔΕ οι αρεστοί με το πρόσχημα της «ειδικής αιτιολογίας».

Το σύστημα επιλογής υποψηφίων συμπυκνώνεται στην εργαλειοποίηση κάθε έννομου μέσου, ώστε να εξυπηρετείται η δυνατότητα του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή να επιλέγει τους κατά περίπτωση αρεστούς του καταπατώντας τη διαφάνεια των διορισμών σε θέσεις δημοσίου.

Καμία διαφάνεια στην επιλογή υποψηφίων

Οπως καταγγέλλει η Ενωση Αποφοίτων Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ) σε υπόμνημά της προς τον ίδιο τον διοικητή αλλά και προς το συμβούλιο διοίκησης της ΑΑΔΕ, δεν υπάρχει διαφάνεια κατά την επιλογή και τοποθέτηση υποψηφίων σε υψηλόβαθμες θέσεις (προϊστάμενοι οργανικών μονάδων), καθώς ο διοικητής της ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να παρακάμπτει τη βαθμολογική κατάταξη και να μην επιλέγει τους υποψηφίους βάσει σειράς κατάταξης αλλά βάσει κάποιας ειδικής αιτιολογίας, την οποία επικαλείται σε μεγάλο ποσοστό των αποφάσεών του.

Οπως αναφέρεται στο υπόμνημα, η συγκεκριμένη δυνατότητα που διευκολύνει τον Γ. Πιτσιλή να επιλέγει ο ίδιος τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες «δεν βρίσκει έρεισμα σε κάποια εξουσιοδοτική διάταξη του ιδρυτικού νόμου της ΑΑΔΕ. Με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη Διοίκηση της ΑΑΔΕ δυνητικά να παρακάμψει αυθαίρετα τυπικά προσόντα όπως οι σπουδές, η εμπειρία και η υπηρεσιακή αξιολόγηση των υποψηφίων». Η παραπάνω τακτική έχει ουκ ολίγες φορές χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποκλεισμού συγκεκριμένων υπαλλήλων της αρχής που εμφανίζονται να έχουν τα τυπικά προσόντα αλλά τελικά αποτυγχάνουν.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από μια γρήγορη ματιά σε σχετικές διακηρύξεις στη Διαύγεια γίνεται αντιληπτό πως το 30,56% των συγκεκριμένων θέσεων έχει πληρωθεί με ειδική αιτιολογία του διοικητή Γ. Πιτσιλή και με απευθείας ανάθεση. Σύμφωνα και με το υπόμνημα «η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει συνολικά 144 αποφάσεις επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων από 1/1/2017 έως και 31/12/2023. Από αυτές, 31 αποφάσεις (21,5%) περιλαμβάνουν “ειδική αιτιολογία” (οι δύο εξ αυτών εμπεριέχουν και απευθείας ανάθεση) και ακόμα 13 (9%) αφορούν απευθείας αναθέσεις».

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και πολλές καταγγελίες για κοψίματα που έγιναν λόγω χαμηλής βαθμολογίας σε υποψηφίους που διέθεταν υψηλά τυπικά προσόντα, βαθμολογία κοντά στη βάση αλλά και «επιβράβευση της αριστείας με βαθμολογία 10». Aλλη μια ύποπτη διευκόλυνση προς συγκεκριμένους υποψηφίους φέρεται να είναι η εξής: «η λίστα κατάταξης των υποψηφίων που προκρίνονται στη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης και –όπου προβλέπεται– της γραπτής διαδικασίας περιέχει έως και 15 υποψηφίους και όχι 7 όπως ισχύει για το υπόλοιπο δημόσιο. Εν κατακλείδι, η δυνατότητα παράκαμψης της κατάταξης σε συνδυασμό με το υπερδιπλάσιο ανώτατο πλήθος υποψηφίων που προκρίνονται στο τελικό στάδιο έχουν καταστήσει τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων “λάστιχο”, το οποίο τεντώνεται ή συμπιέζεται αναλόγως του ποιοι είναι κάθε φορά οι υποψήφιοι» αναφέρεται στο υπόμνημα».

«Εργαλείο αποκλεισμού» οι προφορικές συνεντεύξεις

Ακόμη μια «ευρεσιτεχνία» για να κόβονται υποψήφιοι με υψηλά τυπικά προσόντα είναι η χαμηλή βαθμολογία τους στις προφορικές συνεντεύξεις, με δεδομένο ότι η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής σε έκθεσή της την είχε χαρακτηρίσει «εργαλείο αποκλεισμού». Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, όπως αναφέρεται σε συγκεκριμένα έγγραφα, δεν τηρούνται πρακτικά αλλά βοηθητικές σημειώσεις, «οι οποίες δεν νοούνται και ως διοικητικά έγγραφα και καταστρέφονται μόλις καθαρογραφούν». Μια διαδικασία που εύλογα γεννά απορίες για την αντικειμενικότητα και τη διαβλητότητά της.
Τους παραπάνω φόβους ενισχύει και το γεγονός πως δεν δημοσιεύονται ούτε οι πίνακες κατάταξης ούτε και οι βαθμολογίες των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δίνονται είναι έπειτα από αιτήματα των ενδιαφερόμενων και ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να μην μπορούν πλέον να προσφύγουν σε διοικητικά δικαστήρια.

Υπερεξουσίες διοικητή και έλλειψη λογοδοσίας

Μιλώντας στο Documento ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ Γεώργιος Σπανουδάκης εξηγεί πως «στην ελληνική δημόσια διοίκηση υπηρετούν υπάλληλοι με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα οι οποίοι είτε είναι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ είτε έχουν προσληφθεί μέσω του ΑΣΕΠ. Ωστόσο παραμένει ακόμη ζητούμενο ο τρόπος και ο βαθμός αξιοποίησης αυτών των υπαλλήλων.

Η στελέχωση των θέσεων ευθύνης όχι με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας μέσω αυστηρά καθορισμένων διαδικασιών αλλά με βάση αυθαίρετα και υποκειμενικά κριτήρια οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην επανακομματικοποίηση του κράτους και την αναπαραγωγή των πελατειακών σχέσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής τέτοιων μεθόδων αποτελεί η ΑΑΔΕ στην οποία επικρατεί ένα οιονεί καθεστώς εξαίρεσης όσον αφορά την επιλογή προϊσταμένων σε σχέση με τα όσα ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις υπερεξουσίες που έχουν εκχωρηθεί στον διοικητή και στην έλλειψη λογοδοσίας.

Εν κατακλείδι, πρόκειται για πρακτικές που απαξιώνουν τους δημόσιους υπαλλήλους, αποδυναμώνουν το δημόσιο συμφέρον και υποβαθμίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης».

Δείτε επίσης: Το Documento στέλνει στον Ευρωπαίο εισαγγελέα τη μαφία της ΑΑΔΕ

 Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα η μαφία της ΑΑΔΕ μετά από μήνυση του Documento

Αποκάλυψη – Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ χάλκευσαν στοιχεία εναντίον του Documento για να βάλουν πρόστιμο

Οικονομικός «στραγγαλισμός» Documento: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τα χαλκευμένα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Το Μαξίμου κρύβεται και δείχνει τη δικαιοσύνη για τη χάλκευση στοιχείων από την ΑΑΔΕ

ΕΙΗΕΑ: Η Ένωση Ιδιοκτητών αδειάζει την ΑΑΔΕ για τους φορολογικούς ελέγχους στο Documento

Τα… λαγωνικά της ΑΑΔΕ βρήκαν «μαύρο χρήμα» από Coca Cola και Unilever κατά τον έλεγχο του Documento

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter