Απόψε η αγρυπνία Άνθιμου ενάντια στην «απαράδεκτη παρουσία ομοφυλόφιλων» στη Θεσσαλονίκη

Απόψε η αγρυπνία Άνθιμου ενάντια στην «απαράδεκτη παρουσία ομοφυλόφιλων» στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα κατά την οποία οι Θεσσαλονικείς καλούνται να ζητήσουν έλεος και συγχώρεση για την «απαράδεκτη και αξιοκατάκριτη παρουσία των ομοφυλόφιλων» στους δρόμους της πόλης, στο πλαίσιο του Gay Pride.

Ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή ο υπερσυντηρητικός μητροπολίτης Θεσσαλονίκης είχε διακηρύξει την κάθετη αντίθεσή του στην πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας στη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας ότι «ως Επίσκοπος δεν θα συστήσω ποτέ συγκρούσεις και τραυματισμούς», καλώντας ωστόσο τους γονείς να απομακρύνουν τα παιδιά και τους εαυτούς τους «από τέτοιες ανόσιες και αφύσικες εκδηλώσεις» και να διατυπώσουν «παντού τις κάθετες αντιρρήσεις τους».

Λίγες μέρες μετά την επιτυχή διεξαγωγή του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, με την συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων απ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα, που σύμφωνα με τη λογική του Άνθιμου μίανε τους δρόμους της συμπρωτεύουσας, όσοι και όσες επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια καθαρτήρια τελετή «για την αποτροπή όλων εκείνων των φαινομένων που παρουσιάζονται κατά την παρούσα περίοδο και είναι απολύτως ξένα προς την πίστη, την πράξη, τη θεωρία και την προσπάθεια για αντικειμενική εφαρμογή για τον ευλογημένο Ορθόδοξο Λαό μας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μετὰ πολλῆς λύπης καὶ ἔντονης ἀν-ησυχίας εἶναι ὑποχρεωμένη καὶ πάλι νὰ ἀντιμετωπίσῃ ποιμαντικὰ καὶ ἀποτρε-πτικά, τὴν δυσάρεστη, ἀπαράδεκτη καὶ ἀξιοκατάκριτη παρουσία τῶν ὁμοφυ-λοφίλων, οἱ ὁποῖοι ἤδη πραγματοποίησαν αὐτὲς τὶς ἡμέρες φεστιβὰλ καὶ παρ-ήλασαν στὴ Θεσσαλονίκη μας.

Παρ’ ὅτι τὸ θέμα εἶναι σοβαρότατο καὶ ἐκρηκτικό, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν ἀσκοῦμε ποτὲ βία. Γι’ αὐτὸ ὡς Ἐπίσκοπος δὲν θὰ συστήσω πο-τὲ συγκρούσεις καὶ τραυματισμοὺς ἐντὸς τῆς κοινωνίας μας. Σᾶς παρακαλῶ, ἀ-πομακρύνατε τὰ παιδιά σας καὶ τοὺς ἑαυτούς σας ἀπὸ τέτοιες ἀνόσιες καὶ ἀφύ-σικες ἐκδηλώσεις καὶ διατυπώσατε παντοῦ τὶς κάθετες ἀντιῤῤήσεις σας.

Γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα ἀπεφασίσαμε καὶ ἐφέτος νὰ κάνωμε αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ καλύτερο, δηλαδὴ νὰ προσφέρωμε μιὰ πραγματικὴ παράκληση καὶ ἱκε-σία πρὸς τὸν ἐν Τριάδι ἅγιον Θεόν, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὸν ἅγιο Δημή-τριο καὶ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, σὲ μιὰ βραδυνὴ ἀγρυπνία.

Προσκαλοῦμε ὅλους, ὅσοι ἔχουν χρόνο καὶ ἐπιθυμοῦν, τὴν ἐρχομένη Τε-τάρτη 21 Ἰουνίου στὶς 8.30 μ.μ., νὰ προσέλθουν στὴν κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία ποὺ θὰ τελεσθῇ στὸν ἱερὸ Ναὸ Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου, ὥστε καὶ διὰ τῆς προσευχῆς μέσα ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία, καὶ ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία γιὰ ὅσους θὰ κοινωνήσουν, νὰ ζητήσωμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης νὰ ζητήσωμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὴν λύση τῶν προβλημάτων, τὴν περιστολὴ τοῦ κα-κοῦ ποὺ φαίνεται νὰ κυριεύῃ τὸν κόσμο, καὶ τὴν ἀποτροπὴ ὅλων ἐκείνων τῶν φαινομένων ποὺ παρουσιάζονται κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο καὶ εἶναι ἀπολύ-τως ξένα πρὸς τὴν πίστη, τὴν πράξη, τὴν θεωρία καὶ τὴν προσπάθεια γιὰ ἀντι-κειμενικὴ ἐφαρμογὴ γιὰ τὸν εὐλογημένο Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Λαό μας.

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ τὸν εὐσεβῆ καὶ πιστὸ λαό μας, νὰ προστατεύῃ τὸ Κράτος μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καὶ ὁ σεβασμὸς στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ποὺ εἶναι ἔργο τοῦ Παναγάθου Θεοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter