Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019 της Titan Cement International SA

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019 της Titan Cement International SA

Το 3ο τρίμηνο του 2019 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018, αύξηση των πωλήσεων (+8,7%), των λειτουργικών αποτελεσμάτων ΕΒΙΤDA (+15,4%) και των καθαρών κερδών (+25,7%), χάρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, εκτός από την Ανατολική Μεσόγειο.

 Η βελτιωμένη απόδοση του 3ου τριμήνου συνέβαλε στη θετική εξέλιξη των μεγεθών του εννεαμήνου. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 9,7% και ανήλθε σε €1.208,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν σε €208,4 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 9,9% και ανήλθαν σε €45,3 εκ., πτώση που σχετίζεται με τις υψηλότερες αποσβέσεις που οφείλονται μερικώς στην υιοθέτηση του προτύπου IFRS 16, καθώς και στην ενοποίηση της Τουρκίας για όλο το 2019.

Το τρέχον έτος ο δυναμισμός του κλάδου κατασκευών στις Νοτιοανατολικές ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η σχετική βελτίωση των επιδόσεων στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων, αντισταθμίζοντας τις χαμηλές αποδόσεις στις αγορές της Αιγύπτου και της Τουρκίας.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου κατέγραψαν άνοδο, αποτυπώνοντας το δυναμισμό της αγοράς κατασκευών. Πέρα από την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη, θετικοί μακρο-οικονομικοί δείκτες όπως η υψηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, το χαμηλό ποσοστό ανεργίας, η μείωση των επιτοκίων κ.α. ενισχύουν την αγορά οικιστικών ακινήτων, που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης στη Φλόριντα. Οι πολιτείες Βιρτζίνια, Βόρεια και Νότια Καρολίνα ωφελήθηκαν επίσης από την σταθερότητα του καιρού φέτος, έναντι ενός πολύ βροχερού 3ου τριμήνου το 2018. Ακολουθώντας τις τάσεις της ζήτησης, η TITAN America παρουσίασε το 2019 αύξηση των πωλήσεων σε όλα τα προϊόντα, εκτός της ιπτάμενης τέφρας για την οποία συνεχίστηκε έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων στην αγορά. Η κερδοφορία δεν είχε ανάλογη αύξηση επηρεαζόμενη από το υψηλότερο κόστος εισαγωγής και διανομής τσιμέντου και την απώλεια εσόδων από τις δραστηριότητες ιπτάμενης τέφρας. Στο εννεάμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση 12,9% και ανήλθε σε €721,6 εκ. (6,3% σε $) και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,1% (1,2% σε $) φτάνοντας τα €137 εκ.

Στην Ελλάδα, η ζήτηση παρουσίασε ήπια αύξηση προερχόμενη από ιδιωτικές κατασκευές και έργα τουριστικού χαρακτήρα, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από την καθυστέρηση πραγματοποίησης νέων μεγάλων έργων. Στο πλαίσιο της γενικότερης βελτίωσης του οικονομικού κλίματος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές παρουσιάζει μικρή ανάκαμψη σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2018. Η ενδυνάμωση του δολαρίου συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα των εξαγωγών, που τιμολογούνται ως επί το πλείστον σε δολάρια. Συνολικά, το εννεάμηνο 2019 ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης αυξήθηκε κατά 6,8% και ανήλθε σε €185,2 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45,1% και ανήλθαν σε €15,5 εκ.

Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνέβαλε στην ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας. Η βελτίωση των τιμών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, σε συνδυασμό με τους υψηλότερους συντελεστές λειτουργίας των εργοστασίων, λόγω της αυξημένης ζήτησης, έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων στην περιοχή. Έτσι, το εννεάμηνο 2019 ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκε κατά 11,2% και ανήλθε σε €194,7 εκ., τα δε λειτουργικά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 32,6% και ανήλθαν σε €59 εκ.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι αγορές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Στην Αίγυπτο παρά την οικονομική ανάπτυξη που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 5% φέτος και τις ανάγκες που δημιουργούνται από τη δημογραφική αύξηση του πληθυσμού, η ζήτηση τσιμέντου το εννεάμηνο του 2019 κατέγραψε κάμψη 6% περίπου. Η ήδη πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα οξύνθηκε με τη λειτουργία του νέου υπερμεγέθους εργοστασίου ιδιοκτησίας του στρατού. Η στασιμότητα των τιμών σε χαμηλά επίπεδα συμπίεσε την κερδοφορία των δραστηριοτήτων μας, όπως και του υπόλοιπου κλάδου. Στην Τουρκία, η ραγδαία πτώση της ζήτησης για δομικά υλικά που χαρακτήρισε το τελευταίο δωδεκάμηνο προοδευτικά μετριάζεται και η αγορά στο τρίτο τρίμηνο κατέγραψε σημάδια σταθεροποίησης. Παρότι οι τιμές έχουν σημειώσει αύξηση σε τοπικό νόμισμα, αυτή δεν ήταν επαρκής για να καλυφθεί ο πληθωρισμός και η διολίσθηση της τουρκικής λίρας.

Συνολικά, στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο 2019 (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας) ανήλθε σε €107 εκ. σημειώνοντας πτώση 6,1%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα, EBITDA, παρουσίασαν ζημίες ύψους €3 εκ., σε σύγκριση με €13,9 εκ. κέρδη την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στη Βραζιλία, οι πωλήσεις της Apodi (κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος κατά 50%) ήταν υψηλότερες, αντανακλώντας τις καλύτερες συνθήκες που επικράτησαν φέτος στην αγορά.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το εννεάμηνο του 2019, ανήλθαν σε €76 εκ., σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2018 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους επενδύσεις στις δραστηριότητες στην Αμερική.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2019 ανήλθε σε €891 εκ. και ήταν υψηλότερος κατά €119 εκ. έναντι του δανεισμού στις 31/12/2018. Επισημαίνεται ότι €59 εκ. της αύξησης προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων IFRS 16 και €53 εκ. από την αγορά μετοχών της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ κυρίως μέσω της εξάσκησης δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) και εξόδων κατά τη διαδικασία εισαγωγής της μητρικής εταιρίας του Ομίλου, Titan Cement International SA, στα χρηματιστήρια του Euronext Βρυξελλών και Παρισίου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο 3ο τρίμηνο του 2019.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξάσκησης του δικαιώματος εξαγοράς μέτοχοι αντάλλαξαν 2.190.215 μετοχές έναντι μετρητών. Σαν αποτέλεσμα, με ημερομηνία 30/9/2019, η Titan Cement International SA έχει εκδώσει συνολικά 82.447.868 μετοχές ενώ στις 30/6/2019 το σύνολο μετοχών που είχε εκδώσει η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ήταν 84.632.528 μετοχές.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 2019

Οι προοπτικές είναι συνολικά θετικές για τις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η αγορά των ΗΠΑ συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση ζήτησης, οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν δυναμική άνοδο και οι προσδοκίες για την Ελλάδα και τη Βραζιλία είναι επίσης θετικές. Στον αντίποδα, εκτιμάται ότι οι προκλήσεις στην αγορά της Αιγύπτου θα συνεχιστούν, ενώ υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για σταθεροποίηση της αγοράς στην Τουρκία προοδευτικά.

Στις ΗΠΑ, οι τάσεις για τις κατασκευές είναι θετικές στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) προβλέπει ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 2,4% το 2019 και κατά περίπου 2% ετησίως το διάστημα 2019-2024. Ο Τιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πολιτείες στις νοτιοανατολικές ακτές του Ατλαντικού και επάρκεια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση.

Στην Ελλάδα, η σταδιακή θετική πορεία αναμένεται να συνεχίσει. Η επανεκκίνηση μεγάλων έργων, η οποία πλέον μετατίθεται στο επόμενο έτος, διατηρεί τις προσδοκίες για επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα. Εκτιμάται επίσης ότι η γενικότερη ιδιωτική κατανάλωση, θα συνεχίσει να εξελίσσεται θετικά. Συνολικά, υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις ότι η αγορά σταδιακά εισέρχεται σε πορεία θετικής ανάπτυξης.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη επιδρά θετικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Η κατανάλωση τσιμέντου είναι υψηλότερη και τα περιθώρια κερδοφορίας έχουν βελτιωθεί. Τα εργοστάσια του Ομίλου, διαθέτοντας πρόσθετη δυναμικότητα, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση.

Στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι το 2019 η ζήτηση θα συνεχίσει να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται άμεσα κάποια ουσιαστική αύξηση τιμών και τα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται να παραμείνουν μη κερδοφόρα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Στην Τουρκία, η οικονομική ύφεση προοδευτικά μετριάζεται και η βάση σύγκρισης για την αγορά τσιμέντου γίνεται πιο ευνοϊκή το 2ο εξάμηνο τους έτους. Βραχυπρόθεσμα διαφαίνεται σταθεροποίηση της αγοράς, ενώ μακροπρόθεσμα, οι προοπτικές για τον κλάδο κατασκευών παραμένουν ελκυστικές. Η Adocim βρίσκεται σε ανταγωνιστικά πλεονεκτική θέση, έχοντας χαμηλό δανεισμό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας.

Τέλος, στη Βραζιλία, η σταδιακή μακροοικονομική βελτίωση αυξάνει τις προσδοκίες για ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και άνοδο της αγοράς τσιμέντου. Η ζήτηση τσιμέντου στην Βόρειο-ανατολική Βραζιλία όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται, καταγράφει θετικές ενδείξεις χάρη στην δημογραφική αύξηση του πληθυσμού και την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter