Περισσότερος χρόνος και χρήμα

Αυτόνομη θέρμανση με… αγκάθια

Λίγους μήνες διήρκησε η ελευθερία των ιδιοκτητών διαμερισμάτων προκειμένου να αυτονομηθούν από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας όπου διαμένουν χωρίς προϋποθέσεις.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ελεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος» και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατήργησε την τροπολογία, η οποία είχε κατατεθεί τελευταία στιγμή στον νόμο 4447 του 2016 επιχειρώντας να θεσπίσει νέα διαδικασία, πιο αργή και ενδεχομένως πιο ακριβή για όσους επιλέγουν τη λύση της αυτόνομης θέρμανσης.

Συγκεκριμένα, αν και επαναλαμβάνεται η πρόβλεψη της αυτονόμησης χωρίς την έγκριση του 50% συν ενός συνιδιοκτήτη, πλέον πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Βασικός όρος είναι να βελτιώνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Πρέπει δηλαδή να προκύπτει ότι η ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος λαμβάνονται όλες οι πολεοδομικές άδειες και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο ο οποίος ανήκει στην κυριότητα ή την αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.

Επίσης ο ιδιοκτήτης που το διαμέρισμά του θα αυτονομηθεί, πριν από την έναρξη της εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του τον χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης. Προφανώς οι αυτονομηθέντες αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη σχετική δαπάνη, ενώ είναι υποχρεωμένοι να μονώνουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που τυχόν διέρχονται από το διαμέρισμά τους, ώστε να μην επηρεάζεται η θέρμανση των υπολοίπων.

Πώς ξεπερνιέται το εμπόδιο της… συνέλευσης

Αν και η αρχή της απόλυτης πλειοψηφίας (50% + 1 ψήφος) στις γενικές συνελεύσεις εξακολουθεί να ισχύει για όλες τις αποφάσεις που αφορούν την πολυκατοικία, όπως η αλλαγή συστήματος κεντρικής θέρμανσης, η αλλαγή εξοπλισμού, η αυτονόμηση διαμερισμάτων, η μεταβολή ή η επέμβαση στους κοινόχρηστους χώρους κ.λπ., δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για να αυτονομηθεί κάποιος ιδιοκτήτης.

Κι αυτό γιατί κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει εντός τριάντα ημερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης συγκαλεί τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία συνεδρίασης που πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης.

Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτήν άλλο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης αποδοτικότερο του υφιστάμενου καυσίμου.

Απαλλαγή μόνο για το κόστος καυσίμου

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στα έξοδα, η διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει πως η αυτονομημένη κατοικία θα απαλλάσσεται από το κόστος κατανάλωσης καυσίμου της κεντρικής θέρμανσης. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να επιβαρύνεται από τις λοιπές δαπάνες του συστήματος, τακτικές (δηλαδή τη συντήρηση) και έκτακτες (όπως επισκευές). Δηλαδή, εάν στο μέλλον αποφασιστεί η αλλαγή του κεντρικού καυστήρα ή χρειαστεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί λόγω βλάβης το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ο ιδιοκτήτης που έχει αυτονομηθεί θα καταβάλει το ποσό που αναλογεί στην ιδιοκτησία του.

Μόνο με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας μπορεί να δοθεί πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4447 δεν καθόριζε αν (και με ποιον τρόπο) το διαμέρισμα θα συνέχιζε να επιβαρύνεται από τα έξοδα της κεντρικής θέρμανσης. Σε αυτό είχε αντιταχτεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) Στράτος Παραδιάς, ο οποίος είχε προσπαθήσει να παρέμβει δηλώνοντας ότι δεν απαλλάσσονται οι αυτονομηθέντες από τις υποχρεώσεις απέναντι στη συνιδιοκτησία.

Δ. Γιαννακόπουλος: «Στηρίζουμε την ελληνική βιομηχανία»

«Οσα εμπόδια και να μας βάλετε, δεν θα μας κλείσετε. Εδώ θα μας βρίσκετε, να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία, να στηρίζουμε τα ελληνικά νοικοκυριά και να κρατάμε τις θέσεις εργασίας».

Με αυτά τα λόγια και απευθυνόμενους στους πολιτικούς, ο αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τη δύσκολη κατάσταση στην ελληνική βιομηχανία. Οι δηλώσεις του έγιναν στη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Healthcare Business Awards 2017, την οποία διοργανώνει η εταιρεία Boussias Communications. Ο κ. Γιαννακόπουλος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα φοροεισπρακτικά μέτρα που πλήττουν την επιχειρηματικότητα στον κλάδο της παραγωγής φαρμάκων, όπως το clawback, το rebate και οι συνεχείς μειώσεις τιμών.

Στην εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ απονεμήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τρία χρυσά βραβεία στην ενότητα Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:

• Εξαιρετικής επιχειρηματικής επίδοσης

• Διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

• Συμβολής στην απασχόληση

Τα βραβεία παρέλαβαν εκτός του κ. Γιαννακόπουλου, ο Παντελής Κοντόρης Supply Chain Manager και ο Χρήστος Χριστίδης HR Manager της ΒΙΑΝΕΞ/ΒΙΑΝ. Ο κ. Κοντόρης αναφέρθηκε στην αξία που προσθέτει η εφοδιαστική αλυσίδα στο φαρμακευτικό προϊόν, ενώ ο Χ. Χριστίδης επισήμανε την αδιάκοπη επένδυση της εταιρείας στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισής του.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.