Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α

Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και δυνατότητα παρακολούθησης εξ Αποστάσεως και δια ζώσης.

Ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεών του και την διαπίστευσή του μπορεί να δραστηριοποιηθεί ως διαμεσολαβητής για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών. Ανεξάρτητα από την καθιέρωση της υποχρεωτικότητας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης –με την έννοια της υποχρεωτικής απόπειρας διαμεσολαβητικής διευθέτησης ορισμένων διαφορών προ της δικαστικής προσφυγής–, η προοπτική της απασχόλησης ενός ατόμου ως διαμεσολαβητή εκτιμάται ότι θα είναι στο μέλλον ιδιαίτερα υποσχόμενη. Η διαμεσολάβηση διεθνώς παρουσιάζεται ως ένα από τα πλέον σύγχρονα μέσα διευθέτησης διαφορών, με τη χρήση της να εντοπίζεται πέραν των γενικευμένων αστικών και εμπορικών διαφορών και στην επίλυση ειδικότερων ζητημάτων εντός επιχειρήσεων-οργανισμών (εργασιακή διαμεσολάβηση), ενδοσχολικών περιστατικών (σχολική διαμεσολάβηση), αλλά και στην αντιμετώπιση διακοινοτικών διενέξεων (πολυπολιτισμική διαμεσολάβηση) και διεθνών υποθέσεων (διεθνής διαμεσολάβηση).

Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να κάνουν χρήση των γνώσεων που θα αποκομίσουν σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς, που ούτως ή άλλως διαρκώς διευρύνονται. Οι συμμετέχοντες επίσης θα εξοικειωθούν με πολύτιμες τεχνικές διαπραγμάτευσης, οι οποίες θα τους είναι χρήσιμες και εντός του πλαισίου των λοιπών επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων αλλά και των κοινωνικών ή διαπροσωπικών τους σχέσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ και σ’ αυτό συμμετέχουν ως εκπαιδευτές διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί καθώς και αναγνωρισμένοι επιστήμονες (δικηγόροι, ακαδημαϊκοί και έμπειροι διαμεσολαβητές), με αποτέλεσμα να παρέχονται στους συμμετέχοντες τόσο η απαραίτητη θεωρητική γνώση όσο και τα διδάγματα της έμπρακτης ενασχόλησης με τον θεσμό.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αντώνης Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb).

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης είναι ο Δημήτρης Θεοχάρης, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, L.L.M. (London), Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών (C.E.D.R. London), Επισκέπτης καθηγητής Τμήματος Νομικής πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου.

Eκπαιδευτές του Προγράμματος είναι οι:

Αλέξης Αρβανίτης, Eπίκουρος Kαθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιωάννης Αχιλλιάς, υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων της μη τυπικής Εκπαίδευσης, Master of Laws :α) Αστικό Δίκαιο ΕΚΠΑ β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο ΕΚΠΑ, Δημήτρης Θεοχάρης, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, L.L.M. (London), Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών (C.E.D.R. London), Επισκέπτης καθηγητής Τμήματος Νομικής πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου, Στρατής Μαυραγάννης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω -Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής – Μεσολαβητής του Ο.ΜΕ.Δ., Χάρης Π. Μεϊδάνης, Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1995, Fellow του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου, μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, μέλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα και του Institute of World Business Law του ICC, Μπερναντέτ Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CIArb, ΥπΔΔΑΔ) – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (CEDR Trainer) – Συντονίστρια Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης για το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης «Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών» συνοδευόμενου από το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισοδύναμου πτυχίου της αλλοδαπής. Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως σε:

Νομικούς

Οικονομολόγους

Μηχανικούς

Ψυχολόγους

Στελέχη από τον χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Ανώτερα και ανώτατα στελέχη, αλλά και στελέχη μεσαίας γραμμής που είτε βρίσκονται σε ηγετική θέση είτε προσδοκούν να αναδυθούν σε θέση ευθύνης, καθώς και επιχειρηματίες που θέλουν να ενδυναμώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες ιδίως σε σχέση με τη διευθέτηση-επίλυση διαφορών τόσο εντός των εταιρειών τους όσο και με τρίτους.

Σπουδαστές και ερευνητές

Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας και στελέχη εκπαίδευσης Α’/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας, καθώς και προσχολικής εκπαίδευσης σε ιδιωτικό και δημόσιο πλαίσιο

Στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών, φορέων Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Λειτουργούς στον χώρο της κοινότητας ή της κοινωνίας των πολιτών, λ.χ. συμμετέχοντες σε φορείς-μέλη ανθρωπιστικών σωματείων, οργανώσεων, Μ.Κ.Ο. κοκ.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προγράμματος εκπαίδευσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ είναι:

Το πολυπρόσωπο και εξαιρετικά κατηρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, αποτελούμενο από δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και έμπειρους διαμεσολαβητές,

Το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει τόσο τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την επιτυχή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις των διαμεσολαβητών, αλλά και τη διαδραστική επίδειξη διαπραγματευτικών τεχνικών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική άρτια εκπαίδευση των μελλοντικών διαμεσολαβητών,

Η παρακολούθηση σημαντικού τμήματος του προγράμματος με τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), που προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία

Η ακαδημαϊκή φροντίδα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αιτήσεις έως 4/11/2019

Έναρξη Μαθημάτων 11/11/2019

Τηλέφωνο Επικοινωνίας E-Learning, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ε.Κ.Π.Α.: 2103689354

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter