Βουλή: Διορθωτική τροπολογία για άρση ποινικών κυρώσεων σε αιρετούς και υπαλλήλους ΟΤΑ

Βουλή: Διορθωτική τροπολογία για άρση ποινικών κυρώσεων σε αιρετούς και υπαλλήλους ΟΤΑ

Κατατέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών σαν αντίβαρο στην τροπολογία Κακλαμάνη.

Κατατέθηκε στη Βουλή νέα τροπολογία σχετικά με την παραγραφή/άρση ποινικών κυρώσεων αιρετών και υπαλλήλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για εντάλματα πληρωμής. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεκαθαρίσει νομοθετικά ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις που έχουν ελεγχθεί και κριθεί νόμιμες από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η επεξηγηματική ρύθμιση υπογράφεται από τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. 

Έρχεται μετά τις αντιδράσεις κυρίως από το Κίνημα Αλλαγής αλλά και τη μομφή περί «πλυντηρίου» κατά τον δημόσιο διάλογο που ακολούθησε την ψήφιση της τροπολογίας του Νικήτα Κακλαμάνη την προηγούμενη εβδομάδα, με την οποία αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́ και Β ́ Βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31-7-2019.

Τώρα κατατίθεται επεξηγηματική τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για να μην υπάρχουν, όπως επισημαίνεται από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, παρερμηνείες για τις ποινικές διώξεις αιρετών. Η νέα τροπολογία που εντάσσεται ως άρθρο στο νομοσχέδιο έχει ως εξής:

«Άρθρο 68

Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4735/2020

Η αληθής έννοια του άρθρου 67 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις που έχουν ελεγχθεί από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως τη λήξη του προληπτικού ελέγχου και οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες πριν την πληρωμή τους από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εκτός εάν τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου προκάλεσαν δολίως τη θεώρησή τους ή εάν διαπιστωθεί έλλειμμα ύστερα από κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Η αιτιολογική έκθεση διατυπώνει αναλυτικά ποιες περιπτώσεις αφορά η βουλευτική τροπολογία που είχε ενσωματωθεί στο άρθρο 67 του ν. 4735/2020 (περί τροποποίησης κώδικα ιθαγένειας και άλλες διατάξεις). Σε αυτή επισημαίνεται ότι «προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, με την παρούσα ρύθμιση, ορίζεται με τρόπο μη επιδεχόμενο καμίας αμφισβήτησης ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο δαπάνες οι οποίες θεωρήθηκαν από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ελεγκτικό Συνέδριο και κρίθηκαν νόμιμες πριν την πληρωμή τους». Και η αιτιολογική έκθεση καταλήγει: 

«Η αληθής έννοια της ως άνω διάταξης συνίσταται στο ότι, δεδομένου του τεκμηρίου νομιμότητας της δαπάνης, όσον αφορά τόσο τους αιρετούς, όσο και τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. που έλαβαν μέρος στη διαχειριστική διαδικασία διενέργειάς της, δεν γεννάται τυχόν δημοσιονομική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για αυτήν καθεαυτήν την πληρωμή της δαπάνης. Ως εκ τούτου, η ποινική δίωξη αιρετών και υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. για την πληρωμή δαπανών που έλαβε χώρα μετά τη θεώρηση των οικείων ενταλμάτων πληρωμής, αντιβαίνει στην ασφάλεια του δικαίου και στην αρχή της νομιμότητας, εκτός βεβαίως εάν εμφιλοχώρησαν

δόλιες ενέργειες των ιδίων προς τον σκοπό της θεώρησής τους».  

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter