«Βουλιάζουν» την πραγματική οικονομία

«Βουλιάζουν» την πραγματική οικονομία

Μόλις 10,3 δισ. ευρώ ο χαμηλότοκος δανεισμός των επιχειρήσεων

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμη και στον δανεισμό των επιχειρήσεων ώστε να επιβιώσουν από τα μέτρα κοινωνικού αποκλεισμού λόγω Covid-19 επιλέγει την επικοινωνία για να καλύψει την ουσία, που οδηγεί την ελληνική οικονομία στην πτώχευση! Επιλέγει λοιπόν να θολώνει τα νερά προκειμένου να αλιεύσει… όχι σουπιές και χταπόδια αλλά ψηφοφόρους.

Συγκεκριμένα βγάζει ένα ένα τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία αφήνοντας να κυριαρχεί η εσφαλμένη εικόνα της κρατικής χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Eτσι δημιουργείται η εντύπωση, ακόμη και στις τάξεις του επιχειρηματικού κόσμου, ότι όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα λάβουν άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο ύψους το λιγότερο 25% του τζίρου τους. Oμως φευ…

Ο θυμόσοφος ελληνικός λαός έχει μια παροιμία που ταιριάζει γάντι στις κυβερνητικές πρακτικές: «Oύτε για σαλέπι»! Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στον χώρο της διάσωσης της οικονομίας μέσω των προγραμμάτων δανεισμού των επιχειρήσεων με κρατική εγγύηση. Στην καλύτερη των περιπτώσεων ο δανεισμός μέσα από αυτές τις κρατικές χρηματοροές θα φτάσει τα 10,3 δισ. ευρώ.

Απλή αριθμητική

Ομως με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2019 από το συνολικό ΑΕΠ των 187 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία αντιστοιχεί ένα ποσό 130 δισ., εξαιρούνται δηλαδή η συνεισφορά του δημοσίου (δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα) και οι φόροι μείον τις επιδοτήσεις. Αν λοιπόν πάρουμε τους απλούς αριθμητικούς κανόνες του δημοτικού, αν ίσχυε αυτή η σφαλερή εντύπωση του 25%, θα έπρεπε να εκταμιευτεί και να κατευθυνθεί προς την πραγματική οικονομία ένα ποσό τουλάχιστον της τάξης των 32,5 δισ. Ωστόσο είναι σαφές ότι τα έξοδα μιας επιχείρησης δεν είναι το 25% του τζίρου της. Αρα προκύπτει ότι επ’ ουδενί αυτά τα 32,5 δισ. (στην υποθετική περίπτωση που η κυβέρνηση ήθελε να διασώσει την ελληνική οικονομία) θα έφταναν, αν συνυπολογίσουμε ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν υποχρεωθεί σε αναστολή λειτουργίας με μηδενικά έσοδα και καταβολή των ανελαστικών δαπανών κατά μέσο όρο για περισσότερες από 60 ημέρες. Για να αποσαφηνιστεί λοιπόν ποια είναι η κυβερνητική συμβολή μέσω δανεισμού στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα το Documento παραθέτει ακριβώς τα προγράμματα, ώστε η επικοινωνία να μη θολώνει την πραγματικότητα.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Αφορά τη δανειοδότηση επιχειρήσεων μέσω παροχής κεφαλαίου κίνησης με 100% επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια από το ΤΕΠΙΧ. Τα δάνεια αυτά τα χορηγούν οι συνεργαζόμενες τράπεζες οι οποίες αξιολογούν τις επιχειρήσεις. Αν κάποια επιχείρηση αξιολογηθεί και ενταχθεί στο σύστημα, τότε για δύο έτη δεν καταβάλλει τόκους αλλά μόνο κεφάλαιο. Για τα επόμενα έτη της διάρκειας του δανείου η ενταγμένη επιχείρηση καταβάλλει το κεφάλαιο και το 60% του επιτοκίου (ενώ το 40% επιδοτείται από το κράτος). Αυτό που πρέπει άπαντες να γνωρίζουν είναι ότι θα πρέπει η επιχείρηση να μην είναι προβληματική, δηλαδή να μην παρουσιάζει ζημιές.

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει ανακοινωθεί ότι θα ανοίξει στις 20 Μαΐου. Αναλυτικότερα, όποιος θέλει να ενταχθεί θα πρέπει να ακολουθήσει τη σχετική διαδικασία, η οποία εκκινεί με την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Τα επόμενα βήματα είναι:

• Στο αίτημα η επιχείρηση επιλέγει την τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.

• Η τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση.

• Υπογράφεται δανειακή σύμβαση και γίνεται εκταμίευση δανείου εφάπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις στον λογαριασμό της επιχείρησης.

Υψος δανεισμού

Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάσει έως 500.000 και διαμορφώνεται ως εξής:

• Εως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

• Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

• Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου (υφίσταται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από έξι έως οκτώ μήνες κατά την οποία καταβάλλονται μόνο τόκοι).

Το επιτόκιο

• Το επιτόκιο εφαρμόζεται στα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η τράπεζα στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης. Δεν υπερβαίνει το 8% για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη) και για το διάστημα αυτό είναι σταθερό.

• Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.

• Με τη λήξη των δύο ετών οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της δράσης. Εξαιρείται πάντως η πρωτογενής παραγωγή (αγροτικά προϊόντα, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες).

Ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων Covid-19

Πρόκειται για δάνεια συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ από την Αναπτυξιακή Τράπεζα που μέσω των χρηματοροών των τραπεζών (μόχλευση) φτάνουν τα 7 δισ. ευρώ. Στην πρώτη φάση έχουν ενταχθεί κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ με μόχλευση 3,5 δισ. και ακολούθως έχει προγραμματιστεί να ενταχθεί άλλο 1 δισ. ευρώ. Επίσης άλλα 250 εκατ. ευρώ παρέχονται ως επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών.

Ποιες εντάσσονται, ποιες εξαιρούνται

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που δραστηριο ποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, την αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες. Ωστόσο μένουν έξω:

• Οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημόσιων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

• Οσες είναι προβληματικές, δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του τριμήνου και επιπλέον δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

• Οσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής

Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

• το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019 (στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει

να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή

• το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

• έπειτα από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησής του και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους δώδεκα μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Πρόκειται για δανεισμό που χαρακτηρίζεται ως «επιστρεπτέα προκαταβολή» διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. Ηδη την προηγούμενη Παρασκευή έκλεισε η πρώτη δόση του 1 δισ. ευρώ (και έχει αρχίσει ήδη η χρηματοδότηση επιχειρήσεων). Θα λάβουν χρήματα περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις με 430.000 εργαζόμενους

Στη δεύτερη φάση (θα εκκινήσει αρχές Ιουνίου) θα μπουν ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων. Μέχρι τώρα η επιλεξιμότητά τους εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη.

Η αποτύπωση προκύπτει μέσω ενός τυποποιημένου μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του υπουργείου Οικονομικών (λαμβάνονται υπόψη φορολογικά δεδομένα και άλλοι οικονομικοί και επιχειρηματικοί δείκτες).

Βασικό κριτήριο φαίνεται να είναι η πτώση του τζίρου του Μαρτίου (για τα διπλογραφικά βιβλία αυτή του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του έτους 2019). Η ενίσχυση δεν θα μπορεί ως ανώτατο όριο να ξεπερνά τα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού (στην πρώτη φάση) μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020, ενώ στη δεύτερη φάση η σχετική δέσμευση μάλλον θα επεκταθεί μέχρι τον Μάρτιο 2021.

Η επιστροφή του ποσού θα ξεκινήσει από το 2022 με περίοδο χάριτος μέχρι τις 31/12/ 2021 σε 40 ισόποσες τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στις οφειλές της επιχείρησης στο TAXISnet. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα δουν το ποσό που τους αναλογεί και θα υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport στο TAXISnet. Το επιτόκιο είναι το βασικό που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης, δηλαδή με σημερινά δεδομένα κάτω του 1%.

Ωστόσο και με βάση τη ζήτηση αλλά και τον αριθμό των επιχειρήσεων (κρίνονται με βάση τον αριθμό των απασχολούμενων) καθίσταται προφανές ότι όσοι ενταχθούν θα λάβουν μικροποσά που θα είναι στο κατώτατο όριο. Αναλυτικότερα: α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με

1 έως 5 εργαζόμενους, γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με

6 έως 20 εργαζόμενους, δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με

21 έως 50 εργαζόμενους, ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter