Δημιουργική ή επικίνδυνη η απασχόληση των παιδιών στην Καλαμαριά;

Δημιουργική ή επικίνδυνη η απασχόληση των παιδιών στην Καλαμαριά;

Στις γηπεδικές εγκαταστάσεις του Μορφωτικού Γυμναστικού Συλλόγου Απόλλωνα Καλαμαριάς λειτουργεί Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τη σχετική άδεια έχει χορηγήσει με απόφασή της που εκδόθηκε την 1η Νοεμβρίου 2019 η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με υπογραφή της αντιπεριφερειάρχη Βούλας Πατουλίδου. Ωστόσο, έπειτα από τρεις μήνες ο προπονητής της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου Δημήτρης Καλαϊτζίδης υπέβαλε καταγγελίες – αναφορές πολιτών που περιήλθαν στην κατοχή του ζητώντας από τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα να τις διερευνήσει. Στις καταγγελίες γονέων υποστηρίζεται ότι το ΚΔΑΠ, στο οποίο απασχολούνται καθημερινά δεκάδες παιδιά, στεγάζεται σε χώρους που στερούνται στατικής μελέτης και άδειας καταλληλότητας.

Για τη λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Για την έκδοση της άδειας, μεταξύ άλλων, απαιτούνται οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την αρμόδια πολεοδομία, βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και υπεύθυνη δήλωση του νομικού προσώπου για την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης και αποχέτευσης στους χώρους που θα απασχολούνται τα παιδιά. Για τη νομιμότητα λειτουργίας του ΚΔΑΠ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς έγινε ανώνυμη καταγγελία και στη Δικαιοσύνη και ήδη επί του θέματος έχει επιληφθεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Ηδη έχουν καταθέσει κάποιοι από τους εμπλεκόμενους και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Είναι προφανές ότι εάν η καταγγελία είναι αβάσιμη, θα αρχειοθετηθεί, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει δικαστική εξέλιξη.

Η πρώτη αναφορά

Στην πρώτη καταγγελία που έφτασε στα χέρια του Δημήτρη Καλαϊτζίδη και είχε κατατεθεί στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Είμαστε δύο μητέρες που τα αγόρια μας συμμετέχουν σε πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π. που στεγάζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Μ.Γ.Σ. Απόλλωνα Καλαμαριάς στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μοιραζόμαστε μαζί σας τους λόγους ανησυχίας μας, απευθυνόμαστε σ’ εσάς και ζητάμε τη βοήθειά σας, σε ένα πολύ σοβαρό θέμα κατά την άποψή μας. Πριν ένα μήνα περίπου δύο γνωστές μας κυρίες διέκοψαν τη συμμετοχή των παιδιών τους από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λόγω πληροφοριών που είχαν για την έλλειψη οικοδομικής αδείας και νομιμότητας των χώρων που υλοποιούνται τα προγράμματα του ανωτέρω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης. Ο φόβος για την ασφάλεια των παιδιών μας μας οδήγησε σε έρευνα επιβεβαίωσης ή μη των πληροφοριών που είχαμε για τον λόγο της διακοπής της συμμετοχής στο πρόγραμμα των ανωτέρω παιδιών. Από τη μικρή έρευνα που κάναμε με τη φίλη μου, μέσα από τις γνωριμίες μας “βρήκαμε” έγγραφο με ημερομηνία 22/09/2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, όπου αναφέρεται ότι για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν προσκομίστηκε οικοδομική άδεια ή βεβαίωση στατικής επάρκειας κ.λπ. Η ανησυχία μάς οδήγησε σε αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών. Δυστυχώς από το αρμόδιο τμήμα (Πολεοδομία) του Δήμου Καλαμαριάς μας βεβαίωσαν βάσει του φακέλου ότι δεν έγινε ποτέ, μετά την ανωτέρω ημερομηνία, καμία εργασία αποκατάστασης των ελλείψεων που υπάρχουν, καθώς και ότι το κτίσμα δεν είχε ποτέ έγκριση στατικής καταλληλότητας. Σας παρακαλούμε θερμά για την εξέταση του θέματος που σας γίνεται έγγραφη αναφορά. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους της μεγάλης μας ανησυχίας, για όλα τα παιδιά που συνευρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο».

Από το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που επικαλούνται οι δύο κυρίες, ο ΜΓΣ «Απόλλων Καλαμαριάς» ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο του ’16 ότι «σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, δεν προσκομίστηκε για τη συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση οικοδομική άδεια ή βεβαίωση στατικής επάρκειας, καθώς επίσης δεν υπήρχε πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Επιπλέον, δε διασφαλιζόταν η ασφαλής διαφυγή και εκκένωση των εγκαταστάσεων από αθλητές και εργαζόμενους σε περίπτωση ανάγκης.

Στο πρακτικό της Επιτροπής σημειώνεται ότι θα γίνει επανέλεγχος ύστερα από ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων και εφόσον αποκατασταθούν οι ελλείψεις που αναφέρονται».

Στις 24 Οκτωβρίου 2019 για την αδειοδότηση του ΚΔΑΠ είχε συνταχτεί βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από πολιτικό μηχανικό στην οποία αναφέρονταν τα ακόλουθα: «…κατόπιν αυτοψίας του κάτωθι δομημένου χώρου και της πολεοδομικής κατάστασης του ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο χώρος που ευρίσκεται σε τμήμα του Γηπέδου Απόλλωνα επί των οδών Παπάγου και Σουρμένων στο δήμο Καλαμαριάς ΠΕ Θεσσαλονίκης, στον ισόγειο όροφο, με εμβαδόν δαπέδου 655,40 τ.μ., είναι χώρος κύριας χρήσης, είναι νομίμως υφιστάμενος σύμφωνα με το έγγραφο ΤΥ-Δα/Φ220/οικ.32249 έγγραφο νομιμοποίησης και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης (επαρκούς φωτισμού, αερισμού και ύπαρξης αποχωρητηρίου), προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος προοριζόμενος για χώρο ΚΔΑΠ.

Είναι δυνατή η συγκεκριμένη χρήση του χώρου, χωρίς να απαιτείται αλλαγή χρήσης του (δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 4067/2012) γιατί δεν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους».

Δύο πολιτικοί μηχανικοί στους οποίους απευθύνθηκαν γονείς υποστηρίζουν ότι αυτή η βεβαίωση δεν αναφέρει ότι έχει γίνει έλεγχος στατικότητας των εγκαταστάσεων.

Η δεύτερη καταγγελία

Για το ίδιο θέμα κατατέθηκε και δεύτερη επείγουσα αναφορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στον Αθανάσιο Θάνο: «Είμαι πατέρας ενός κοριτσιού που μετέχει σε πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π. που βρίσκεται σε χώρους κάτω από τις κερκίδες του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στις οδούς Σουρμένων και Παπάγου. Τελευταίως βλέπουμε ότι τα παιδιά που παρακολουθούν τα προγράμματα είναι όλο και πιο λίγα (μου το λέει η κόρη μου, αλλά το διακρίνω και εγώ με τη γυναίκα μου, όταν πηγαίνουμε να πάρουμε το παιδί, μετά το τέλος των δραστηριοτήτων του) η φήμη που υπάρχει πολύ έντονα πλέον είναι ότι ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι αυτοί που διέκοψαν τις δραστηριότητες των παιδιών τους έμαθαν από το αρμόδιο τμήμα της πολεοδομίας του δήμου μας ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας του γηπέδου και ότι το γήπεδο δεν είχε ποτέ εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας κανονική, κυρίως λόγω έλλειψης άδειας στατικής επάρκειας. Από πληροφορίες που συνέλεξα έμαθα ότι η συγκέντρωση και ο έλεγχος των φακέλων γίνεται από τις κατά τόπους Περιφέρειες, γι’ αυτό και απευθύνομαι σε εσάς. Παρακαλώ πολύ, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί από μέρους σας η πληροφορία που σας δίνω, κατά πόσο είναι σωστή ή όχι, και να βγει μία ανακοίνωση ώστε να γνωρίζουμε όλοι οι γονείς τι θα πρέπει να κάνουμε άμεσα για την ασφάλεια των παιδιών μας».

Απαντήσεις

Ο Δ. Καλαϊτζίδης στις 10 Φεβρουαρίου 2020 έλαβε την ακόλουθη απάντηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τις δύο καταγγελίες γονέων: «Εχοντας υπόψη την πιο άνω σχετική αίτηση, σας πληροφορούμε πως η Υπηρεσία μας μετά το από 31-10-2019 πρακτικό αυτοψίας της αρμόδιας Επιτροπής, χορήγησε την με αρ. πρ. 537092(18218)/2019(ΑΔΑ:Ψ Π287ΛΛ-ΖΧΦ) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία “INTERACTGROUP.GR.” (σ.σ.: συμφερόντων της Ειρήνης Μπαλτίδη, θυγατέρας του προέδρου του Ερασιτέχνη Απόλλωνα Καλαμαριάς, Δημήτρη Μπαλτίδη), σε συγκεκριμένους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων του Μ.Γ.Σ. Απόλλωνα Καλαμαριάς επί της οδού Παπάγου και Σουρμένων στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης τ.κ. 55131». Για την ουσία των αναφορών δεν δίνεται καμία απολύτως απάντηση.

Ο προπονητής του Απόλλωνα Πόντου τον Φεβρουάριο του ’20 είχε απευθυνθεί για το θέμα και στο πολεοδομικό γραφείο του Δήμου Καλαμαριάς ζητώντας ενημέρωση για το «εάν η υπηρεσία σας είναι ενημερωμένη για εργασίες που αφορούν την στατική επάρκεια των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου στις οδούς Σουρμένων και Παπάγου που ανήκει στον Μ.Γ.Σ. Απόλλωνα Καλαμαριάς, τα τελευταία χρόνια από 22/9/2016 έως και σήμερα. Σε προηγούμενη συνάντησή μας σας κατέθεσα τους λόγους της ανησυχίας μου, διότι εκτός του ότι εκεί στεγάζονται οι Ακαδημίες του Μ.Γ.Σ. Απόλλωνα Καλαμαριάς επιπροσθέτως στους προαναφερόμενους χώρους στεγάζεται και Κ.Δ.Α.Π. ηλικίας πέντε έως δώδεκα ετών. Αντιλαμβάνεστε ότι για λόγους ασφάλειας των παιδιών το θέμα ανήκει στα κατεπείγοντα για να εξεταστεί».

Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλαμαριάς με έγγραφό της στις 5 Μαρτίου 2020 ζήτησε από τον Καλαϊτζίδη «… τεχνική έκθεση εξέτασης της κατασκευής από δύο ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς, διπλωματούχους ανωτάτων σχολών…» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 του ΠΔ 13/22. 4. 1929 «περί επικινδύνων οικοδομών», προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του δήμου να γνωμοδοτήσει «για τις συνθήκες και τον βαθμό της επικινδυνότητας σχετικά με τη στατικότητα των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται επί των οδών Σουρμένων και Παπάγου, στην Καλαμαριά…»!

Η επιστήμη της λογικής σηκώνει ψηλά τα χέρια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου έπρεπε να εξετάσουν τις καταγγελίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει πρόβλημα με τη στατικότητα ενός αθλητικού χώρου στον οποίο καθημερινά κάνουν… παρέλαση δεκάδες παιδιά. Και επειδή δεν «σβήστηκαν» οι φόβοι των γονέων, η υπόθεση απασχολεί τη Δικαιοσύνη. Επισημαίνεται προσθέτως ότι ως μηνιαίο μίσθωμα για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Απόλλωνα που μισθώνει το ΚΔΑΠ έχει συμφωνηθεί το ποσό των 5.000 ευρώ συνολικά.

Εύλογα ερωτήματα

Σχολιάζοντας το θέμα ο δικηγόρος τού Δ. Καλαϊτζίδη Σπύρος Χριστοφορίδης σημειώνει στο Documento: «Με εύλογη απορία παρακολουθούμε τη διοίκηση, κεντρική και αποκεντρωμένη: Α) να χορηγεί αφειδώς κι άκριτα άδειες λειτουργίας ΚΔΑΠ, χωρίς να ελέγξει καν την ύπαρξη στατικής μελέτης του υπάρχοντος κτιρίου, Β) να παραμένει απαθής μπροστά σε ενεστώτες κινδύνους ζωής και υγείας των παιδιών που αθλούνται στο ΚΔΑΠ που εδρεύει στο γήπεδο του ΜΓΣ Απόλλωνα Καλαμαριάς και Γ) να παραμένει ενεή μπροστά σε προφανείς και καίριες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ αποδεικνύεται δυστυχώς ανατριχιαστικά επίκαιρος όταν πριν από έναν περίπου αιώνα έγραφε πως: “Για μια κυβέρνηση που έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού θα ήταν καλύτερα να διαλύσει τον λαό και να εκλέξει έναν άλλο”. Εν προκειμένω, οι ευθύνες της κυβέρνησης και ειδικότερα του υφυπουργείου Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και κάθε άλλου εμπλεκόμενου –σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό– φορέα δέον όπως διερευνηθούν αυθωρεί και παραχρήμα».

Μυστικά & Documento

26/03/2023, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter