Διαβάστε στο Documento

Documento Newspaper
Καλές ειδήσεις για την απασχόληση

Δουλειά σε ευπαθείς ομάδες δίνουν 15 νέα προγράμματα

Με δεκαπέντε προγράμματα απασχόλησης συν δύο πιλοτικά έως το τέλος της χρονιάς, το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να δημιουργήσει έως 46.638 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους.

Τα προγράμματα είναι απολύτως στοχευμένα και απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρακτική αδυναμία εύρεσης εργασίας. Πρόκειται για ανέργους που βρίσκονται χωρίς δουλειά χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών (μακροχρόνια), όσους είναι κοντά στη συνταξιοδότηση (άνω των 55 ετών), αλλά και όσους δεν έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία (έως 29 ετών) και περιορισμένες γνώσεις.

Τα προγράμματα έχουν και επαγγελματική στόχευση. Η αξιοποίηση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών στην αγορά εργασίας έχει αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ότι υπάρχει ζήτηση για νέες θέσεις εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους. Το υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην εκπόνηση αντίστοιχων προγραμμάτων, ούτως ώστε να καλυφτεί η ανάγκη αυτή.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη απορροφητικότητα των ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας, μόνιμη απασχόληση και με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Εως τώρα, τη διετία διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τις αλλαγές που έχουν γίνει στη φύση των προγραμμάτων απασχόλησης (αύξηση χρόνου, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, κατάρτιση ανέργων) έχει επιτευχθεί η απορροφητικότητα των συμμετεχόντων σε αυτά να βρίσκεται στο 30%, όταν είναι 20% ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος. Στόχος του υπουργείου Εργασίας, αν και φιλόδοξος, είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και να φτάσει το επίπεδο του 50%.

Τα προγράμματα που πρόκειται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς είναι τα εξής:

1) Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) σε νέους 25-29 ετών: Το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα (έως τέλη Ιουλίου) και προβλέπει 1.295 θέσεις εργασίας. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατάρτισή τους και μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για χρονικό διάστημα έξι μηνών με αποδοχές έως 600 ευρώ τον μήνα.

2) Πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων στον κλάδο υγείας: Αφορά 1.135 ωφελουμένους και αναμένεται να τεθεί εν ισχύι έως τα τέλη Ιουλίου 2017. Αφορά αντίστοιχο περσινό πρόγραμμα που άφησε κενές τις ανάλογες θέσεις απασχόλησης.

3) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και άλλων δημόσιων φορέων για την απασχόληση ανέργων 55-67 ετών: Αφορά 10.000 ωφελουμένους και πρόκειται να ξεκινήσει επίσης έως τις 31 Ιουλίου 2017. Το πρόγραμμα πρόκειται να καλύψει θέσεις εργασίας σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας, με ανέργους που βρίσκονται σε ηλικία κοντά στη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Θα παρέχεται το δικαίωμα εργασίας για ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλο ένα έτος.

4) Πρόγραμμα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) για νέους ηλικίας 18-24 ετών (β΄ φάση εργασιακής εμπειρίας): Ωφελούμενοι θα είναι 2.500 άνεργοι με το πρόγραμμα να ξεκινάει έως τις 15 Αυγούστου 2017. Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη φάση της κατάρτισης.

5) Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου: Ωφελούμενοι 4.000 άνεργοι με έναρξη προγράμματος την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Είναι από τα προγράμματα που υποδείχθηκαν από τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών στην αγορά εργασίας.

6) Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών: Ωφελούμενοι έως 1.000 άνεργοι – Εναρξη προγράμματος στις 15 Σεπτεμβρίου 2017. Επίσης πρόγραμμα που εκπονήθηκε λόγω του συγκεκριμένου μηχανισμού, είναι στοχευμένο στον συγκεκριμένο κλάδο και αναφέρεται σε ανέργους που διαθέτουν ήδη σχετική εξειδίκευση (π.χ. μαθηματικοί).

7) Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών: Ωφελούμενοι 800 άνεργοι – Εναρξη προγράμματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

8) Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων ηλικίας 18-29 ετών: Ωφελούμενοι 1.700 άνεργοι – Εναρξη προγράμματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

9) Πρόγραμμα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας) σε 34 δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας: Ωφελούμενοι 6.317 άνεργοι – Εναρξη προγράμματος στις 30 Σεπτεμβρίου.

10) Πρόγραμμα επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (νέα γενιά κοινωφελούς εργασίας) σε εγγειοβελτιωτικά έργα: Ωφελούμενοι 471 άνεργοι – Εναρξη προγράμματος 1η Οκτωβρίου 2017.

11) Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο του digital marketing για ανέργους σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού – Εναρξη προγράμματος 1η Οκτωβρίου 2017. Υπολογίζεται ότι θα προκύψουν έως 2.500 ωφελούμενοι.

12) Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της ανεργίας στον κλάδο των υποδομών και των μεταφορών: Ωφελούμενοι 3.500 άνεργοι – Εναρξη προγράμματος 1η Οκτωβρίου 2017.

13) Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 24 ετών: Ωφελούμενοι 9.500 άνεργοι – Εναρξη προγράμματος εντός του 2017. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη φάση της κατάρτισης.

Το υπουργείο σχεδιάζει να βγάλει και δύο πιλοτικά προγράμματα για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Αφορούν νέους 18 έως 24 ετών (325 ωφελούμενοι) και 25 έως 29 ετών (175 ωφελούμενοι) και τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Κοινωνική οικονομία

Μεταξύ των προγραμμάτων υπάρχουν και δύο που απευθύνονται στην κοινωνική οικονομία:

1. Υποστήριξη της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης ευάλωτων ομάδων: Ωφελούμενοι 1.000 άνεργοι – Εναρξη προγράμματος στις 20 Σεπτεμβρίου 2017.

2. Κέντρα στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας: Ωφελούμενοι 420 άνεργοι – Εναρξη προγράμματος 31 Οκτωβρίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.