Δραματικές εξελίξεις στη Folli Follie: Διετάχθη άμεσος διαχειριστικός έλεγχος

Δραματικές εξελίξεις στη Folli Follie: Διετάχθη άμεσος διαχειριστικός έλεγχος

Διαδικασίες που πιθανόν να οδηγήσουν σε δίωξη για απάτη σε βαθμό κακουργήματος των διοικούντων τη Folli Follie (οικογένεια Κουτσολιούτσου) σηματοδοτεί με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Με την απόφαση ουσιαστικά διατάσσεται έκτακτος έλεγχος στην εταιρία μιας και η συμφωνία με την Ernst & Young θεωρείται μερική ενώ αντιθέτως διατάσσεται καθολικός έλεγχος.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 822η / 14 Ιουνίου 2018 συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής:

• «Αναφορικά με την εισηγμένη εταιρία Folli Follie AEBTE (FFG) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η FFG:

α. δεν έχει έως σήμερα προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των στοιχείων που επανειλημμένα της έχουν ζητηθεί, ιδίως τα ταμειακά της διαθέσιμα της περιοχής Ασίας -Ειρηνικού και

β. προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με διεθνή ελεγκτική εταιρία, διαδικασίες που δεν συνιστούν Έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων,

αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της FFG βάσει της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920.»

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ορίσει ελεγκτές ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί και η κλιμάκωση των κινήσεών της με τοποθέτηση επιτρόπου εφόσον βεβαίως προηγηθεί σχετική δικαστική απόφαση.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter