Ειδικό (;) μισθολόγιο στην ΑΑΔΕ

Ειδικό (;) μισθολόγιο στην ΑΑΔΕ

Aντί για το ειδικό μισθολόγιο για το οποίο παλεύει χρόνια ο κλάδος, έχουμε εφαρμογή της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης συνταγής για την ΑΛΛΑΓΗ των εργασιακών σχέσεων στον Δημόσιο Τομέα.

Πολύς ντόρος έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό για το λεγόμενο ειδικό μισθολόγιο που προωθείται στην ΑΑΔΕ, και τις παχυλές αμοιβές που θα λαμβάνουν οι υπάλληλοι της.

Στο άρθρο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια αποσαφήνισης των βασικών κατευθύνσεων του νέου «ειδικού» μισθολογίου της ΑΑΔΕ.

Ένα μισθολόγιο στο οποίο όλες ο ομοσπονδίες εργαζομένων στην ΑΑΔΕ (εφοριακοί, τελωνειακοί, οικονομικοί επιθεωρητές και δημοσιονομικοί) είναι κάθετα αντίθετοι, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις τους στην αρμόδια επιτροπή της βουλής όπου κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το σχέδιο νόμου.

Πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε παρουσίαση των χαρακτηριστικών του σχεδίου νόμου, πρέπει να απαντηθούν μερικά βασικά ερωτήματα:

α) Γιατί η διαδικασία αυτή ξεκινά από την ΑΑΔΕ; Η απάντηση είναι απλή, ξεκινάει από την ΑΑΔΕ διότι πρόκειται για ένα περίεργο μόρφωμα στο οποίο συνυπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Είναι ένα μόρφωμα το οποίο είναι ενός ανδρός αρχή και συγκεκριμένα του Διοικητή της. Από τις αποφάσεις του Διοικητή κρέμεται ολόκληρη η λειτουργία της ΑΑΔΕ τόσο οργανωτικά όσο και λειτουργικά. Τέλος πρόκειται για ένα τμήμα του δημόσιου τομέα με σχετικά λίγους εργαζόμενους για τους οποίους μπορεί εύκολα να πυροδοτηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός με την αγαστή συνεργασία των ΜΜΕ και άλλων καλοθελητών.

β) Γιατί τώρα, εν μέσω της πανδημικής κρίσης του covid 19; Η απάντηση είναι εξίσου απλή. Είναι πρώτη φορά όπου οι απόψεις του Διοικητή για την λειτουργία της ΑΑΔΕ, συμπίπτουν με τις απόψεις της Κυβέρνησης. Εξάλλου η Κυβέρνηση είναι αυτή η οποία προωθεί το «ειδικό» μισθολόγιο ως σχέδιο νόμου για ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων. Και φυσικά εν μέσω πανδημίας γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν να ελεγχθούν οι όποιες αντιδράσεις των εργαζομένων μέσα στο κλίμα φόβου για την υγεία τους αλλά και της απίστευτης αστυνομοκρατίας – καταστολής που έχει επιβληθεί από την Κυβέρνηση με το ανωτέρω πρόσχημα.

Στο «ειδικό» μισθολόγιο αυτό καθ’ εαυτό. Θα μου επιτραπεί να αλλάξω λίγο την σειρά των άρθρων και των προϋποθέσεων.

Βασική προϋπόθεση για να αμείβεται ένας εργαζόμενος βάσει του νέου «ειδικού» μισθολογίου είναι η συμμετοχή του στην διαδικασία αξιολόγησης την οποία η διοίκηση της ΑΑΔΕ προσπαθεί εναγωνίως να εισάγει τα τελευταία τρία χρόνια. Μια αξιολόγηση για την οποία όλοι οι κλάδοι της ΑΑΔΕ έχουν ήδη εκφράσει την άποψη τους με συμμετοχή άνω του 90% στην προκηρυγμένη από τις ομοσπονδίες απεργία – αποχή. Πρόκειται λοιπόν για μία παθογένεια των εργαζομένων του Δημοσίου τομέα οι οποίοι αρνούνται να αξιολογηθούν; Σαφώς και ΟΧΙ. Οι εργαζόμενοι αντιτίθενται σε αυτού του είδους την αξιολόγηση διότι, πέρα από τις απίστευτες, χρονοβόρες και συχνά αστείες διαδικασίες που εισάγει, καθιερώνει τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στον Δημόσιο τομέα. Επομένως όλοι οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ, που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες θέσεις εργασίας (περιγράμματα θέσεων εργασίας), υπογράφουν ατομικό συμβόλαιο αποδοτικότητας με την ΑΑΔΕ και με βάση τον βαθμό επίτευξης των ανεδαφικών στόχων που τους τίθενται, θα κριθούν στο τέλος του έτους ποιοτικά και ποσοτικά. Επομένως έχουμε την παρακάτω διάρθρωση της εργασίας στην ΑΑΔΕ:

Οι εργαζόμενοι:

1ον Τοποθετούνται σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ)

2ον Τα ΠΘΕ κατανέμονται σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (ΒΘΕ)

3ον Υπογράφουν ατομικό συμβόλαιο επίτευξης στόχων

4ον Αξιολογούνται με βάση το συμβόλαιο τους

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο νόμου για το ειδικό μισθολόγιο της ΑΑΔΕ:

Οι μηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από

1ον Τον Βασικό Μισθό

2ον Το Ειδικό επίδομα του άρθρου 11 (ΒΘΕ)

Παρατηρήσεις επί των ανωτέρω:

Ο βασικός μισθός του «ειδικού» μισθολογίου είναι ο ίδιος με τον υπάρχοντα, άρα ο όρος «ειδικό» αναφέρεται στο επίδομα του άρθρου 11 άρα στα περιγράμματα θέσεων εργασίας άρα στην αξιολόγηση.

• Η τοποθέτηση των εργαζομένων στα διάφορα περιγράμματα θέσεων εργασίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Διευθυντή της Υπηρεσίας κατά την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων.

• Κάθε περίγραμμα θέσης εργασίας κατανέμεται σε έναν από τους 13 Βαθμούς Θέσης Εργασίας οι οποίοι έχουν διαφορετική αμοιβή και υπηρεσιακή εξέλιξη.

Επομένως δύο άτομα τα οποία αναλαμβάνουν υπηρεσία την ίδια μέρα με τα ίδια προσόντα αμείβονται διαφορετικά, με μόνη την τοποθέτηση τους σε διαφορετικά ΠΘΕ από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας (ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν έχει αξιολογηθεί ποτέ για την θέση που κατέχει).

Πρέπει να επισημανθεί το εξής γεγονός, στην ΑΑΔΕ αυτή την στιγμή υπηρετούν υπάλληλοι τριών κατηγοριών.

• Οι παλιοί εργαζόμενοι, οι οποίοι (παρά τις τεράστιες μειώσεις μισθών των μνημονιακών χρόνων) εξακολουθούν να λαμβάνουν την λεγόμενη «προσωπική διαφορά»

• Οι νεότεροι υπάλληλοι, οι οποίοι (μετά από σκληρούς αγώνες) κατόρθωσαν να εξισωθούν μόνο στον βασικό μισθό με τους παλιούς εργαζόμενους.

• Και τέλος οι νεοπροσληφθέντες οι οποίοι λαμβάνουν μισθό πολύ κατώτερο των ανωτέρω δύο κατηγοριών παρά την παροχή ίδιας εργασίας.

Ο Διοικητής και η Κυβέρνηση, ισχυριζόμενοι ότι εξομαλύνουν τις αδικίες, εξαπατούν τους εργαζομένους (νεότερους και νεοπροσληφθέντες) διότι με το «ειδικό» μισθολόγιο δεν τους εξομοιώνει με τους παλιούς εργαζομένους αλλά τους εξισώνει προς τα κάτω.

Το νέο αυτό μισθολόγιο αφορά την αμοιβή της παροχής εργασίας το ύψος της οποίας δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων αφού δεν έχει επίσημα καθοριστεί η κατανομή των ΠΘΕ σε Βαθμούς Θέσεων Εργασίας. Για πρώτη φορά, σε παγκόσμια αποκλειστικότητα λοιπόν, ο εργαζόμενος δεν θα γνωρίζει την αμοιβή του.

Το προωθούμενο «ειδικό» μισθολόγιο προσφέρει δυσανάλογα μεγάλες αμοιβές στα ανώτερα ΒΘΕ σε σχέση με τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά φέρνουν σε πέρας τις εργασίες.

Το «ειδικό» αυτό μισθολόγιο δημιουργεί υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων τόσο στις αμοιβές όσο και στην υπηρεσιακή τους ανέλιξη.

Αυξάνει το άγχος του εργαζόμενου υπό την πίεση της επίτευξης των στόχων του Ατομικού Συμβολαίου Αποδοτικότητας. Συνεπώς οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ θα μετατραπούν σε κυνηγούς κεφαλών κάτω από το βάρος της επίτευξης των στόχων. Αλήθεια τι θα σημαίνει αυτό για το κοινωνικό σύνολο όταν εφαρμοστεί και ο νέος πτωχευτικός κώδικας;

Μέσα στις μονάδες της ΑΑΔΕ θα επικρατήσει κλίμα ανθρωποφαγίας στην προσπάθεια του κάθε εργαζομένου να εξασφαλίσει καλύτερο Περίγραμμα Θέσης Εργασίας άρα και αμοιβή και καλύτερη υπηρεσιακή εξέλιξη. Θα διαρραγεί το κλίμα συνεργασίας στις υπηρεσίες, αφού η ατομική προσπάθεια θα είναι σημαντικότερη από την συλλογική, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την μεταλαμπάδευση γνώσης από τους παλαιότερους τους νεότερους.

Παρά τις μεγαλοστομίες περί «ειδικού» και τα διάφορα ανεκδιήγητα ποσά που φημολογούνται οι όποιες προσδοκίες των εργαζομένων διαψεύδονται οικτρά, διότι στην συντριπτική πλειοψηφία οι εργαζόμενοι θα δουν αυξήσεις της τάξης 30 έως 80 ευρώ μικτά.

Μέσα από ένα πλήθος εξουσιοδοτικών διατάξεων προς των Διοικητή δημιουργείται ένα πλέγμα αδιαφάνειας και εξυπηρέτησης ημετέρων.

Πρόκειται για έναν ωμό εκβιασμό των εργαζομένων και ειδικότερα των νέων εργαζομένων προκειμένου να περάσει η διαδικασία της αξιολόγησης στην ΑΑΔΕ.

Γιατί όχι λοιπόν στο «ειδικό» μισθολόγιο;

1. Διότι δημιουργεί εργαζομένους πολλών ταχυτήτων και διαφορετικών αμοιβών

2. Διότι αυξάνει την πίεση και το άγχος των εργαζομένων λόγω των ατομικών συμβολαίων αποδοτικότητας

3. Διότι εισάγει τον νεοφιλελεύθερο τρόπο εργασίας στον Δημόσιο Τομέα

4. Διότι δημιουργεί μια κάστα goldenboysστα ανώτερα κλιμάκια της ΑΑΔΕ

5. Διότι με τις αμοιβές αυτές η ΑΑΔΕ δεν θα είναι ελκυστικός χώρος εργασίας ώστε να απορροφήσει ικανούς και πρόθυμους υποψήφιους εργαζόμενους από την αγορά εργασίας (είναι εξάλλου τυχαίο ότι πολλοί από τους επιτυχόντες των τελευταίων διαγωνισμών αρνούνται τον διορισμό;)

6. Διότι οι Υπηρεσίες χάνουν τον Δημόσιο χαρακτήρα τους με ότι αυτό συνεπάγεται για τον τρόπος συλλογής φόρων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ας μην γελιόμαστε δεν πρόκειται για το ειδικό μισθολόγιο για το οποίο παλεύει χρόνια ο κλάδος, πρόκειται για την εφαρμογή της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης συνταγής για την ΑΛΛΑΓΗ των εργασιακών σχέσεων στον Δημόσιο Τομέα. Στον Δοκιμαστικό σωλήνα της ΑΑΔΕ επιχειρείται, μέσα σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» να δοκιμαστεί το εργασιακό μοντέλο το οποίο θα επεκταθεί σε όλον τον Δημόσιο Τομέα.

Μα καλά θα αναρωτηθεί κανείς, για μία ακόμη φορά οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα αρνούνται την οποιαδήποτε αλλαγή; Για μία ακόμη φορά καταφεύγουν στην στείρα άρνηση; Σαφώς και ΟΧΙ.

 Ήδη εδώ και τρία χρόνια όλες οι ομοσπονδίες της ΑΑΔΕ έχουν καταθέσει ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο ειδικού μισθολογίου οικονομικών υπαλλήλων, το οποίο η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου καθώς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αρνούνται να συζητήσουν. Ένα μισθολόγιο το οποίο αντιμετωπίζει μια για πάντα τα όποια προβλήματα υπήρχαν.

 Λέμε ναι στην αξιολόγηση η οποία δεν θα είναιτιμωρητική και συνδεδεμένη με τις αμοιβές και θα έχει σαν στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων.  

Ετικέτες

Μυστικά & Documento

19/09/2021, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter