ΕΛΠΕ: Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου

ΕΛΠΕ: Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα, Α’ Εξαμήνου και Τριμήνου:

– Tα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Β’ Τριμήνου ανέρχονται στα €228 εκατ., έναντι €156 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 (αυξημένα κατά 46%), οδηγώντας τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάμηνο στα €457 εκατ. έναντι €326 εκατ.(+40%). Η επίδοση αυτή αποτελεί διαχρονικά την ισχυρότερη επίδοση του Ομίλου για το Β’ Τρίμηνο.

– Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη του Β’ Τριμήνου ανήλθαν στα €98 εκατ. έναντι €38 εκατ. το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2016, οδηγώντας τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάμηνο 2017 στα €224 εκατ, έναντι €108 εκατ. (αύξηση 107% για το εξάμηνο). Οι επιδόσεις του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας βελτίωσης των αποτελεσμάτων, ενώ και η Εμπορία σημείωσε βελτιωμένες επιδόσεις.

Κύριοι λόγοι για τα πολύ καλά αποτελέσματα, αποτελούν τα υψηλά περιθώρια διύλισης, η αυξημένη υπερ-απόδοση σε σχέση με τα ενδεικτικά περιθώρια, λόγω κυρίως εκμετάλλευσης ευκαιριών στην αγορά αργών, αλλά και της βελτιωμένης λειτουργίας και υψηλής παραγωγής των διυλιστηρίων. Ενδεικτικά, η παραγωγή και οι πωλήσεις των διυλιστηρίων του Ομίλου σημείωσαν νέα αύξηση το Β’ τρίμηνο του 2017, με τις συνολικές πωλήσεις στα 4.3 εκατ. τόνους (έναντι 4 εκατ. τόνων το 2016), αυξημένες κατά 7%. Για το σύνολο του Α΄ Εξαμήνου 2017 οι όγκοι πωλήσεων έφθασαν στους 8,3 εκατ. τόνους έναντι 7,4 εκατ. τόνων το 2016, με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 7% (από 4,2 εκατ. τόνους σε 4,5 εκατ. τόνους), συνεισφέροντας το 55% των συνολικών πωλήσεων. Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς και ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων κατά 20% και 19%, ενώ και οι όγκοι προς βιομηχανικούς πελάτες αυξήθηκαν.

Στις 31 Ιουλίου 2017, ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής του HELLENIC PETROMEUM FINANCE plc, προχώρησε στην έκδοση νέου ευρωομολόγου (retap σε υφιστάμενες ομολογίες εκδόσεως HPF plc 47/8%) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με απόδοση 3,33%. Η έκδοση είναι η πρώτη που εισήχθη σε μεγάλη Ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά, κάνοντας χρήση των νέων Ευρωπαϊκών κανονισμών κεφαλαιαγορών και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για διεύρυνση των χρηματοδοτικών πηγών, βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και τελικά μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο για το Β’ Τρίμηνο ανήλθε στα €42 εκατ., μειωμένο κατά 16% σε σχέση με το Β’ Τριμ. 2016.

Σε ό,τι αφορά τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ Αποτελέσματα, επηρεάστηκαν αρνητικά από τη πτώση των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων, με αποτέλεσμα τα Καθαρά Κέρδη στο Β’ Τρίμηνο να ανέλθουν στα €44 εκατ., έναντι €72 εκατ. το Β’ Τρίμηνο 2016, με τα Καθαρά Κέρδη Α’ Εξαμήνου στα €168 εκατ. (+62%).

Πτώση διεθνών τιμών αργού και δολαρίου

Η ανάκαμψη της παραγωγής σε Λιβύη, Νιγηρία και ΗΠΑ, είχαν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των διεθνών τιμών αργού, παρά τον έλεγχο της παραγωγής των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ, με αποτέλεσμα η τιμή Brent να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο Β’ Τρίμηνο στα $51/bbl, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2017 ($55/bbl), παραμένοντας όμως σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ($47/bbl).

Οι μακροοικονομικές επιδόσεις και οι πολιτικές εξελίξεις σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ευρώ, στα 1,12 δολάρια κατά μέσο όρο.

Η σημαντική ενίσχυση των περιθωρίων μαζούτ, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, παρέμειναν ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των διεθνών περιθωρίων στη Μεσόγειο, ενώ μικρή αύξηση σημείωσαν τα περιθώρια μεσαίων κλασμάτων. Τα περιθώρια τύπου FCC διαμορφώθηκαν στα $6,1/bbl, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το Β’ Τριμ. 2016, ενώ τα περιθώρια Hydrocracking ανήλθαν στα $4,4/bbl, έναντι $5,1/bbl πέρυσι.

Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων εμφανίστηκε μειωμένη κατά 3% στο Β΄ τρίμηνο του 2017, με τον συνολικό όγκο να ανέρχεται στους 1,5 εκατ. τόνους. Σημαντική αύξηση σημείωσε η αδασμολόγητη αγορά, με τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά ναυτιλιακών καυσίμων να οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ζήτησης (+23%), ενώ η αυξημένη τουριστική κίνηση έδωσε ουσιαστική ώθηση στις πωλήσεις αεροπορικών καυσίμων (+12%).

Βελτίωση ισολογισμού, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους, υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου διατηρείται ισχυρή, με τους βασικούς δείκτες να παραμένουν εντός των προβλέψεων του προγραμματισμού και να εμφανίζουν σταθερή πορεία βελτίωσης, μετά την ολοκλήρωση του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος. Η αποπληρωμή των ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 της HPF plc, η μείωση του συνολικού δανεισμού στα €2,6 δισ. -τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 ετών- και σειρά αναδιαπραγματεύσεων του κόστους χρηματοδότησης, είναι οι κύριοι παράγοντες αποκλιμάκωσης του χρηματοοικονομικού κόστους.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) για το Α’ Εξάμηνο 2017 διαμορφώθηκαν στα €382 εκατ., έναντι €277 εκατ. πέρυσι, δίνοντας τη δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων και του κεφαλαίου κίνησης. Ο καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε στα €1,8 δισ. στο Β’ Τρίμηνο 2017, σε επίπεδα αντίστοιχα με τα προηγούμενα 2 τρίμηνα.

Σημαντικές εξελίξεις

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, συνεχίζονται οι προγραμματισμένες έρευνες στην παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου, υπεγράφησαν οι Συμβάσεις Μίσθωσης για τις χερσαίες περιοχές «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος», ενώ σε εξέλιξη είναι η διαπραγμάτευση για τις θαλάσσιες περιοχές 1 και 10. Επιπλέον η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συμμετέχοντας σε από κοινού επιχειρηματικό σχήμα με τις EXXON MOBIL και TOTAL, υπέβαλε εκδήλωση ενδιαφέροντος για ερευνητικές εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης και αναμένεται η προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού από το ΥΠΕΝ.

Αναφορικά με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ, ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης για το 66%, που αφορά στο σύνολο του 35% της συμμετοχής του Ομίλου, καθώς και 31% που κατέχει το Δημόσιο, με εκδήλωση ενδιαφέροντος από διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου 2017, αλλά και των λοιπών εργασιών εκτεταμένης συντήρησης στο διυλιστήριο Ελευσίνας που γίνονται παράλληλα, συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ το διυλιστήριο αναμένεται να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία εντός του Σεπτεμβρίου.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Β’ Τριμ. / Α’ Εξαμήνου 2017 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

­ Το Β’ Τρίμ. 2017, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €180 εκατ. (+69%), με τα αντίστοιχα του Α’ Εξαμήνου 2017 στα €371 εκατ. (+52%).

­ Οι πωλήσεις στο Α’ Εξάμηνο 2017 διαμορφώθηκαν στα 8,3 εκατ. τόνους, καταγράφοντας αύξηση 11%.

­ Η παραγωγή στο Β’ Τρίμηνο ανήλθε στους 3,9 εκατ. τόνους, με το ποσοστό παραγωγής λευκών προϊόντων στο 84%, σταθερό σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

­ Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στη μονάδα πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία, με τα Συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται στα €24 εκατ. (-7%), με το σύνολο του Εξαμήνου στα €51 εκατ. (+2%)

ΕΜΠΟΡΙΑ

­ Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας ανήλθε σε €26 εκατ., αυξημένο κατά 4% σε σχέση με πέρυσι, με το Α’ Εξάμηνο να διαμορφώνεται στα €40 εκατ, (+8%)

­ Στην Εγχώρια Εμπορία συνεχίστηκε η αύξηση όγκων σε όλους τους επιμέρους κλάδους δραστηριοποίησης, με αποτέλεσμα το Συγκρίσιμο EBITDA B’ Τριμήνου να διαμορφωθεί στα €12 εκατ. (+6%).

­ Η λειτουργική κερδοφορία στη Διεθνή Εμπορία σημείωσε μικρή αύξηση, με το Συγκρίσιμο EBITDA B’ Τριμήνου να διαμορφώνεται στα €14 εκατ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

­ Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα €8 εκατ., λόγω αύξησης της κερδοφορίας του ΔΕΣΦΑ, που αντιστάθμισε την επίδραση της μειωμένης ζήτησης φυσικού αερίου από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού, αλλά και από τους υπόλοιπους κλάδους, στα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ.

­ Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στο €1 εκατ., λόγω απουσίας μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για τις μονάδες φυσικού αερίου. 

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter