Επιστολή της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με τις καταγγελίες Μπιτζούνη για τις εκλογές

Επιστολή της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών σχετικά με τις καταγγελίες Μπιτζούνη για τις εκλογές

Επιστολή σχετικά με όσα κατήγγειλε δημοσίως η Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονυσία Μπιτζούνη για παρατυπίες στις εκλογές, απέστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες

Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή η «κα Μπιτζούνη, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια τόσο της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνοντας τον λόγο για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. όσο και της εκλογικής διαδικασίας, ουδεμία παρατυπία επεσήμανε». Επίσης όπως επισημαίνεται οι ισχυρισμοί της κας Μπιτζούνη, «δεν έχουν ουδεμία βάση και προβάλλονται παρά το γεγονός ότι το μέλος αυτό εξελέγη Πρόεδρος το 2019 με τήρηση των ως άνω πρακτικών που τώρα θεωρεί παράνομες».

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών:

Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τις πρόσφατες αναρτήσεις σας, που αφορούν στις αρχαιρεσίες της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, στις 11 Μαρτίου 2023, σας αποστέλλουμε ως νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της άνω Εταιρείας το ακόλουθο έγγραφο, του οποίου αιτούμεθα την άμεση ανάρτηση.

Μετά από πρόσκληση της Μαρίας Παπαδημητρίου, η οποία έλαβε τις περισσότερες ψήφους, κατά τις αρχαιρεσίες της 11ης Μαρτίου 2023, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, στις 20 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και περί ώρα 16.30, στην αίθουσα Εφετών του Εφετείου Αθηνών, συνήλθαν τα κατωτέρω μέλη, προς συγκρότηση του Δ.Σ.

1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΣΤΕΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

4. ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΝΙΚΗ

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

6. ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (διαδικτυακά)

7. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (διαδικτυακά)

8. ΜΠΙΤΖΟΥΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

9. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (διαδικτυακά)

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών από την πλειοψηφήσασα σύμβουλο Μαρία Παπαδημητρίου, η κ. Δ. Μπιτζούνη υπέβαλε έγγραφη παραίτηση, το περιεχόμενο της οποίας ανέγνωσε. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, κατά τη διαδικασία αρχαιρεσιών της 11ης Μαρτίου 2023 υπήρξαν κενά και παραλείψεις. Πριν δε, οιονδήποτε διάλογο, απεχώρησε.

Οι ισχυρισμοί της συνοψίζονται στα εξής:

1. Συμμετοχή στη Συνέλευση και στην ψηφοφορία μελών που δεν ελέγχθηκαν αν ήταν ταμειακά «εντάξει»

2. Μεγάλος αριθμός ψηφισάντων με επιστολική ψήφο και κατά παράβαση της προβλεπόμενης από το καταστατικό διαδικασίας.

3. Αθρόα εισροή νέων μελών κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Η κ. Δ. Μπιτζούνη, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια τόσο της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνοντας τον λόγο για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. όσο και της εκλογικής διαδικασίας, ουδεμία παρατυπία επεσήμανε. Η ανάδειξη ζητημάτων μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, τα οποία δεν τέθηκαν ενώπιον των οργάνων της εταιρείας στον κατάλληλο χρόνο, γεννά ευλόγως ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της. Επί των ως άνω ισχυρισμών της πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα:

Α) Λόγω των περιορισμών που επέβαλε η εξάπλωση του COVID 19, η Εταιρεία δεν είχε ιδιαίτερη δράση σχεδόν καθ’ όλο το διάστημα της λήξασας θητείας του Δ.Σ. Για τον λόγο αυτό, στις 6-3-2023, από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. (Μαρία Παπαδημητρίου, Αλκιβιάδης Φερεσίδης, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, Μαργαρίτα Στενιώτη, Νίκη Μεθενίτου, Γεωργία Σκουντζούρη) λήφθηκε διαδικτυακά [πρακτική (διαδικτυακές αποφάσεις), που είχε υιοθετηθεί και με τη σύμφωνη γνώμη της απελθούσας Προέδρου] η απόφαση να θεωρηθούν ταμειακά εντάξει τα μέλη της Εταιρείας, τα οποία κατέβαλαν τουλάχιστον τη συνδρομή του έτους 2022 (του 2023 δεν είναι απαιτητή). Άλλωστε, η δυνατότητα ψήφου με την καταβολή μόνο της συνδρομής του τελευταίου πριν τις εκλογές έτους, ήταν πάγια πρακτική της Εταιρείας και κατά τις εκλογές του 2019 κατά τις οποίες εξελέγη η κ. Δ. Μπιτζούνη. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όλοι οι ψηφίσαντες, εν προκειμένω, κατά τη διαδικασία αρχαιρεσιών της 11ης Μαρτίου 2023 ήταν ταμειακά «εντάξει», δεδομένου ότι κατέβαλαν τη συνδρομή του έτους 2022, γεγονός που ελέγχθηκε αυστηρά και για το οποίο υφίσταται διαβεβαίωση από την κ. Ν. Μεθενίτου (ταμία της Εταιρείας). Σημειωτέον, ότι το ως άνω παραιτηθέν μέλος του Δ.Σ. δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα μέλη, ενώ, κατά τα προαναφερθέντα, ήταν παρούσα και δεν διατύπωσε οιοδήποτε παράπονο κατά τη διενέργεια των εκλογών.

Β) Από το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται (άρθρο 5γ) (πρωτοποριακή πρόβλεψη για το έτος 1989) ότι τα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία, φροντίζουν με δική τους επιμέλεια να προμηθευτούν φάκελο της Εφορευτικής Επιτροπής από εκείνους που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και ψηφοδέλτιο. Τον φάκελο αυτό στον οποίο εσωκλείουν το ψηφοδέλτιο αφού τον σφραγίσουν, τον εσωκλείουν σε άλλο μεγαλύτερο (εξωτερικό φάκελο) στον οποίο γράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή τους και τον αποστέλλουν στην αρμόδια εφορευτική επιτροπή που τον παραλαμβάνει από το ταχυδρομείο. Από το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι η επιστολική ψήφος είναι διαζευκτικός τρόπος ψηφοφορίας και όχι κατ’ εξαίρεση. Πάγια, όμως, πρακτική της Εταιρείας είναι να μεταφέρει και να προσκομίζει στην εφορευτική επιτροπή τις επιστολικές ψήφους μέλος της Εταιρείας. Και τούτο διότι πάντα υφίστατο εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών και των υποψηφίων της Εταιρείας. Μάλιστα η ίδια η κ. Δ. Μπιτζούνη (απερχόμενη Πρόεδρος της Εταιρείας) παρέδωσε, ακολουθώντας την ως άνω πρακτική, στον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Μιχάλη Πικραμένο, ψηφοδέλτια και φακέλους, οι οποίοι έφεραν τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, προκειμένου να τους μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ουδείς να φέρει αντίρρηση, λόγω της ύπαρξης απόλυτης εμπιστοσύνης στα πρόσωπά τους, αν και δεν τηρήθηκε η ως άνω καταστατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία, κατά τα προεκτεθέντα, τα μέλη της Εταιρείας με δική τους επιμέλεια προμηθεύονται φακέλους και ψηφοδέλτια. Επίσης, όταν η κ. Δ. Μπιτζούνη πληροφορήθηκε από την κ. Μ. Παπαδημητρίου ότι προσωπική φίλη και συνάδελφος, μέλος της Εταιρείας είναι στο Νοσοκομείο και δεν μπορεί να ψηφίσει, η ίδια την προέτρεψε να φροντίσει η συνάδελφος να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, γεγονός που έλαβε χώρα. Σε κάθε περίπτωση, στις εκλογές που διεξήχθησαν, θα ήταν δυσχερής η τήρηση της ως άνω προϋπόθεσης της αποστολής των επιστολικών ψήφων μέσω ταχυδρομείου, λόγω της καθυστερημένης σύνταξης των ψηφοδελτίων (αρμοδιότητα την οποία είχε αναλάβει αποκλειστικά η ίδια η κ. Δ. Μπιτζούνη) και της εξ αυτής αντικειμενικής αδυναμίας να φθάσουν εγκαίρως οι επιστολικές ψήφοι ταχυδρομικά. Σημειώνεται, πάντως, ότι επί συνόλου 125 ψηφισάντων υπήρξαν μόνον 20 επιστολικές ψήφοι.

Γ) Από τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας δεν απαγορεύεται η εγγραφή νέων μελών κατά την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως και των αρχαιρεσιών. Περαιτέρω, το απερχόμενο Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 13-1-2023, έλαβε ομόφωνα σχετική απόφαση για την εγγραφή νέων μελών κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών (με την καταβολή βέβαια της συνδρομής των νέων μελών για την εγγραφή τους, όπως και πράγματι έγινε). Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την ως άνω συνεδρίαση, στις 13-1-2023, παρόντες ήταν ο επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, καθώς επίσης και ο επίτιμος Αντιπρόεδρος του ίδιου Δικαστηρίου, Γεώργιος Σταυρόπουλος, ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας και Πρόεδροι αυτής σε προηγούμενες θητείες, οι οποίοι ενημέρωσαν το απελθόν Δ.Σ. ότι ανέκαθεν εφαρμοζόταν η εν λόγω πρακτική. Κάθε νέο μέλος δε στις πρόσφατες αρχαιρεσίες κατέβαλε τη συνδρομή του στην ταμία της Εταιρείας κ. Ν. Μεθενίτου, παρουσία όλων. Σημειώνεται ότι στην προσέλευση και εγγραφή νέων μελών στην Εταιρεία συνέβαλε καθοριστικά και η κ. Δ. Μπιτζούνη, η οποία προσωπικά είχε αναφέρει, σε ορισμένους εξ ημών, ότι τουλάχιστον τριάντα συνάδελφοι την είχαν διαβεβαιώσει ότι θα προσέλθουν και θα εγγραφούν την ημέρα των επίμαχων αρχαιρεσιών, για την συμβολή της δε αυτή την ευχαριστούμε. Ως προς τον ισχυρισμό ότι καταβλήθηκαν εισφορές από τρίτο πρόσωπο για νέα μέλη, πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν τρία νέα μέλη που δεν είχαν τη δυνατότητα να καταβάλουν τη συνδρομή τους την ημέρα των επίμαχων αρχαιρεσιών λόγω έλλειψης μετρητών (διέθεταν μόνο πιστωτική κάρτα μέσω της οποίας όμως δεν ήταν δυνατή η πληρωμή δεδομένου ότι η εταιρεία δεν διαθέτει μηχάνημα POS) και συνεπεία αυτού, προθυμοποιήθηκαν, ενώπιον όλων των συμμετεχόντων στην εν λόγω εκλογική διαδικασία, κάποιοι συνάδελφοι να τους διευκολύνουν, δανείζοντας τα χρήματα, τα οποία όμως στη συνέχεια τους επέστρεψαν.

Τέλος, ο ισχυρισμός για κατευθυνόμενη ψηφοφορία προσβάλλει τη νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια των συμμετεχόντων Δικαστών, αφήνοντας ευθείες αιχμές για την προσωπική και λειτουργική τους ανεξαρτησία.

Συμπερασματικά, οι Δικαστές, εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες, που είναι μέλη σωματείων με παράδοση και προσφορά στη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία, όπως είναι εν προκειμένω η Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, οφείλουν να θέτουν τα ζητήματα νομιμότητας στα αρμόδια όργανα λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διαμορφωθεί πρακτικές που δεν αντίκεινται στο καταστατικό και επιδιώκουν να διευρύνουν τη συμμετοχή Δικαστών προς όφελος των σκοπών της Εταιρείας. Οι ισχυρισμοί του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. δεν έχουν ουδεμία βάση και προβάλλονται παρά το γεγονός ότι το μέλος αυτό εξελέγη Πρόεδρος το 2019 με τήρηση των ως άνω πρακτικών που τώρα θεωρεί παράνομες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Μαρία Παπαδημητρίου, Εφέτης

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter