Επτά ερωτήματα από τους νηπιαγωγούς που εκθέτουν το υπουργείο Παιδείας

Επτά ερωτήματα από τους νηπιαγωγούς που εκθέτουν το υπουργείο Παιδείας

Επτά βασικά ερωτήματα θέτει το συντονιστικό των νηπιαγωγών που εκθέτουν το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις οδηγίες που έχει στείλει για την λειτουργία των νηπιαγωγείων με τις σημερινές υγειονομικές συνθήκες. 

Όπως εξηγούν οι νηπιαγωγοί το πλαίσιο επαναλειτουργίας είναι ασαφές και αναρωτιούνται γιατί το υπουργείο δεν είχε προετοιμαστεί για όλα αυτά τα σενάρια εγκαίρως, εφόσον είχε στη διάθεσή του τουλάχιστον έξη μήνες από το ξέσπασμα της επιδημίας.

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

Τα σχολεία μπορούν και πρέπει να ανοίξουν με καθημερινή λειτουργία για όλους τους μαθητές, με λιγότερα από 15 παιδιά στο τμήμα και με την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας και τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Μέχρι τώρα όμως βλέπουμε πως τα σχολεία ανοίγουν στις 14 Σεπτεμβρίου με ένα ασαφές πλαίσιο επαναλειτουργίας, εν μέσω πανδημίας και χωρίς να διαφαίνεται με τι τρόπο θα παρέχεται η ασφάλεια για παιδιά –εκπαιδευτικούς –γονείς .

Δεν έχουν εξασφαλιστεί τα βασικά και στοιχειώδη μέτρα και με δεδομένη την εν μέσω κορωνοϊού ψηφισμένη αύξηση στην αναλογία παιδιών / εκπαιδευτικών ανά τμήμα (1:25) αλλά και με την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης γνωρίζουμε ότι από “το χρυσό τρίπτυχο για να συνεχίσουμε ήρεμα τη ζωή μας” λείπει ο βασικός παράγοντας της απόστασης των παιδιών. Σύμφωνα έρευνα του ΑΠΘ στις τάξεις με 25 μαθητές ο δείκτης βασικών επαφών, μια από τις συνιστώσες του βασικού αριθμού αναπαραγωγής (δείκτης μετάδοσης του κορωνοϊού), αυξάνεται κατά 50%, σε σχέση με τάξεις 15 μαθητών. [1]

Καθότι «η ασφαλής λειτουργία των Νηπιαγωγείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο:»[2] είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε τα ερωτήματα μας τα οποία ζητάμε να απαντηθούν διεξοδικά αφού «η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολείων»

Ερώτημα 1

Στις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ για τα Νηπιαγωγεία αναφέρεται « Συνεπώς, η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19.» χωρίς μέχρι τώρα να έχουν προσληφθεί καθαριστές/ιστριες και χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές πλαίσιο λειτουργίας /εργασίας τους.

Ποιος είναι ο ακριβής τρόπος εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προφύλαξης στα σχολεία «καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες» όταν στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει καθαριστής/ια σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του προγράμματος και στους περισσότερους Δήμους όταν θα τοποθετηθούν θα είναι για ένα τρίωρο;

Θα υπάρχουν καθαριστές/ιες καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του Νηπιαγωγείου ;

Τα Νηπιαγωγεία χωρίς φυσικό εξαερισμό θα ανοίξουν;

Ερώτημα 2

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ πρέπει να γίνει «προσπάθεια για λειτουργία του Νηπιαγωγείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους».

Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν έως 25 παιδιά ανα τμήμα με έναν /μια νηπιαγωγό, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε εν μέσω πανδημίας (ενώ το ανώτατο ήταν 22 παιδιά). Στο παράδειγμά μας, που αποτελεί την μεγάλη πλειοψηφία των νηπιαγωγείων της χώρας, σε ένα διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο τα παιδιά της πρωινής υποδοχής (πρώτη ομάδα) αναμειγνύονται με τα διαφορετικά παιδιά των βασικών τμημάτων (δεύτερη ομάδα) και κατόπιν με τα υπόλοιπα παιδιά του ολοήμερου τμήματος (τρίτη ομάδα). Υπάρχουν λοιπόν νήπια που θα βρίσκονται σε 3 διαφορετικές ομάδες παιδιών καθημερινά και ίσως και με 3 νηπιαγωγούς, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα τους.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί η οδηγία του ΕΟΔΥ όταν η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων πλην μονοθεσίων λειτουργούν με αυτό τον τρόπο δηλαδή με μη σταθερές ομάδες ;

Ερώτημα 3

Επόμενη οδηγία του ΕΟΔΥ είναι ότι «Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδο στο χώρο του Νηπιαγωγείου και θα οδηγούνται στην αίθουσα». Η παραλαβή των μαθητών επιφορτίζεται από μια άλλη οδηγία που ορίζει ότι « Το προσωπικό που υποδέχεται τα παιδιά, πριν την είσοδο στο χώρο υποβάλλει ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την απουσία πυρετού ή/και άλλων συμπτωμάτων και εκτιμά αδρά την υγεία των προσερχόμενων παιδιών, και σε περίπτωση υποψίας προβλήματος συζητά το θέμα με γονέα/κηδεμόνα,».

Ποιο ακριβώς θα είναι το συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού που θα παραλαμβάνει τα παιδιά και πώς θα αφήνει χωρίς επίβλεψη τους υπόλοιπους μαθητές που θα βρίσκονται ήδη στο σχολείο όταν στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει επιπλέον προσωπικό ούτε σχολικοί βοηθοί;

Ερώτημα 4

Εννοείται πως, όπως σχολιάζει ο ΕΟΔΥ, « η εξοικείωση των παιδιών άνω των 4 ετών με την ορθή εφαρμογή υφασμάτινης μάσκας και χρήση της από τα παιδιά με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία» θα αποτελέσει εκπαιδευτικό σχέδιο εργασίας από τα νηπιαγωγεία γιατί τα ίδια τα παιδιά αναζητούν καθημερινά απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Όμως, όπως παρατηρήσαμε, στις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους παιδικούς σταθμούς που φοιτούν και παιδιά γεννημένα το 2016, η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική

Τελικά συνίσταται ή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2015 και το 2016 και φοιτούν στα νηπιαγωγεία;

Πώς διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της με έναν και μοναδικό νηπιαγωγό σε 25 κατά ανώτατο αριθμό παιδιά ; πώς διαφυλάσσεται η ορθή χρήση της από τα μικρά παιδιά που αρκετά σχολάνε στις 16:00 μ.μ. άρα θα πρέπει να φοράνε για ένα οκτάωρο τη μάσκα ; Τι γίνεται με τα παιδιά που έχουν αυξημένες ρινικές ροές και η μάσκα τους πρέπει να εναλλάσσεται συνέχεια; Τι γίνεται με τα παιδιά που πιπιλάνε συνέχεια αντικείμενα ή τα χέρια τους όταν θα πιπιλάνε τη μάσκα ; Πόσες μάσκες θα πρέπει να αλλάζει ένα παιδί και πότε χρειάζεται αλλαγή μάσκας; Που θα αποθηκεύονται οι μάσκες κατά την ώρα του φαγητού ή στα «διαλείμματα μάσκας»;

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι στο νηπιαγωγείο η χρήση μάσκας από τα νήπια θα αποτελέσει προστασία και όχι υγειονομική βόμβα για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους και για τους εκπαιδευτικούς ;

Ερώτημα 5

Στο Νηπιαγωγείο δεν έχουν τοποθετηθεί τραπεζοκόμοι ή σχολικοί βοηθοί ¨Όπως αναφέρεται στην τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής του ΕΟΔΥ «Η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη επίσης κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού.»

Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την ετοιμασία ή και επιμέλεια του φαγητού στο πρωινό ή στο μεσημεριανό γεύμα, εφόσον δεν υπάρχουν βοηθοί, και πώς θα αφήνει χωρίς επιμέλεια τους μαθητές που θα βρίσκονται στην τάξη;

Με τι κανόνες θα γίνεται αυτή η διαδικασία;

Ερώτημα 6

Στη Διαχείριση ύποπτου κρούσματος αναφέρεται ότι Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 επικοινωνούμε με την οικογένειά του και μεριμνούμε για «Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά»

Προσπερνώντας το σημαντικό γεγονός ότι αρκετά νηπιαγωγεία είναι μονόχωρα πώς η /ο νηπιαγωγός θα βρίσκεται μαζί με το ύποπτο κρούσμα μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά;

Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος των παιδιών για την ασφάλειά τους και την εκπαιδευτική διαδικασία αν η /ο Νηπιαγωγός δεν είναι μαζί τους ;

Ερώτημα 7

Λειτουργία ολοήμερου

Δεν έχει σταλεί τίποτε για τον τρόπο χαλάρωσης /ύπνου στο Νηπιαγωγείο .

Κατά τη διάρκεια του ύπνου θα χρησιμοποιείται ή όχι μάσκα; Με ποιο τρόπο θα χαλαρώνουν ή θα κοιμούνται τα παιδιά; Σε τι απόσταση το ένα από το άλλο; Και αν πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις, πόσα παιδιά πρέπει να είναι σε κάθε τμήμα ολοημέρου; Με ποιες αποστάσεις όταν δε μπορούν να τηρηθούν στην συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων;

Τα ερωτήματα είναι ήδη πάρα πολλά και σίγουρα θα προκύψουν πολλά περισσότερα όταν ξεκινήσει η λειτουργία των σχολείων. Αν μάλιστα αναλογιστούμε τις ιδιαίτερες κτιριακές συνθήκες κάθε νηπιαγωγείου (συστεγαζόμενα με δημοτικά, ενοικιαζόμενα, νηπιαγωγεία ενός χώρου κλπ) θα είναι ακόμα περισσότερα.

Αναρωτιόμαστε γιατί το υπουργείο δεν είχε προετοιμαστεί για όλα αυτά τα σενάρια εγκαίρως, εφόσον είχε στη διάθεσή του τουλάχιστον έξη μήνες από το ξέσπασμα της επιδημίας, αλλά περιμένουμε ακόμα και τώρα, μόλις μερικές ημέρες πριν από την έναρξη της διδακτικής χρονιάς, καθαρές οδηγίες και μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter