Εξαφάνισαν την εταιρεία, εξαφάνισαν και €900.000 δάνειο

Εξαφάνισαν την εταιρεία, εξαφάνισαν και €900.000 δάνειο

Τι κρύβει η SCI Personal Ventures που αποφεύγει να εμφανίσει στο πόθεν έσχες το πρωθυπουργικό ζεύγος

Παράνοµος µέχρι το τέλος. Σε δρόµο χωρίς επιστροφή έχει αποφασίσει να βαδίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτόν της άγαρµπης προσπάθειας υπεράσπισης της παρανοµίας του. Ισως αιτία γι’ αυτό να είναι ότι αποκρύπτει δάνειο 900.000 ευρώ. Οπως αναµενόταν, ο πρωθυπουργός κατέθεσε για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά ψευδές πόθεν έσχες. Και αυτό επειδή επέλεξε και φέτος να µη συµπεριλάβει στη δήλωση πόθεν έσχες του 2020 (φορολογικό έτος 2019) την εταιρική συµµετοχή της Μαρέβας Γκραµπόφσκι στη γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures. Με αυτή την ψευδή δήλωση πόθεν έσχες ο πρωθυπουργός δεν αποκρύπτει απλώς την επίµαχη εταιρική συµµετοχή της κ. Γκραµπόφσκι, αλλά και δάνειο 900.000 ευρώ που είχε λάβει το 2006 η SCI Personal Ventures προκειµένου να προχωρήσει στην αγορά του σπιτιού του Βολταίρου.

∆εν είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση, αφού το πρωθυπουργικό ζεύγος ακολουθεί µια… παράνοµη πεπατηµένη. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το 2017 (φορολογικό έτος 2016) που υπέβαλε ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το 95% των µετοχών που κατείχε η σύζυγός του στη συγκεκριµένη γαλλική εταιρεία µεταβιβάστηκε δωρεάν. Αυτό όµως είναι ψευδές.

Οχι επειδή το λέει το Documento, αλλά επίσηµα έγγραφα του γαλλικού κράτους. Εγγραφα για τα οποία το πρωθυπουργικό ζεύγος δεν δίνει εξηγήσεις, παρά απειλεί µε νοµικές ενέργειες και υβρίζει το Documento. Οσο όµως και να προσπαθούν ο Κυρ. Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραµπόφσκι να αποκρύψουν τις καταφανείς ποινικές τους ευθύνες, τα πράγµατα είναι πολύ απλά: είναι παράνοµοι.

Το… άφαντο δάνειο των 900 χιλιάδων

Η SCI Personal Ventures αγόρασε τον Ιούλιο του 2006 το σπίτι του Βολταίρου. Για την αγορά του σπιτιού στο Παρίσι –όπως προκύπτει από το συµβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου που είχε αποκαλύψει το Documento– είχε δοθεί από τη γαλλική εταιρεία περισσότερο από 1,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 900.000 ευρώ δόθηκαν µέσω δανείου που λήφθηκε από την τράπεζα GE Money Bank. ∆άνειο που έλαβε µολονότι το µετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε µόλις 10.000 ευρώ.

Η τελευταία δήλωση πόθεν έσχες που υπέβαλε το πρωθυπουργικό ζεύγος και στην οποία εµφανίζεται η εταιρική συµµετοχή της κ. Γκραµπόφσκι είναι αυτή του 2016 (φορολογικό έτος 2015). Σε αυτήν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης αναγράφεται το ποσοστό που κατείχε η κ. Γκραµπόφσκι στην SCI Personal Ventures καθώς και ότι η εν λόγω εταιρεία ήταν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού του Βολταίρου. Στο πεδίο «προέλευση χρηµάτων» αναγράφεται ότι έχει δοθεί δάνειο. Προφανώς το επίµαχο δάνειο των 900.000 ευρώ.

Το δάνειο δεν εµφανιζόταν στις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του πρωθυπουργικού ζεύγους επειδή αυτό είχε ληφθεί από την εταιρεία και όχι από την κ. Γκραµπόφσκι ως φυσικό πρόσωπο. Μόνο που στα τελευταία τέσσερα πόθεν έσχες που υπέβαλε το πρωθυπουργικό ζεύγος αυτό το δάνειο δεν εµφανίζεται πουθενά. Κανείς δεν γνωρίζει τι µέρος του έχει αποπληρωθεί και από ποιον. Το σίγουρο είναι ότι αν το σύνολο του ποσού του… άφαντου δανείου προσµετρηθεί στις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις που δήλωσε το πρωθυπουργικό ζεύγος στην τελευταία δήλωση πόθεν έσχες, αυτές θα έφταναν στο υπέρογκο ποσό του 1.465.061,04 ευρώ.

∆άνειο που ακόµη και µε την τωρινή µετοχική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να εξοφλείται από εταιρεία που ίδρυσε η κ. Γκραµπόφσκι µε τον ετεροθαλή αδερφό της Γιώργο Παπαζήση και στην οποία ανήκει πλέον η γαλλική εταιρεία. Θα δεήσει το πρωθυπουργικό ζεύγος να δώσει απάντηση σχετικά µε την κατάσταση αποπληρωµής του επίµαχου δανείου που κρύβει εδώ και τέσσερα χρόνια από το πόθεν έσχες που υποβάλλει; Ή µήπως είναι κι αυτό συκοφαντία;

Μέτοχος έως τα τέλη του 2020

Προκειµένου να απαντήσει στις αποκαλύψεις του Documento η Μαρέβα Γκραµπόφσκι παρουσίασε ένα ιδιωτικό συµφωνητικό στο οποίο φέρεται στις 3 Αυγούστου 2016 να µεταβίβασε στον ετεροθαλή αδερφό της Γ. Παπαζήση το 95% των µετοχών που κατείχε στην SCI Personal Ventures. Το έγγραφο δεν έχει προφανώς καµία νοµική ισχύ αφού δεν δηµοσιεύτηκε –όπως θα έπρεπε– στο γαλλικό εµπορικό µητρώο. Αντιθέτως, όλα τα έγγραφα που έχει αποκαλύψει το Documento είναι δηµοσιευµένα στο γαλλικό εµπορικό µητρώο.

Ενα από τα έγγραφα αυτά είναι το καταστατικό της γαλλικής εταιρείας που δηµοσιεύτηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2020. Εγγραφο που καθιστά ξεκάθαρα παράνοµο το πρωθυπουργικό ζεύγος. Και αυτό επειδή στη σελίδα 4 του επίµαχου εγγράφου αναγράφεται ότι η Μαρέβα Γκραµπόφσκι εξακολουθούσε έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2020 να κατέχει το 95% των µετοχών της γαλλικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 5% των µετοχών εξακολουθούσε να το κατέχει ο ετεροθαλής αδερφός της Γ. Παπαζήσης. Μόνο που αυτό απαγορεύεται από την ελληνική νοµοθεσία.

Παράνοµοι και σήµερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 3213/2003, ο οποίος αφορά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης –επικαιροποιήθηκε έπειτα από τροπολογία που ψηφίστηκε την 1η Ιουνίου 2016 και η οποία χαρακτηρίστηκε από την κ. Γκραµπόφσκι στο εξώδικο που απέστειλε στο Documento ως «φωτογραφική» για την ίδια– στα πολιτικά πρόσωπα «απαγορεύεται η συµµετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα πραγµατική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε µε παρένθετα πρόσωπα». Στα παρένθετα πρόσωπα λογίζονται και οι σύζυγοι των πολιτικών προσώπων.

Μάλιστα, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του επίµαχου νόµου «η άµεση ή διά παρενθέτου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ». Αρα, έως και τις 20 ∆εκεµβρίου 2020 το πρωθυπουργικό ζεύγος είναι παράνοµο επειδή δεν δήλωνε την επίµαχη εταιρική συµµετοχή της κ. Γκραµπόφσκι, αλλά αντιθέτως προέβαινε σε ψευδείς δηλώσεις πόθεν έσχες.

Μεταβίβαση σε εταιρεία που ίδρυσαν

Στην ίδια σελίδα του καταστατικού της γαλλικής εταιρείας αναγράφεται ότι οι χίλιες µετοχές της µεταβιβάζονται. Τη µία την κρατάει ο Γ. Παπαζήσης, ενώ οι υπόλοιπες 999 µεταβιβάζονται στη νεοσυσταθείσα ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting. Πρόκειται για εταιρεία η οποία ιδρύθηκε δύο ηµέρες πριν από την επίµαχη µεταβίβαση, στις 18 ∆εκεµβρίου 2020.

Το σηµαντικότερο είναι ότι οι µοναδικοί εταίροι της ελληνικής εταιρείας είναι η Μαρέβα Γκραµπόφσκι και ο Γ. Παπαζήσης. Οπως προκύπτει από το ελληνικό Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η σύζυγος του πρωθυπουργού κατέχει τα 1.000 από τα συνολικά 1.200 εταιρικά µερίδια, ήτοι το 83,33% του ποσοστού. Αντίστοιχα, ο Γ. Παπαζήσης κατέχει τα υπόλοιπα 200 εταιρικά µερίδια. Το γεγονός της ίδρυσης της εταιρείας ανακοινώθηκε και στον ελληνικό Τύπο, σε µια προφανή προσπάθεια του πρωθυπουργικού ζεύγους να προϊδεάσει την ελληνική κοινή γνώµη για τη µελλοντική εµφάνισή της στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασής του. Μόνο που δεν θα µαθευόταν ποτέ ότι η MGPG Investment Consulting κατέχει την ιδιοκτησία της περιβόητης SCI Personal Ventures.

«Οι µόνοι εταίροι» τα αδέρφια

Το Documento δηµοσίευσε κι άλλα επίσηµα έγγραφα του γαλλικού κράτους. Σε ένα από αυτά –τελευταία επικαιροποίηση του εγγράφου στις 19 Ιουλίου 2021– η Μαρέβα Γκραµπόφσκι εµφανίζεται να παραµένει διαχειρίστρια της γαλλικής εταιρείας. Να παραµένει δηλαδή έως και σήµερα παράνοµη µαζί µε τον σύζυγό της. Προς επαλήθευση της αυθεντικότητας του εγγράφου, στη συνέχεια του εγγράφου αναγράφεται ότι ο Γ. Παπαζήσης και η MGPG Investment Consulting είναι οι εταίροι της εταιρείας, γεγονός που αποδεικνύει ότι το γαλλικό εµπορικό µητρώο είχε επικαιροποιήσει εγκαίρως ως όφειλε την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας.

Ολα αυτά όµως τα αρνείται η κ. Γκραµπόφσκι, δηλώνοντας ότι στις 3 Αυγούστου 2016 παραιτήθηκε από τη διαχείριση της εταιρείας. Κι ας υπάρχει κι άλλο έγγραφο που τη διαψεύδει. Το συγκεκριµένο φέρει ηµεροµηνία 20 Νοεµβρίου 2020 και έχει τίτλο «Συµφωνία συνεισφοράς» της SCI Personal Ventures. Αυτό που αρχικά αναγράφεται στη δεύτερη σελίδα του επίµαχου εγγράφου είναι ότι «η κυρία GRABOWSKI και ο κύριος ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ είναι οι µόνοι εταίροι της “SCI PERSONAL VENTURES”…». Επιβεβαιώνεται δηλαδή κι από αυτό το έγγραφο ότι µέχρι τα τέλη του 2020 η κ. Γκραµπόφσκι κατείχε το 95% των µετοχών.

«Ως διαχειρίστρια» που συνεχίζει να υπογράφει

Στη συνέχεια του εγγράφου αναγράφεται ότι «οι εταίροι αποφασίζουν να εισφέρουν στην Εταιρεία MGPG INVESTMENT CONSULTING, που θα συστήσουν από κοινού και θα αποτελείται από κεφάλαιο 30.000 ευρώ ως εισφορά σε µετρητά και το σύνολο των εταιρικών µεριδίων που κατέχει η κυρία GRABOWSKI στην PERSONAL VENTURES…». ∆ηλαδή οι «µόνοι εταίροι» της γαλλικής εταιρείας αποφάσισαν τη µεταβίβαση των µετοχών τους σε υπό σύσταση εταιρεία.

Το σηµαντικότερο στοιχείο όµως που προκύπτει από το έγγραφο της 20ής Νοεµβρίου 2020 είναι άλλο. Στο κάτω µέρος της σελίδας 2 αναγράφεται ότι «στο σηµείο αυτό παρενέβη η κυρία GRABOWSKI, ως διαχειρίστρια της SCI PERSONAL VENTURES, η οποία, υπό αυτή την ιδιότητά της, δήλωσε ότι ήταν πλήρως ενηµερωµένη για το σχέδιο της εισφοράς». Και σαν να µην έφτανε αυτό, ακριβώς από κάτω εµφανίζεται φαρδιά-πλατιά η υπογραφή της Μαρέβας Γκραµπόφσκι. Αρα σε έγγραφο που δηµοσιεύεται στο γαλλικό εµπορικό µητρώο η κ. Γκραµπόφσκι φέρεται να δηλώνει ότι παραµένει έως τις 20 Νοεµβρίου 2020 διαχειρίστρια της εταιρείας και υπό αυτή την ιδιότητά της εγκρίνει το σχέδιο της εισφοράς για τη µεταβίβαση των µετοχών.

«Πραγµατικός δικαιούχος»

∆υστυχώς για τη Μαρέβα Γκραµπόφσκι οι αποκαλύψεις του Documento δεν σταµάτησαν εκεί. Η εφηµερίδα δηµοσίευσε ακόµη ένα έγγραφο που φέρει ηµεροµηνία 19 Ιουλίου 2021 και έχει τίτλο «Μητρώο πραγµατικών δικαιούχων» και αποτελεί απόσπασµα των πληροφοριών των δηµόσιων δηλώσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί για τη γαλλική εταιρεία. Στη συνέχεια του εγγράφου παρέχονται πληροφορίες «σχετικές µε τους πραγµατικούς δικαιούχους» της SCI Personal Ventures. Βάσει του επίµαχου εγγράφου ως «πραγµατικός δικαιούχος» της γαλλικής εταιρείας εµφανίζεται η Μαρέβα Γκραµπόφσκι.

Τα πραγµατικά συµφέροντα της συζύγου του πρωθυπουργού στη γαλλική εταιρεία αναλύονται στο επίµαχο έγγραφο ως εξής: «κατοχή κεφαλαίου ύψους 83,33% αναλυόµενο ως εξής: 83,33% έµµεσης κατοχής µέσω ενός ή περισσότερων νοµικών προσώπων, εκ των οποίων 83,33% κατά πλήρη κυριότητα. Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατα δηλωθείσες πληροφορίες, διατήρηση δικαιωµάτων ψήφου σε ποσοστό 83,33% αναλυόµενο ως εξής: 83,33% έµµεσης διατήρησης µέσω ενός ή περισσότερων νοµικών προσώπων, εκ των οποίων 83,33% κατά πλήρη κυριότητα».

Ο,τι και να υποστηρίζει η κ. Γκραµπόφσκι είναι αυτή που βάσει του επίµαχου εγγράφου εµφανίζεται να κατέχει εµµέσως το 83,33% του κεφαλαίου της εταιρείας µε αποτέλεσµα να κατέχει και το αντίστοιχο ποσοστό αναφορικά µε το δικαίωµα ψήφου. Το συγκεκριµένο ποσοστό δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι αυτό που κατέχει η κ. Γκραµπόφσκι στην MGPG Investment Consulting και πιστοποιεί ότι το έγγραφο είναι πρόσφατα ενηµερωµένο, ειδάλλως δεν θα υπήρχαν οι πρόσφατες µεταβολές στο µετοχικό καθεστώς της εταιρείας.

Το ειδοποιητήριο και «η νόµιµη εκπρόσωπος»

Υπήρξε ακόµη ένα στοιχείο. Κι αυτό προήλθε από την ίδια την κ. Γκραµπόφσκι. Το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία Οικονοµικού Εγκλήµατος και την επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής –έπειτα από µήνυση που υπέβαλε ο εκδότης του Documento– αναφορικά µε περιουσιακά στοιχεία της που δεν είχαν δηλωθεί στο πόθεν έσχες του πρωθυπουργού µε το επιχείρηµα της διάστασης του ζεύγους. Η έρευνα περατώθηκε το 2018.

Ενα από τα επίµαχα περιουσιακά στοιχεία ήταν η SCI Personal Ventures. Σε όλες αυτές τις νόµιµες διαδικασίες η κ. Γκραµπόφσκι ουδέποτε χρησιµοποίησε το επιχείρηµα ότι η γαλλική εταιρεία δεν της ανήκει πια. Οταν οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ Ιωάννης Καθαρός και Ιωάννης Βέρρος ζήτησαν εξηγήσεις από την κ. Γκραµπόφσκι αναφορικά µε ποσά που βρέθηκαν στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασµούς της την περίοδο 2006-12, η ίδια δήλωσε ότι πρόκειται για µισθώµατα που λάµβανε από το σπίτι του Βολταίρου, το οποίο αγοράστηκε από τη γαλλική εταιρεία.

Η κ. Γκραµπόφσκι προσκόµισε βεβαίωση ορκωτού λογιστή ότι η γαλλική εταιρεία δεν κατέβαλε φόρο εισοδήµατος το 2012 επειδή ήταν ζηµιογόνα. Προκειµένου λοιπόν να αποδείξει τον ισχυρισµό της ότι παρέµενε νόµιµη εκπρόσωπος της εταιρείας και γι’ αυτό εισέπραττε τα µισθώµατα του σπιτιού του Βολταίρου, η κ. Γκραµπόφσκι ήταν σαφής. Οπως γράφει η εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος Ελένη Μιχαλοπούλου: «Προς απόδειξη του ισχυρισµού της αυτού (σ.σ.: ότι δηλαδή η Μαρέβα Γκραµπόφσκι είναι η αποκλειστική νόµιµη εκπρόσωπος της γαλλικής εταιρείας) υπέβαλε αντίγραφο του από 25/09/2017 ειδοποιητηρίου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Οικονοµικών της Γαλλίας, σχετικά µε τον οφειλόµενο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας της ανωτέρω εταιρείας, από το οποίο συνάγεται, όπως αναφέρει, ότι η σχετική φορολογική υποχρέωση ύψους 1.371,00 ευρώ, απευθύνεται στην ίδια, ως εκπροσώπου».

Σε εξώδικο που απέστειλε προς το Documento η Μαρέβα Γκραµπόφσκι ανέφερε ότι έλαβε το συγκεκριµένο ειδοποιητήριο επειδή ήταν νόµιµη εκπρόσωπος της εταιρείας έως τον Αύγουστο του 2016. ∆εν προσκοµίζει όµως τα ειδοποιητήρια των επόµενων ετών προκειµένου να αποδείξει ότι αυτά απευθύνονταν στον Γ. Παπαζήση, ο οποίος σύµφωνα µε την ίδια θα έπρεπε να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Αλλωστε η κ. Γκραµπόφσκι δεν έχει προσκοµίσει κανένα έγγραφο από το γαλλικό κράτος. Σαν αυτό που υπήρχε στην επίµαχη δικογραφία επειδή το είχε υποβάλει το Documento και την εµφάνιζε στις 23 Ιανουαρίου 2017 να παραµένει διαχειρίστρια και µέτοχος της γαλλικής εταιρείας. Η κ. Γκραµπόφσκι ουδέποτε αντέκρουσε αυτό το έγγραφο.

Αλλωστε ούτε και σήµερα έχει αντικρούσει επί της ουσίας κάποιο από τη σωρεία επίσηµων εγγράφων που έχει αποκαλύψει το Documento. Το µόνο που πράττει αυτή και ο σύζυγός της είναι να προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώµη ότι δεν έχουν παρανοµήσει. Και το πράττουν προσπαθώντας να διαψεύσουν την πραγµατικότητα, το Documento, το γαλλικό εµπορικό µητρώο και τα ίδια µας τα µάτια. Επιπλέον να έχουν το θράσος να απειλούν µε νοµικές ενέργειες. Προκειµένου να αποδείξουν την ορθότητα ενός γνωστού αποφθέγµατος του… αγαπηµένου τους Βολταίρου: «Είναι επικίνδυνο να έχεις δίκιο όταν η κυβέρνηση έχει άδικο»…

 

ς.

Μυστικά & Documento

19/09/2021, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter