Folli Follie: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 για «προστασία της δραστηριότητάς της»

Folli Follie: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 για «προστασία της δραστηριότητάς της»

Χρόνο κερδίζει η διοίκηση της Folli Follie με την αίτηση υπαγωγής του ομίλου στο άρθρο 106 για τη διασφάλιση και προστασία της δραστηριότητάς της, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά με επιστολή που απέστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Χρόνος που συνδέεται με την σύνταξη ολοκληρωμένου πλάνου αναδιοργάνωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας.

H εταιρεία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» (“Η Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της διασφάλισης και προστασίας της δραστηριότητάς της, κατέθεσε αίτηση για τη λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106 α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή.

Η εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές στην Εταιρεία, σκοπό έχει τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η Εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και να επιτρέψει στην Εταιρεία να σχεδιάσει απρόσκοπτα και να προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης, με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της.

Σημειώνεται ότι κυρίαρχο σημείο αυτού του πλάνου θα αποτελέσει η πλήρης αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της Εταιρείας για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων, πιστωτών, συνεργατών και επενδυτών της και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα επανέλθει με σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με την περαιτέρω πορεία του σχεδιασμού της, καταλήγει η ανακοίνωση.

Άρθρο 106α

Τα προληπτικά μέτρα που μπορεί να πάρει μια επιχείρηση, λαμβάνοντας σχετική διαταγή από τις δικαστικές αρχές, περιγράφει η σχετική νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 106α.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

Αρθρο 106α

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του, με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δύναται, μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 προληπτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά καταλαμβάνουν τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης επικύρωσης και μπορούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης.

2. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος, τα παραπάνω προληπτικά μέτρα μπορεί να επεκτείνονται και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνοφειλετών του οφειλέτη.

3. Τα προληπτικά μέτρα της παραγράφου 1 δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α’ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης και ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας. Επίσης, δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη της συμφωνίας εξυγίανσης.

4. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προληπτικών μέτρων, το δικαστήριο δύναται να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη ή τον οφειλέτη στην περίπτωση που δεν έχει συμμετάσχει στη σύναψη της συμφωνίας κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 104. Η κλήτευση μπορεί να γίνεται με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 686 παράγραφος 4 Κ.Πολ.Δ..

5. Στα προληπτικά μέτρα των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειμένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων. Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει αυτά και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισμένο χρόνο ειδικά αναφερόμενους στην απόφαση.

6. Τα προληπτικά μέτρα του προηγούμενου άρθρου και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, άπαξ, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ), εφόσον προσκομίζεται από τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή του επικείμενου κινδύνου κατά τις διατάξεις των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από την έκδοση της απόφασης ή τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, απαγορευομένης της παράτασης ισχύος τους.

7. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του δύναται οποτεδήποτε, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει κατά περίπτωση τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους προληπτικά μέτρα.

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter