Διαβάστε στο Documento

Documento Newspaper

«Φωτογραφικά» παιχνίδια Τατούλη με το ΕΣΠΑ

«Μπλόκο» στους δήμους που διαφώνησαν μαζί του για το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών έστησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης σε ό,τι αφορά τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, την ώρα που ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν εκατομμύρια ευρώ.

Στις αρχές Φεβρουαρίου η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξέδωσε πρόσκληση για την «υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» σε τρεις επιλεγμένους δήμους της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση εξεδόθη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Πελοπόννησος 2014-2020» και αφορούσε, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων υποδομής για «σαφώς ορισμένη περιοχή παρέμβασης», όπως όριζε η πρόσκληση. Το ύψος της χρηματοδότησης ανερχόταν σε 17,625 εκατ. ευρώ και οι πόροι προέρχονταν από κοινοτικά κονδύλια. 

Συγκεκριμένα από το σύνολο της χρηματοδότησης, τα 12,375 εκατ. ευρώ προέρχονταν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 5,25 εκατ. ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Καταγγελία για επιλεκτική μεταχείριση

Ωστόσο η συγκεκριμένη πρόσκληση που εξέδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου αφορούσε μόνο τρεις δήμους: Καλαμάτας, Ναυπλιέων και Αργους. Οι υπόλοιποι δήμοι (Τρίπολη, Κόρινθος, Σπάρτη), αν και φέρονταν να πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης, δεν συμπεριελήφθησαν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβάλουν καθόλου προτάσεις για χρηματοδότηση. Κάτι τέτοιο όμως, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν αρκετά καλά το θεσμικό πλαίσιο των ΕΣΠΑ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές διαφάνειας και κατανομής των πόρων του ΕΣΠΑ όπως προβλέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα κριτήρια που ορίζει η πρόσκληση δεν δικαιολογούν την επιλογή μόνο των συγκεκριμένων περιοχών. Και αυτό διότι πληρούνται και από άλλες πόλεις της Πελοποννήσου τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Επίσης ο αποκλεισμός των τριών δήμων παραβιάζει, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης των διοικουμένων. Παρ’ όλα αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε να λειτουργήσει με δύο μέτρα και δύο σταθμά, κάτι που εγείρει πολλά ερωτήματα για τον περιφερειάρχη Π. Τατούλη.

Η αλήθεια είναι ότι οι δήμοι που αποκλείστηκαν, όπως και αρκετοί άλλοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν διαφωνήσει ουκ ολίγες φορές με τον κ. Τατούλη σε συγκεκριμένα ζητήματα. Το κυριότερο όμως είναι η πολιτική που ακολουθεί ο περιφερειάρχης στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Συγκεκριμένα, είχαν διαφωνήσει με τη σύμβαση ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα) Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής. Η διαχείριση των σκουπιδιών αποτελεί μόνιμο πρόβλημα για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. 

Κατά καιρούς στους δρόμους μεγάλων πόλεων συγκεντρώθηκαν βουνά τα σκουπίδια εξαιτίας αδυναμίας εξεύρεσης λύσης στο θέμα της διαχείρισής τους. Οργανωμένο σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες μη αδειοδοτημένες χωματερές.

Το Documento επικοινώνησε με τους δημάρχους των πόλεων που αποκλείστηκαν από την πρόσκληση, δηλαδή αυτούς της Τρίπολης, της Κορίνθου και της Σπάρτης. Οπως σημείωσαν χαρακτηριστικά: «Η πρόσκληση είναι φωτογραφική, ενώ στερεί τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής». Μάλιστα το επόμενο διάστημα, όπως ανέφεραν: «Θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος των συγκεκριμένων αποφάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Αναθέσεις εκατομμυρίων παράτυπα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση δεν είναι η μοναδική της Περιφέρειας Πελοποννήσου που προκαλεί αντιδράσεις. Τον Αύγουστο του 2016 η Περιφέρεια με βάση την 6η Γραπτή Διαδικασία Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Πελοποννήσου έλαβε δύο αποφάσεις για την υλοποίηση δράσεων που μοιάζουν προβληματικές. 

Η πρώτη δράση αφορούσε την «Kατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση, ύψους προϋπολογισμού 3,550 εκατ. ευρώ» και η δεύτερη την «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους σύμφωνα με τις ανάγκες αναδιοργάνωσης, ύψους προϋπολογισμού 3,174 εκατ. ευρώ». Οι δράσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων τη στήριξη μακροχρόνια ανέργων μέσω πρακτικής άσκησης, τη θεωρητική και επαγγελματική κατάρτισή τους κ.λπ.

Ως δικαιούχοι των δράσεων ορίστηκαν συγκεκριμένοι φορείς. Συγκεκριμένα, για την πρώτη ορίστηκε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και για τη δεύτερη η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΕΒΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) μαζί με κατάλληλο φορέα που θα συμπράξει μαζί τους. Κάτι τέτοιο ωστόσο είναι «παράτυπο», σύμφωνα με καταγγελίες στο Documento, με αποτέλεσμα να εγείρονται πολλά ερωτήματα για τις αποφάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαδικασία ορισμού δικαιούχων ονομαστικά δίχως αυτοί να αποτελούν ΝΠΔΔ ή να απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων αποτελεί «παραβίαση του εθνικού και κοινοτικού πλαισίου για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και του εθνικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις».

Κανονικά βασικός αποδέκτης της πρώτης πρόσκλησης θα έπρεπε να είναι είτε ο ΟΑΕΔ είτε η Επιτελική Δομή Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του υπουργείου Εργασίας. Στη δεύτερη δράση βασικός αποδέκτης της πρόσκλησης θα έπρεπε να είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή το υπουργείο Εργασίας. 

Στη συνέχεια θα έπρεπε να προκηρυχτεί ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία σε παρόχους κατάρτισης και διά βίου μάθησης, τα γνωστά ΚΕΚ δηλαδή. Το ερώτημα πλέον που τίθεται είναι τι θα γίνει με τις συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν άριστα το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, δεν αποκλείεται οι αποφάσεις να εκπέσουν, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια Πελοποννήσου να χάσει πολύτιμους πόρους από την ΕΕ.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.