Για ποιες επιχειρήσεις «παγώνουν» τα δάνεια για έξι μήνες

Για ποιες επιχειρήσεις «παγώνουν» τα δάνεια για έξι μήνες

Σημαντική συρρίκνωση των επιχειρήσεων που θα μπορούν να αναστείλουν τις δόσεις δανείων τους μέχρι ακτ’ ελάχιστο στις 30-09-2020 φέρνει η απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Θα πρέπει να γίνε ξεκάθαρος σε όλους ότι η συγκεκριμένη αναστολή αφορά μόνο τα χρεωλύσια (δηλαδή τη δόση που αφορά στο κεφάλαιο) αφού οι τόκοι θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά

Με βάση την απόφαση αυτή για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση στην αναστολή καταβολής των δόσεων θα πρέπει:

-Να είναι δανειακά ενήμερη μέχρι την 31η-12-2019 (άρα όσες επιχειρήσεις αδυνατούσαν να ανταποκριθούν εν όλω στις δανειακές του υποχρεώσεις αυτομάτως αποκλείονται)

– Να είναι νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Κοινοπραξίες, ΟΕ, ΕΕ). Αυτό σημαίνει ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες των ατομικών επιχειρήσεων ανά την επικράτεια θα πρέπει να καταβάλουν τις δόσεις τους

-Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. Συνεπώς οι ίδιες οι τράπεζες θα αποφασίζουν μετά από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της κάθε εταιρείας αν θα ενταχθεί ή όχι στην αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσιο).

Η ανακοίνωση της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών αναφέρει επί λέξει:

«Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να στηρίξουν ενεργά την ελληνική οικονομία

Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να συμβάλλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής συγκυρίας.

Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.

Μυστικά & Documento

18/07/2021, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter