Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

Γιατί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι η ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδος

Σπούδασε στο μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο της Κύπρου, το οποίο συγκαταλέγεται στο 4% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, με συνολικό κόστος σπουδών 30%-50%χαμηλότερο από άλλους παραδοσιακούς πανεπιστημιακούς προορισμούς.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει περισσότερους από 14,000 φοιτητές (εξ αποστάσεως και δια ζώσης), οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 100 χώρες, γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Είναι επίσης το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική, καθώς και το μεγαλύτερο εκτός Ελλάδος με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Αποτελεί την πρώτη επιλογή των φοιτητών από την Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό, καθώς είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ενώ οι τίτλοι σπουδών αποφοίτων του έχουν τύχει αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί την ιδανική επιλογή για σπουδές εκτός Ελλάδας, αφού διαθέτει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένηςτης διεθνούς αναγνωρισμένης ακαδημαϊκής αριστείας του. Το Πανεπιστήμιο συγκαταλέγεται στα 801-1000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως από το TimesHigherEducation(THE) World UniversityRankings 2021, μαζί με μόλις 8 άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Σημειώνουμε επιπλέον ότι η Κύπρος αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο ασφαλείς χώρες για σπουδές, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται και από την υποδειγματική διαχείριση της πανδημίας του κορoνοϊού.

Διεθνώς Αναγνωρισμένη Ακαδημαϊκή Αριστεία: Ψηλά στις κορυφαίες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων

Μια σειρά από σημαντικές κατατάξεις και διακρίσεις αποτελούν ισχυρή απόδειξη για την ποιότητα του Πανεπιστημίου και τη συνεχώς αυξανόμενη διεθνή του φήμη, ένδειξη της αλματώδους ανάπτυξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο, η οποία είναι πλέον εφάμιλλη παραδοσιακών πανεπιστημιακών προορισμών.

Στα 801-1000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, μαζί με μόλις 8 άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, κατετάγη το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από το TimesHigherEducation (THE) WorldUniversityRankings 2021. Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατάταξη αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη και από τις πιο έγκυρες κατατάξεις πανεπιστημίων στον κόσμο. Η κατάταξη αυτή ουσιαστικά τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στο 4% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως και αποτελεί επικύρωση της υψηλής ποιότητάς του και της εκπαίδευσης που προσφέρει.

Επίσης, τα αποτελέσματα της κατάταξης TimesHigherEducation (THE) EmergingEconomiesRankings 2021, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μαζί με μόλις 10 άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, ανάμεσα στα κορυφαία 201-250 πανεπιστήμια των χωρών ή περιοχών που ταξινομούνται από τον Όμιλο FTSE του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου ως αναδυόμενες οικονομίες.

Η κατάταξη αυτή αξιοποιεί τους ίδιους απαιτητικούς δείκτες επιδόσεων με αυτούς της κύριας παγκόσμιας κατάταξης του THE World UniversityRankings.

Επιπλέον, τα τελευταία αποτελέσματα της ετήσιας κατάταξης TimesHigherEducation (THE) WorldUniversityRankingsbySubject, κατατάσσουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μεταξύ των 301-400 καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, στον τομέα των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Αυτή η κατάταξη το τοποθετεί ως το #1 πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα και ανάμεσα στα κορυφαία 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον εν λόγω τομέα.

Συγχρόνως, το QS World UniversityRankings, κατέταξε και πάλι το Πανεπιστήμιο ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια της περιοχής (#126), στην οποία λειτουργούν 3,300 πανεπιστήμια, από 24 χώρες. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατατάσσεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο 4% των καλύτερων πανεπιστημίων στην Περιφέρεια Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (EmergingEuropeandCentralAsiaRegion).

Το Πανεπιστήμιο βαθμολογείται επίσης με 5 QS Stars για Ιδρυματική Αριστεία, ως μέρος της αξιολόγησης του QS StarsUniversityRatingsSystem 2020. Αυτό αποτελεί αναγνώριση τις υποδειγματικής απόδοσής του, καθιστώντας το έτσι ως το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που επιτυγχάνει την εξαίρετη αυτή βαθμολογία, μαζί με μόνο άλλα 50 πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Πέρα από την υποδειγματική συνολική απόδοσή του, το Πανεπιστήμιο έλαβε την ύψιστη βαθμολογία (5 Αστέρων) στους σημαντικότατους τομείς της διδασκαλίας, της εργοδότησης των αποφοίτων, της διεθνοποίησης, της διαδικτυακής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της συμπερίληψης και της υλικοτεχνικής υποδομής.

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται από το TimesHigherEducation (THE) UniversityImpactRankings 2020 στη θέση 42 παγκοσμίως στην κατηγορία της Ποιοτικής Εκπαίδευσης και ανάμεσα στα 301-400 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως με σημαντική κοινωνική και οικονομική συνεισφορά. Η κατάταξη αυτή αποτιμά την επιτυχία των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικοί δεδομένης της πολύτιμης δράσης που προωθούν, σε σχέση με ουσιαστικούς τομείς για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη.

Σπούδασε την πρώτη σου επιλογή: Δυνατότητα έναρξης, συνέχισης σπουδών ή μετεγγραφής, με επιλογή στη γλώσσα διδασκαλίας

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει περισσότερα από 100 συμβατικά (δια ζώσης) και εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Διευρύνει συνεχώς τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, επενδύοντας στην ανάπτυξη προγραμμάτων που εστιάζουν στην επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητριών/φοιτητών του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα προγράμματα αυτά είναι άρτια σχεδιασμένα σε συνεννόηση με τους αρμόδιους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ενώ πολλά από αυτά υπήρξαν τα πρώτα στο είδος τους στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ενδεικτικό γεγονός της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας αποτελεί το υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Τέλος, να υπογραμμίσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει μια σειρά καινοτόμων διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σημειώνεται ότι στα περισσότερα προγράμματα σπουδών, υπάρχει η επιλογή της γλώσσας διδασκαλίας (ελληνική ή αγγλική), μεγάλο πλεονέκτημα για φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν είτε από την Ελλάδα ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κύπρος: Από τους πιο ασφαλείς πανεπιστημιακούς προορισμούς στον Κόσμο

Η Κύπρος αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο ασφαλείς χώρες για σπουδές. Συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε την Κύπρο το 2017 ως την πιο ασφαλή χώρα στον κόσμο για ηλικίες 15-29 χρονών, ενώ πρόσφατες ταξιδιωτικές έρευνες την τοποθετούν στην πρώτη πεντάδα. Αξιοσημείωτη ήταν και η διαχείριση της πανδημίας COVID-19 από την Κύπρο, αφού κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις των καιρών και να καταστεί ένα από τα πιο ασφαλή κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ίδια κατεύθυνση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανταποκρίθηκε δυναμικά στην πρόκληση που παρουσιάζει η εξάπλωση του κορονοϊού, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την αντίστοιχη δεκαετή τεχνογνωσία του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διασφαλίζοντας έτσι τόσο την υγεία των φοιτητών του, όσο και την ομαλή ακαδημαϊκή τους πορεία.

Παράλληλα, έθεσε ποικιλοτρόπως την εμπειρογνωμοσύνη του στην υπηρεσία της κοινωνίας, δημιουργώντας διαδικτυακή πύλη συνεχούς πληροφόρησης του κοινού για τον COVID-19. Συγχρόνως, πολλά από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της πανδημίας μέσω των δημόσιων παρεμβάσεων τους, της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας.

H Έξυπνη Επένδυση για το Μέλλον Σας: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην οικονομική πτυχή

Ενώ το επίπεδο σπουδών είναι εφάμιλλο κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, το κόστος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δίδακτρα, το κόστος διαμονής και διατροφής, καθώς και άλλα βασικά έξοδα ζωής, είναι συγκριτικά χαμηλότερο και καθιστά την επιλογή του μια πολύ συμφέρουσα επένδυση.

Ενδεικτικά, αν κάποιος συγκρίνει το κόστος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με το συνολικό κόστος σπουδών σε άλλους δημοφιλείς πανεπιστημιακούς προορισμούς, εύκολα θα αντιληφθεί πως είναι κατά 30% με 50% χαμηλότερο.

Ενδεικτικό παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία, αφού ακόμα και στην περίπτωση που τα δίδακτρα είναι χαμηλότερα, το γενικότερο κόστος ζωής είναι κατά πολύ υψηλότερο. Σημειώνεται ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει σημαντικά το κόστος των σπουδών σταβρετανικά πανεπιστήμια, με το ύψος των διδάκτρωννα επιστρέφει στα προ-ενταξιακά επίπεδα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και μάθησης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο.

Γίνε σήμερα μέλος της μεγαλύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας στην Κύπρο

Ενημερώσου έγκαιρα και ξεκίνα τις σπουδές σου δυναμικά στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το ερχόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο είναι σε θέση να υποδεχθεί τους υφιστάμενους, νεοεισερχόμενους και μετεγγραφόμενους φοιτητές/φοιτήτριες για το Χειμερινό εξάμηνο 2021, του οποίου τα μαθήματα ξεκινούν στις 27 Σεπτεμβρίου, είτε στην Πανεπιστημιούπολή του, είτε εξ αποστάσεως, ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια και τη διαδικασία εισδοχής και μετεγγραφής, καθώς και για την υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας: unic.ac.cy/el/apply/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών τηλεφωνικά στο 8011002345, 210 6748293, +357 22841528 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@unic.ac.cy.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter