H Vodafone ξεκινά το μεγαλύτερο διεθνές πρόγραμμα σύνδεσης των νέων με τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος για να βοηθήσει 10 εκατομμύρια από αυτούς να βρουν εργασία

H Vodafone ξεκινά το μεγαλύτερο διεθνές πρόγραμμα σύνδεσης των νέων με τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος για να βοηθήσει 10 εκατομμύρια από αυτούς να βρουν εργασία

Η Vodafone ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη ενός πρωτοποριακού διεθνούς προγράμματος απασχόλησης με τίτλο What will you be?” που στοχεύει στην παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και πρόσβασης σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατάλληλο για την ψηφιακή οικονομία σε περίπου 10 εκατομμύρια νέους από 18 χώρες1

Η πρωτοβουλία αυτή της Vodafone για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας είναι η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο.

Παράλληλα, η Vodafone ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των νέων που εντάσσονται σε αυτήν για να αποκτήσουν άμεση εργασιακή εμπειρία σε ψηφιακά αντικείμενα/ ψηφιακά επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, η Vodafone πρόκειται να επεκτείνει τα υπάρχοντα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας για αποφοίτους , τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης που προσφέρει σε διεθνές επίπεδο2 με στόχο να επωφεληθούν συνολικά έως και 100.000 νέοι, σε ένα διάστημα πέντε ετών.

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες ανακοινώθηκαν, έπειτα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων μιας σημαντικής διεθνούς έρευνας κοινής γνώμης, η οποία αναδεικνύει τον βαθμό στον οποίο οι νέοι ηλικίας 18-24 ετών θεωρούν ότι είναι ελλιπώς εξοπλισμένοι για να συμμετάσχουν στην ψηφιακή οικονομία, παρά το γεγονός ότι αποτελούν την πρώτη γενιά που «εκ γενετής» χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή γενιά».

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) εκτιμά ότι πάνω από 200 εκατομμύρια νέοι σήμερα είναι είτε άνεργοι, είτε έχουν μεν δουλειά αλλά ζουν σε συνθήκες φτώχειας3. Σε πολλές από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Vodafone, η ανεργία των νέων καταγράφει επίπεδα ρεκόρ, από 38% στην Ιταλία και 39% στην Ισπανία έως 47% στην Ελλάδα και 53% στη Νότια Αφρική4. Σύμφωνα μάλιστα με προηγούμενες μελέτες, η παρατεταμένη περίοδος ανεργίας που καταγράφεται σε ένα νεαρό άτομο το οποίο αναζητά εργασία, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του, του μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και ευημερία του.

Παραδόξως, η ανεργία των νέων αυξάνεται ακριβώς τη στιγμή που οι επιχειρήσεις κάθε τύπου και μεγέθους αγωνίζονται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας ψηφιακής τεχνολογίας που είναι κρίσιμες για τη μελλοντική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι περίπου 500.000 ψηφιακές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνουν κενές έως το 20205

Εντάσσοντας τους νέους στην εργασία

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Vodafone συνεργάστηκε με ειδικούς ψυχολόγους, συμβούλους σταδιοδρομίας και υπευθύνους κατάρτισης για την ανάπτυξη μιας online υπηρεσίας που ονομάζεται Future Jobs Finder (https://futurejobsfinder.vodafone.com/) και η οποία προσφέρει στους νέους μία απλή, αλλά ολοκληρωμένη πύλη για νέες δεξιότητες και ευκαιρίες απασχόλησης στην ψηφιακή οικονομία.

Το πρώτο βήμα στο Future Jobs Finder είναι μια σειρά σύντομων ψυχομετρικών tests που αποσκοπούν στον εντοπισμό των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων κάθε ενδιαφερόμενου νέου και στη συνέχεια στην αντιστοίχισή τους με την πλέον κατάλληλη κατηγορία εργασίας στην ψηφιακή οικονομία. Στο δεύτερο βήμα, ο/η ενδιαφερόμενος/η κατευθύνεται σε συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης στην τοποθεσία που έχει επιλέξει, συμπεριλαμβανομένων και ευκαιριών απασχόλησης στη Vodafone. Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε σχετικές πλατφόρμες εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες , ενώ πολλά από τα προσφερόμενα μαθήματα είναι διαθέσιμα δωρεάν. Κατά την ολοκλήρωση των tests, οι χρήστες λαμβάνουν επίσης μια περίληψη των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων τους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο βιογραφικό τους σημείωμα ή σε μια αίτηση ευρέσεως εργασίας.

Προσελκύοντας νέους ανθρώπους στην Vodafone

Ως κορυφαία εταιρία τεχνολογίας, η Vodafone διαθέτει ισχυρό employer brand που αναγνωρίζεται από τους νέους ανθρώπους. Σε καθεμία από τις 26 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Vodafone, έχουν καθιερωθεί προγράμματα απασχόλησης που απευθύνονται σε αποφοίτους, προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων και μαθημάτων προγραμματισμού που απευθύνονται σε κορίτσια γυμνασίου και λυκείου. Στα επόμενα πέντε χρόνια, η Vodafone φιλοδοξεί να διπλασιάσει τον αριθμό των ευκαιριών που προσφέρονται σε άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών ώστε να γνωρίσουν τον κόσμο της εργασίας, ωφελώντας συνολικά 100.000 νέους. Αυτό συνιστά τη μεγαλύτερη δέσμευση της εταιρίας με στόχο την κατάρτιση και την ανάπτυξη νέων ανθρώπων από την ίδρυσή της, πριν από 33 χρόνια.

Χωρίς επαρκή υποστήριξη και με αβεβαιότητα: νέοι άνθρωποι και ψηφιακή οικονομία

Η Vodafone ανέθεσε στην YouGov μία έρευνα γνώμης 6.000 ατόμων ηλικίας 18-24 ετών σε 15 χώρες6 αναφορικά με τις φιλοδοξίες και τις ανησυχίες που εκφράζουν για την μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, με τίτλο The State of iGen7

· περισσότεροι από τα δύο τρίτα (67%) των νέων που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι έλαβαν ανεπαρκείς ή ότι δεν έλαβαν καθόλου συμβουλές σταδιοδρομίας σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσής τους ή μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα, το 69% των νέων απάντησαν ότι έλαβαν ανεπαρκείς ή και καθόλου συμβουλές σταδιοδρομίας είτε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους είτε μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο.

· από όσους είχαν λάβει συμβουλές σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, μόνο το 15% δήλωσε ότι οι συμβουλές σταδιοδρομίας που έλαβε είχαν δώσει περισσότερο έμφαση στις ψηφιακές θέσεις εργασίας του μέλλοντος, ενώ το 38% θεώρησε ότι οι συμβουλές που έλαβε επικεντρώθηκαν αποκλειστικά σε παραδοσιακά και όχι σε ψηφιακά επαγγέλματα. Επίσης, το 22% δήλωσε ότι οι συμβουλές σταδιοδρομίας που έλαβε ήταν «παρωχημένες». Τα ίδια ποσοστά παρατηρούνται και στην Ελλάδα.

· Περισσότεροι από τους μισούς νέους που συμμετείχαν στην έρευνα (56%) πιστεύουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της γενιάς τους είναι να βρουν οποιαδήποτε καλοπληρωμένη, μόνιμη εργασία (ποσοστό που αυξάνεται σε 64% στις νέες γυναίκες). Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μεγαλύτερο καθώς ξεπερνά το 66% στο σύνολο των ερωτηθέντων, ενώ στις γυναίκες είναι ακόμη πιο υψηλό, φτάνοντας το 75%.

  • περισσότεροι από το ένα πέμπτο (23%) των νέων
    φαίνεται ότι έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους και ανησυχούν ότι δεν
    διαθέτουν τις ικανότητες να αναλάβουν οποιοδήποτε ρόλο, ακόμη και τον πιο
    βασικό.

Η πλήρης έρευνα The State of iGen – συμπεριλαμβανομένης της κατανομής ανά χώρα και επιπρόσθετων στατιστικών στοιχείων – είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://yougov.co.uk/find-solutions/omnibus/international/vodafone-study-igen/

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ Guy Ryder δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια έγκαιρη και ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία της Vodafone. Η ψηφιακή οικονομία έχει τεράστιες δυνατότητες για να δημιουργήσει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για τη νεολαία και να λειτουργήσει ως καταλύτης βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου. Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως, μόνο εφόσον οι νέοι διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομίες μας. Εργαλεία όπως το Future Job Finder μπορούν να τους βοηθήσουν να κινηθούν στη σωστή κατεύθυνση».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vodafone, Vittorio Colao, δήλωσε με τη σειρά του: «Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν μεγάλο μέρος της νεολαίας της βρίσκεται αποκλεισμένο από την απασχόληση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι νέες τεχνολογίες μετατόπισαν τα καθιερωμένα επαγγέλματα σε πολλούς κλάδους, περιορίζοντας το φάσμα των ευκαιριών απασχόλησης. Ωστόσο, καθώς παλιά επαγγέλματα εκλείπουν, στη θέση τους εμφανίζονται νέα. Με την πάροδο του χρόνου, κάθε χώρος εργασίας θα είναι ψηφιακός, αυξάνοντας ραγδαία τη ζήτηση για ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων τεχνολογικών δεξιοτήτων. Επιθυμία μας είναι να βοηθήσουμε τη νέα γενιά να συνδεθεί με τον νέο αυτόν κόσμο της εργασίας».

###

1 – Αλβανία, Τσεχία, Αίγυπτος, Γερμανία, Γκάνα, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κένυα, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο

2 – Αλβανία, Τσεχία, Αίγυπτος, Γερμανία, Γκάνα, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρουμανία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Vodafone Group

3 – http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang–en/index.htm

4 – https://data.oecd.org/unemp/youth-unemployment-rate.htm

5 – https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills

6 – Τσεχία, Αίγυπτος, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο

7 – Vodafone / YouGov research, 2018:

https://yougov.co.uk/find-solutions/omnibus/international/vodafone-study-igen/

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter