Κυβέρνηση: Αποφάσεις για δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες

Κυβέρνηση: Αποφάσεις για δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες

Η καταπολέμηση της διαπλοκής, της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, ώστε να καταστούν εργαλείο για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, είναι οι στόχοι της εθνικής στρατηγικής που αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), που συνήλθε σήμερα υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, ενέκρινε την εισήγηση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, για το Σχέδιο Δράσης 2016 – 2020, το οποίο θα αναμορφώνει και θα εξυγιαίνει το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

Με αυτήν την πολιτική επιδιώκεται να υλοποιηθούν δύο στόχοι:

Α) Η αντιμετώπιση νοσηρών φαινομένων και χρόνιων παθογενειών (διαπλοκή, διαφθορά, περιορισμένη συμμετοχή προμηθευτών, γραφειοκρατία, χαμηλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών), η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει και σε εξοικονόμηση δημόσιων οικονομικών πόρων.

Β) Να καταστούν οι δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες ένα εργαλείο για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού που ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ.

Στο Σχέδιο Δράσης, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για τις δημόσιες συμβάσεις, παρουσιάζονται μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:

– Στη συγκεντροποίηση και ομαδοποίηση της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών (από ένα σύνολο 4.500 περίπου δημόσιων φορέων που αναθέτουν και εκτελούν δημόσιες προμήθειες σήμερα).

– Στην αναμόρφωση, τόσο του νομοθετικού πλαισίου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όσο και του συστήματος έννομης προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις.

– Στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων.

– Στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της προώθησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς.

– Στην ενίσχυση της αειφόρου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, μέσω των «πράσινων» δημόσιων συμβάσεων.

– Στην καλή διακυβέρνηση, με τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων.

– Στην καθοδήγηση, ενημέρωση και υποστήριξη δημόσιων και οικονομικών φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων μέσω της έκδοσης ηλεκτρονικού οδηγού δημοσίων συμβάσεων, κατευθυντήριων οδηγιών και πρότυπων τευχών δημοπράτησης.

– Στην προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στις δημόσιες συμβάσεις.

– Στην εποπτεία και αξιολόγηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, των δημοσίων έργων και του τομέα υγείας.

Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω δράσεις θα παρακολουθούνται, αξιολογούνται και θα αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα εμπλουτίζονται με τυχόν νέες, που θα κριθούν αποτελεσματικές. Προς αυτόν τον σκοπό, αποφασίστηκε η σύσταση οργάνου, που θα αναλάβει τον συντονιστικό και τον ελεγκτικό ρόλο της υλοποίησης, στο οποίο θα συμμετέχει ομάδα επιτελικών στελεχών όλων των συναρμόδιων υπουργείων.

Τέλος, το ΚΥΣΟΙΠ αποφάσισε να ζητήσει από τις εθνικές κεντρικές αρχές προμηθειών (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, Υποδομών και Οικονομίας) τη σύνταξη εισηγήσεων, που θα περιγράφουν τον τρόπο επίτευξης των στόχων που θέτει το Σχέδιο Δράσης εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter