«Με εντολή πρωθυπουργού»: Το ΦΕΚ που αποδεικνύει τις ευθύνες Μητσοτάκη στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

«Με εντολή πρωθυπουργού»: Το ΦΕΚ που αποδεικνύει τις ευθύνες Μητσοτάκη στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

«Με εντολή πρωθυπουργού». Τις βαρύτατες ευθύνες του αναφορικά με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων προσπαθεί με κάθε τρόπο να απεμπολήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αρχή των αποκαλύψεων. Σύντομα βρέθηκε και ο άνθρωπος που κλήθηκε να αναλάβει επάνω του όλη την ευθύνη: ο ανιψιός του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αυτός δηλαδή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον εξώθησε να παραιτηθεί από τη θέση του γενικού γραμματέα πρωθυπουργού. Όσο και να προσπαθεί όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πείσει την κοινωνία ότι δεν έχει καμία σχέση με την σκοτεινή και δυσώδη αυτή υπόθεση, δεν μπορεί να το καταφέρει. Το documentonews.gr φέρνει στην επιφάνεια ακόμη μια απόδειξη για το ότι αυτός ήταν ο κύριος υπεύθυνος για κάθε πράξη που αφορά την ΕΥΠ. Άρα, και για τις παρακολουθήσεις.

Όπως έχει ήδη γραφτεί , οι αρμοδιότητες της ΕΥΠ πέρασαν στην αρμοδιότητά του στις 9 Ιουλίου 2019, δηλαδή δύο μόλις ημέρες αφότου ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Στις 18 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 2659. Πρόκειται για ένα ΦΕΚ που φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το πρώτο που αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι το επίμαχο ΦΕΚ υπογράφηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2021, αλλά δημοσιεύθηκε με καθυστέρηση αρκετών μηνών. Ο λόγος της καθυστέρησης είναι άγνωστος.

Αυτό που δεν είναι άγνωστο όμως, είναι τι αφορούσε αυτό το ΦΕΚ. Κι αυτό γιατί φέρει τίτλο: «Εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού να υπογράφει “Με εντολή Πρωθυπουργού” έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις που αφορούν στην Ε.Υ.Π.». Άρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός που ανέλαβε από την δεύτερη ημέρα της πρωθυπουργικής του θητείας την ΕΥΠ κι αυτός που απ’ όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, προσπαθεί να μετακυλήσει το σύνολο των ευθυνών στον Γρηγόρη Δημητριάδη, είναι αυτός που του είχε δώσει αυτές τις αρμοδιότητες. Είναι αυτός που είχε αποφασίσει να αναθέσει αυτή την τόσο σοβαρή ευθύνη στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι αυτός άλλωστε, που έχει την ευθύνη για την οποιαδήποτε ενέργεια του Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία αφορούσε την ΕΥΠ, ως πολιτικός προϊστάμενός του. Κάθε ενέργεια του παραιτηθέντος πλέον γενικού γραμματέα πρωθυπουργού, γινόταν «με εντολή πρωθυπουργού».

Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν ληφθούν υπόψη οι αρμοδιότητες που κατ’ εντολή του ανέλαβε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην γενικός γραμματέας πρωθυπουργού, εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο αφορά μεταξύ άλλων «στον καθορισμό, από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών, του ύψους του ποσού του παραβόλου για την πιστοποίηση από την ΕΥΠ του διαβαθμισμένου υλικού των εθνικών επικοινωνιών», «καθώς και «στον καθορισμό της ειδικότερης διαδικασίας συγκρότησης και λειτουργίας του Συμβουλίου Πληροφοριών της ΕΥΠ, του τρόπου λήψης αποφάσεων, των αρμοδιοτήτων και κάθε άλλου σχετικού θέματος». Άρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξουσιοδότησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη να είναι υπεύθυνος για τα πάντα.

Υπάρχει και συνέχεια. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν εξουσιοδοτημένος ακόμη και για την «έγκριση της απόφασης του Διοικητή και των Υποδιοικητών της ΕΥΠ να μεταβιβάζουν αρμοδιότητες τους και να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα να υπογράφουν με εντολή τους πράξεις ή έγγραφα αρμοδιότητάς τους». Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν επίσης αυτός που εξουσιοδοτήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι υπεύθυνος ως προς τον «καθορισμό και την προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων του πολιτικού προσωπικού στην ΕΥΠ, του αριθμού αυτών… της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισμού..».

Είχε επίσης λόγο και στα οικονομικά, αφού εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει έγγραφα που αφορούν «στην αναπροσαρμογή, από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών, των ποσών των παραβόλων που καταβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας διορισμού ή πρόσληψης του πολιτικού προσωπικού στην ΕΥΠ», καθώς και «Στην έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της ΕΥΠ…».

Φυσικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε μέσω του Γρηγόρη Δημητριάδη να ασκεί έλεγχο και στο ΚΕΤΥΑΚ, το τμήμα που λειτουργεί ως μια «παραΕΥΠ» και έχει τον έλεγχο απόρρητων κονδυλίων. Κι αυτό γιατί όπως αναγράφεται, ο Γρ. Δημητριάδης μπορούσε να υπογράφει και έγγραφα που αφορούσαν στην έγκριση του ΚΕΤΥΑΚ. Τα έγγραφα που εξουσιοδοτήθηκε να υπογράφει ο Γρηγόρης Δημητριάδης αφορούσαν επίσης ακόμη και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΠ».

Ακόμη, τα επίμαχα έγγραφα που μπορούσε να υπογράψει ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας πρωθυπουργού, αφορούσαν και «στη μετάταξη του πολιτικού προσωπικού της ΕΥΠ, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από κοινού με το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της ΕΥΠ, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημόσιου συμφέροντος, σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κάθε βαθμού ΟΤΑ, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του». Είχε επίσης λόγο και για έγγραφα που αφορούσαν αποσπάσεις που μπορούν να δοθούν για μια σειρά από λόγους, αλλά και σε έγγραφα που σχετίζονταν με τον «καθορισμό από κοινού με τον υπουργό Οικονομικών, των αποδοχών του Διοικητή και των Υποδιοικητών της ΕΥΠ».

Παρόλα αυτά όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έδωσε τόσο τεράστια ευθύνη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, να υπογράφει δηλαδή έγγραφα «με εντολή πρωθυπουργού» τα οποία αφορούν το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της ΕΥΠ, θέλει να πείσει ότι δεν είχε καμία σχέση με τις παρακολουθήσεις. Όπως άλλωστε δήλωσε και ο ίδιος στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο λόγος που απέπεμψε τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Παναγιώτη Κοντολέοντα από διοικητή της ΕΥΠ, ήταν επειδή «είχαν την πολιτική ευθύνη για ένα πλαίσιο παρακολουθήσεων στο οποίο, παρότι οι παρακολουθήσεις ήταν νόμιμες, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες με τον τρόπο με τον οποίο προσωπικά θα απαιτούσα».

Φυσικά, δεν είπε ότι αυτός που ήταν ο άνθρωπος που είχε ξεκάθαρα την πολιτική ευθύνη, όχι μόνο επειδή είναι ο πολιτικός προϊστάμενος και των δύο παραιτηθέντων αλλά και επειδή υπέγραψε το επίμαχο ΦΕΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει όλα αυτά τα ψέματα με δόλο, γιατί γνωρίζει ότι είναι αυτός που φέρει την ευθύνη. Και την πολιτική. Εκτός αν σας φαίνεται πιστευτό ότι δεν γνώριζε τίποτα για όσα υπέγραφε ο Γρηγόρης Δημητριάδης…

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter