Μειώνουν τα πρόστιμα για κόμματα και πολιτικούς που παραβιάζουν τον νόμο για τη χρηματοδότησή τους

Μειώνουν τα πρόστιμα για κόμματα και πολιτικούς που παραβιάζουν τον νόμο για τη χρηματοδότησή τους

Αισθητή μείωση προστίμων για τους βουλευτές και ευρωβουλευτές, υποψηφίους ή εν ενεργεία, που παραβιάζουν τον νόμο για το πολιτικό χρήμα, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θανάση Κουκάκη στο newsbomb.gr, το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ποινές – «χάδια» και μείωση των προστίμων που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα 15/2022, που δημοσιεύθηκε μόλις προ τριμήνου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μάλιστα, η μείωση των προστίμων είναι τέτοια που ο αποτρεπτικός χαρακτήρας τους περιορίζεται αισθητά. Μια σύγκριση μεταξύ των υφιστάμενων κυρώσεων και των νέων προστίμων επιβεβαιώνει πως οι νέες ποινές είναι εξαιρετικά ευνοϊκές τόσο για τις πολιτικές παρατάξεις, όσο και για τους πολιτευτές.

Οι κυρώσεις για τα κόμματα

Ειδικότερα, για τις κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:
  • Για τη μη εμπρόθεσμη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού, καθώς και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών κόμματος ή συνασπισμού σήμερα επιβάλλεται πρόστιμο 5% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας, στο κόμμα ή το συνασπισμό, τακτικής ή, αντίστοιχα, εκλογικής χρηματοδότησης. Με το νέο νόμο το πρόστιμο θα κυμαίνεται από 1% έως 5% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας, στο κόμμα ή το συνασπισμό, τακτικής ή, αντίστοιχα, εκλογικής χρηματοδότησης.
  • Στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων που διακινούν έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου σήμερα επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 50% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτά τακτικής χρηματοδότησης και πρόστιμο 150.000 ευρώ για τα κόμματα που δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. Με το νέο νόμο θα επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 20% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας τακτικής χρηματοδότησης. Αν το κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση, θα επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ.
  • Σήμερα στο πολιτικό κόμμα που δέχεται χρηματοδότηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 20% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτό τακτικής χρηματοδότησης ή πρόστιμο μέχρι 75.000 ευρώ, αν πρόκειται για κόμμα που δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση. Πλέον, με το νέο νόμο, στο πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων που δέχεται χρηματοδότηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας, θα επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 10% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτό τακτικής ή εκλογικής χρηματοδότησης ή πρόστιμο 30.000 ευρώ αν πρόκειται για κόμμα που δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση.

Οι κυρώσεις σε βουλευτές – ευρωβουλευτές

Σε σχέση με τις κυρώσεις σε βάρος υποψηφίων ή και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

  • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ή ελλιπούς ή αντικανονικής σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, ο νέος νόμος προβλέπει πως θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 1.000 ευρώ. Σήμερα ο νόμος προβλέπει πως σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ή ελλιπούς ή αντικανονικής σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 10% της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης. Η διαφορά είναι τεράστια!
  • Με το νέο νόμο σε υποψήφιο ή και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακινεί έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση της νομοθεσίας θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 20% της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης και μέχρι 5.000 ευρώ. Ομοίως, στον υποψήφιο ή και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παραλείπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται πως θα επιβάλλεται πρόστιμο έως το 10% της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης και μέχρι 5.000 ευρώ. Στην ίδια λογική, ο υποψήφιος ή και ο αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέχεται χρηματοδότηση ή άλλου είδους παροχή από φορείς ή πρόσωπα που απαγορεύεται από το νόμο θα υποχρεούται σε επιστροφή του συνόλου της χρηματοδότησης ή παροχής. Σήμερα ο νόμος είναι εξαιρετικά πιο αυστηρός. Προβλέπει πως σε υποψήφιο ή και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακινεί έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση του νόμου επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι το 50% της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης. Η ίδια κύρωση επιβάλλεται και στον υποψήφιο ή και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέχεται χρηματοδότηση ή άλλου είδους παροχή από φορείς ή πρόσωπα που απαγορεύεται από το νόμο.
  • Με το νέο νόμο, στους υποψήφιους βουλευτές που δέχθηκαν χρηματοδότηση κατά παράβαση της νομοθεσίας θα επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ και οι τελευταίοι θα υποχρεούνται σε επιστροφή της επιπλέον των 5.000 ευρώ χρηματοδότησης. Σήμερα ο νόμος προβλέπει πως στους υποψήφιους βουλευτές που δέχθηκαν χρηματοδότηση κατά παράβαση της νομοθεσίας επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 20% της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης. Ουσιαστικά με τη νέα διάταξη η ποινή μειώνεται κατά περισσότερο από 50%!
  • Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή των υποψηφίων πλέον θα επιβάλλεται στον υποψήφιο βουλευτή πρόστιμο έως 20.000 ευρώ. Σήμερα ο νόμος προβλέπει πως σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται στον υποψήφιο βουλευτή πρόστιμο μέχρι του ύψους της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τον αριθμό και τη συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και την προκαλούμενη ρύπανση και προσβολή της αισθητικής. Και εδώ λοιπόν η αλλαγή του νόμου συρρικνώνει αισθητά τα πρόστιμα.
  • Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων για τα λογιστικά βιβλία των υποψηφίων θα επιβάλλεται πλέον στον υποψήφιο βουλευτή, πρόστιμο έως 40.000 ευρώ. Σήμερα η ποινή είναι αισθητά μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω διατάξεων, επιβάλλεται, στον υποψήφιο βουλευτή, πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.
  • Τέλος, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων σχετικά με τα πολιτικά γραφεία των υποψήφιων βουλευτών με το νέο νόμο θα επιβάλλεται στους υποψήφιους βουλευτές, πρόστιμο έως 40.000 ευρώ. Σήμερα ο νόμος προβλέπει πρόστιμο μέχρι το ύψος της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

Πηγή: Newsbomb.gr

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter