Μετατάξεις και αποσπάσεις στο δημόσιο για το 2020 μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Μετατάξεις και αποσπάσεις στο δημόσιο για το 2020 μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Χρονικό περιθώριο μικρότερο των δεκαπέντε ημερών, δηλαδή έως τις 2 Νοεμβρίου 2020, έχουν φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, περιλαμβανομένων δήμων και περιφερειών, ώστε να ζητήσουν την ενίσχυσή τους σε προσωπικό, μέσω μετατάξεων ή αποσπάσεων. 

Σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ( ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /648/οικ.19590 -19.10.2020) διευκρινίζεται ότι τα αιτήματά τους προς υπουργεία και αποκεντρωμένες διοικήσεις για κάλυψη σημαντικών υπηρεσιακών αναγκών θα πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση αναφορικά με:

  • το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων (αυτοδίκαιων αποχωρήσεων),
  • τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων, – το σύνολο των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών, καθώς και το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος,
  • το περίγραμμα θέσης εργασίας,
  • τα απαιτούμενα τυχόν πρόσθετα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Ειδικά για τα αιτήματα αποσπάσεων, για τα οποία δεν προβλέπεται και δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, τα αιτήματα θα πρέπει να είναι κατ΄ εξοχήν αιτιολογημένα, όσον αφορά τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών και ιδίως την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης.

Τα αιτήματα, μετά την 2α Νοεμβρίου 2020 θα τεθούν υπόψη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, από την οποία θα αξιολογηθούν ως προς το παραδεκτό της υποβολής τους (συνδρομή τυπικών προϋποθέσεων) και τη σχετική αιτιολογημένη έκθεση ως προς την αναγκαιότητά τους.

Τα εγκεκριμένα αιτήματα για την κάλυψη θέσεων/αναγκών δημοσιοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σε μια ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) των προσφερόμενων – διαθέσιμων θέσεων και αναγκών στο Δημόσιο, διαδικασία η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10/11/2020.

Καθώς η κινητικότητα τελεί πλέον σε άμεση συνάρτηση με τον προγραμματισμό προσλήψεων, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, που υπογράφεται από τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, καλούνται όλοι οι αρμόδιοι να συνδράμουν προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση αυτού του κύκλου κινητικότητας για το έτος 2020 (έως 31 Ιανουαρίου 2021.   

https://www.documentonews.gr/filegrid/2020/10/19/5f8dcdb6825e63399b410703.pdf

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter