Μέχρι 31 Μαίου ο διαγωνισμός για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Μέχρι 31 Μαίου ο διαγωνισμός για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Διατήρηση των θέσεων εργασίας για έξι χρόνια και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας προβλέπονται από το νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας που έγινε γνωστό σήμερα.

Μέσα από τις διατάξεις των εννέα άρθρων ορίζεται ρητώς ότι «ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέσω ανοικτής, διεθνούς, δημόσιας πρόσκλησης από τη ΔEΗ Α.Ε. έως την 31η Μαΐου 2018 και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και των λοιπών συμβάσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Με τα άρθρα 1 και 2, που καταλαμβάνουν τις επτά και πλέον σελίδες του νομοσχεδίου, περιγράφονται ο τρόπος για «απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔEΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρίες» και «διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων».

Επίσης, αυτό που αποκαλύπτεται μέσα από τις διατάξεις είναι το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και των δύο νέων εταιριών, είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μίας από αυτές.

Ακόμη απαριθμούνται τα περιουσιακά στοιχεία των μονάδων και δικαιώματα εκμετάλλευσης των ορυχείων που θα μεταφερθούν στις δύο νέες εταιρίες, προκειμένου αυτές να πωληθούν.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι μέχρι τις 31 Μαΐου του 2018 συγκαλείται το διοικητικό συμβούλιο της ΔEH για να εγκρίνει τους όρους πράξεων απόσχισης και τις λογιστικές καταστάσεις απόσχισης.

Για τη διαδικασία αυτή στο άρθρο 2 ορίζονται 13 παρεκκλίσεις της νομοθεσίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ταχύτατους ρυθμούς.

Με το άρθρο 3 περιγράφεται το «πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης». Μάλιστα προβλέπεται η δυνατότητα στη ΔEΗ, κατόπιν έγκρισης της Ευρ. Επιτροπής, να προσλάβει διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή (independent valuator), έναν άλλον για να λάβει γνωμοδότηση περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion) αλλά και έναν τρίτο που θα ενεργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης (monitoring trustee) εκ μέρους της Ευρ. Επιτροπής έναντι των δεσμεύσεων της ελληνικής δημοκρατίας για την παρούσα αποεπένδυση.

Με το άρθρο 4 ορίζονται «οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στους δύο κλάδους». Όσοι μεταφερθούν στις νέες εταιρίες, ναι μεν δεν μπορούν να απολυθούν για έξι χρόνια, ωστόσο μετά τη μεταβίβαση των μετοχών κάθε νέας εταιρίας, «το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Επίσης η ΔEH οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια προσέλκυσης, με σκοπό την εκ νέου πρόσληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα του μεταφερόμενου προσωπικού στις δύο νέες εταιρίες, τα πρώτα δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter