Μοσκοβισί: Υπάρχει πρόβλημα με το δημόσιο χρέος κρατών της ευρωζώνης

Μοσκοβισί: Υπάρχει πρόβλημα με το δημόσιο χρέος κρατών της ευρωζώνης

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν μέσω του Αρμόδιου Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων Π. Μοσκοβισί, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλη, αναφορικά με το ύψος του Δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μοσκοβισί παραδέχεται πως “το δημόσιο χρέος είναι πολύ υψηλό σε ορισμένα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και χρειάζεται να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών στα εν λόγω κράτη-μέλη”. Επιπλέον η Κομισιόν θεωρεί ότι οι σχεδιαζόμενες πολιτικές θα πρέπει να επιτυγχάνουν “ισορροπία μεταξύ των αναγκών βιωσιμότητας και σταθεροποίησης, σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δημοσιονομικές θέσεις βελτιώνονται, ενώ παράλληλα η διατηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη στηρίζει την περαιτέρω μείωση του χρέους”.

O κ. Μοσκοβισί δεν αφήνει ούτε τις ισχυρές οικονομίες, όπως για παράδειγμα τη Γερμανία με τα υπερβολικά υψηλά πλεονάσματα, έξω από το στόχαστρό του, υπενθυμίζοντας πως “με στόχο την εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση μεσοπρόθεσμων έως μακροπρόθεσμων επενδυτικών έργων, τα κράτη-μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών τους, όπως έχει επανειλημμένα προτείνει η Επιτροπή στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Ταυτόχρονα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογραμμίζει πως η Κομισιόν προσπαθεί για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε έθεσε σε λειτουργία τη λεγόμενη «ρήτρα επενδύσεων» με στόχο την παροχή κινήτρων για παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις, ενώ την ίδια στιγμή υπενθυμίζει τη λειτουργία του σχεδίου Γιούνκερ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να αποδεσμευθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και έργα υποδομής.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος της έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία δημοσίευσε η Κομισιόν αναφορικά με το μέλλον της Ευρωζώνης, διατυπώνει προβληματισμούς σχετικά με την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ και το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος χωρών, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς και το γεγονός ότι μόνο 7 κράτη-μέλη τηρούν το όριο που ορίζεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ζητάει από την Κομισιόν να αναγνωρίσει ότι “το υπερδιογκωμένο δημόσιο χρέος δημιουργεί προβλήματα στην αποκατάσταση του επενδυτικού κλίματος και στη συνολική ανάκαμψη της Ευρωζώνης”, ενώ παράλληλα ζητάει συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003743/2017

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Δημόσιο χρέος στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης

Πριν από λίγες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για το μέλλον της Ευρωζώνης, με στόχο την επανέναρξη των διαδικασιών ενοποίησης, έπειτα από μια μακρά περίοδο ρευστότητας και οικονομικής αστάθειας.

Στην έκθεση διατυπώνονται με σαφήνεια προβληματισμοί για μια σειρά πολιτικών επιλογών, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα του δημόσιου χρέους. Η πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωζώνης βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν ανατροφοδοτούμενο κύκλο χρέους, γεγονός που αποδυναμώνει τις προσπάθειες ανάκαμψης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Ελλάδα, με το ύψος του χρέους να ξεπερνά το 175% του ΑΕΠ, αλλά και μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, με το δημόσιο χρέος των χωρών αυτών να ξεπερνά το 96%, 99% και 130% αντίστοιχα.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, το ανώτατο όριο που προβλέπεται στη σχέση χρέους – ΑΕΠ είναι 60%, με μόλις 7 κράτη μέλη να καταφέρνουν να τηρούν αυτή την πρόβλεψη.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

– Αναγνωρίζει ότι το υπερδιογκωμένο δημόσιο χρέος δημιουργεί προβλήματα στην αποκατάσταση του επενδυτικού κλίματος και στη συνολική ανάκαμψη της Ευρωζώνης;

– Ποιες προτάσεις σκοπεύει να καταθέσει, ώστε να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη;

E-003743/2017

Απάντηση του κ. Moscovici

εξ ονόματος της Επιτροπής

(24.8.2017)

Το δημόσιο χρέος είναι πολύ υψηλό σε ορισμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, και χρειάζεται να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών στα εν λόγω κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει επισημάνει το ζήτημα1 σε ανακοινώσεις και άλλες δημοσιεύσεις στο παρελθόν.

Δεδομένων των προκλήσεων που θέτει το υψηλό χρέος για την ανάπτυξη, απαιτείται συνετή δημοσιονομική πολιτική για τη μείωσή του. Η πολιτική αυτή πρέπει να επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ των αναγκών βιωσιμότητας και σταθεροποίησης, σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δημοσιονομικές θέσεις βελτιώνονται, ενώ παράλληλα η διατηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη στηρίζει την περαιτέρω μείωση του χρέους. Ειδικά για τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά δανειακά βάρη, είναι πολύ σημαντικό να μειώσουν τα επίπεδα χρέους τους χωρίς καθυστέρηση.

Με στόχο την εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση μεσοπρόθεσμων έως μακροπρόθεσμων επενδυτικών έργων, τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών τους, όπως έχει επανειλημμένα προτείνει η Επιτροπή στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έθεσε σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων, τη λεγόμενη «ρήτρα επενδύσεων» με στόχο την παροχή κινήτρων για παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις. Η θέση σε εφαρμογή συμφωνήθηκε στην «από κοινού συμφωνηθείσα θέση σχετικά με την ευελιξία στο πλαίσιο του ΣΣΑ», την οποία το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων ενέκρινε επίσημα στις 12 Φεβρουαρίου 2016.

Εγκρίθηκαν μέσα πολιτικής στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (το λεγόμενο «σχέδιο Juncker»), όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να αποδεσμευθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και έργα υποδομής.

Επιπλέον, για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως τονίζεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

1 Για παράδειγμα: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-communication.pdf

2 Για παράδειγμα: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations-communication.pdf

3 //data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14345-2015-INIT/en/pdf

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter