Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης και ΟΑΕΔ: 9+1 ερωτήματα ζητούν απαντήσεις

Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης και ΟΑΕΔ: 9+1 ερωτήματα ζητούν απαντήσεις

Ανοικτή επιστολή απευθύνει προς όλους τους αρμόδιους φορείς το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης σχετικά με το ζήτημα της μεταστέγασης του σχολείου.

Η επιστολή

«Με αφορμή την σημερινή πρόσκληση του Δήμου Μυτιλήνης (22-8-2021/μέσω ηλεκτρονικών αναρτήσεων) σε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κτηριακού συγκροτήματος Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, στην Παναγιούδα, την Δευτέρα 23-8-21 και ώρα 11:30 «προκειμένου οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του Μουσικού Σχολείου, καθώς και πολίτες του Δήμου μας να αποκομίσουν αντικειμενική εικόνα», αποφασίσαμε, αρχικά, να εκφράσουμε την έκπληξη και την απορία μας, σχετικά με τον λόγο και τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης κίνησης και να αναρωτηθούμε αν θα γίνει και κάποια αντίστοιχη ενημερωτική επίσκεψη και στις εγκαταστάσεις που ήδη χρησιμοποιούμε στην Χρυσομαλλούσα (για να δείξετε και τις αίθουσες που ο Δήμος έκρινε ακατάλληλες στην Χρυσομαλλούσα, και να εξηγήσετε πως έκρινε κατάλληλες αυτές στον ΟΑΕΔ), αλλά και στο σχολικό κτήριο που καταλαμβάνουν τα γραφεία της Δευτεροβάθμιας (και να δείξετε όλες τις αίθουσες του εκεί κτηρίου), ώστε να αποκομίσουν όλοι αντικειμενική εικόνα, όπως αναφέρετε. Παραβλέποντας, τη φαιδρότητα της συγκεκριμένης πρόσκλησης, θα θέλαμε να θέσουμε και από την πλευρά μας, κάποια-επίσης- διευκρινιστικά ερωτήματα.

Καθ΄όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχουν γίνει πολλές και συγκεκριμένες επερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα της μεταστέγασης του ΜΣΜ στον συγκεκριμένο χώρο, προς όλες τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξίσου έντονα έχουν εκφραστεί και οι ενστάσεις της σχολικής κοινότητας του ΜΣΜ, επί του ζητήματος. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν λάβαμε ποτέ απαντήσεις ή και εκείνες που λάβαμε ήταν, ανακριβείς, αόριστες ή συγκεχυμένες. Θέλοντας να διευκολύνουμε τη διαδικασία αλλά και να λυθούν οι όποιες απορίες υπάρχουν σχετικά με την επάρκεια και την καταλληλότητα του κτηρίου που παραχωρείται, ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα.

  1. Ποιο κτιριολογικό πρόγραμμα ελήφθη υπόψη στην σύνταξη του πορίσματος καταλληλότητας για τον ΟΑΕΔ; (το κτηριολογικό πρόγραμμα αποτελεί το απαραίτητο, επίσημο έγγραφο που θέτει τις προδιαγραφές ενός κτηρίου για να λειτουργήσει ως σχολικό κτήριο, είτε σε προσωρινή, είτε σε μόνιμη βάση, ακόμη και σε παραχώρηση)
  2. Είναι ασφαλείς οι κεντρικοί διάδρομοι του κτηρίου (1,60μ πλάτος στο ισόγειο και 1,80μ πλάτος στον πρώτο όροφο, χωρίς παράθυρα) για να τους διασχίζουν καθημερινά 150 περίπου άνθρωποι; Το πόρισμα καταλληλότητας μπορεί να ισχυρίζεται πως είναι, στην νομοθεσία όμως ορίζονται ξεκάθαρα άλλες διαστάσεις.
  3. Είναι επαρκή τα 563,90τμ ωφέλιμου χώρου του κτηρίου του ΟΑΕΔ, αφού έχουν αφαιρεθεί τα τμ των τουαλετών (όπως αυτά αποτυπώνονται σε δελτίο τύπου του Δήμου Μυτιλήνης στις 8-4-2021) για τη λειτουργία του ΜΣΜ; Σημειώνεται ότι στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται αυτή τη στιγμή το ΜΣΜ χρησιμοποιούνται περίπου 900τμ ωφέλιμου χώρου (τα οποία, προφανώς, δεν επαρκούν), ενώ το κτηριολογικό πρόγραμμα για το ΜΣΜ προέβλεπε, τουλάχιστον 2,700τμ. (Όλα τα στοιχεία σχετικά για τους χώρους που χρησιμοποιούνται από το ΜΣΜ στο σχολικό συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας είναι επίσημα αναρτημένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myschool του ΥΠΑΙΘ).
  4. Υπάρχουν επαρκείς, σε αριθμό, χώροι διδασκαλίας για μαθήματα γενικής παιδείας, κατευθύνσεων, ατομικών μαθημάτων, μουσικών συνόλων, τμημάτων ένταξης; (π.χ. στο χώρο του ΟΑΕΔ έχουν προβλεφθεί 7 αίθουσες ατομικών μαθημάτων ενώ θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 24, όσο και τα άτομα των μεγαλύτερων τμημάτων, καθώς όπως ορίζει και το όνομά τους αυτά τα μαθήματα είναι Ατομικά. Πως θα κάνουν 24 άτομα, ατομικά μαθήματα ταυτόχρονα σε 7 αίθουσες-ντουζιέρες?)
  5. Υπάρχουν διαθέσιμες και άμεσα λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εργαστηρίου πληροφορικής, εργαστηρίου φυσικών επιστημών, τα οποία υπάρχουν στο κτήριο της Χρυσομαλλούσας στο οποίο στεγάζεται προς το παρόν το ΜΣΜ, που είναι φυσικά ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ;
  6. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας; Οι απαιτούμενες έξοδοι κινδύνου, τα αναγκαία ανοίγματα, οι διάδρομοι διαφυγής έχουν ληφθεί υπόψη; Έχει αλλάξει η χρήση του Τμήματος Ι; Έχει ενημερωθεί ο φάκελος της οικοδομικής  άδειας;
  7. Έχουν τηρηθεί οι όροι του χρησιδανείου (απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση του κτηρίου στον Δήμο από τον ΟΑΕΔ) οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν ηχομονώσεις, ειδικό χώρο εισόδου-εξόδου, πρόσβαση ΑΜΕΑ, αλλαγή χρήσης από οικοτροφείο σε διδακτήριο; Υπάρχει επίσημη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ τήρησης όλων των όρων του χρησιδανείου, η οποία είναι κυρίαρχη προϋπόθεση για την συνέχιση των διαδικασιών παραλαβής και χρήσης του Tμήματος Ι από το Δήμο;
  8. Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου διενήργησε την διοικητική παραλαβή του Tμήματος Ι του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο;
  9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου διενήργησαν έλεγχο καταλληλότητας των διαμορφωμένων αιθουσών σύμφωνα με τον οδηγό μελετών για διδακτήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης; Όπως ακριβώς έκαναν και στο τμήμα του συγκροτήματος της Χρυσομαλλούσας;

Έπειτα από την πρόσφατη και άμεσα εκτελεστέα εντολή μεταστέγασης του ΜΣΜ στο προσφερόμενο κτήριο του ΟΑΕΔ, η κοινή γνώμη θεωρεί πως όλες οι παραπάνω παράμετροι και διαδικασίες, έχουν ληφθεί υπόψη ή έχουν ολοκληρωθεί. Είναι όντως έτσι;

Θα μπορεί το ΜΣΜ να λειτουργήσει στις 13 Σεπτεμβρίου, επαρκώς και ασφαλώς, στον χώρο που επιλέξατε να μεταστεγαστεί, παρά τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις και ενστάσεις της σχολικής κοινότητας;

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο Συνήγορος του Πολίτη τοποθετήθηκαν με πορίσματα τους, τόσο στο θέμα της υφιστάμενης κατάστασης στο σχολικό συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας, όσο και για το ζήτημα της μεταστέγασης του ΜΣΜ στο κτήριο του ΟΑΕΔ. Περιμένουμε και την δική σας, έγγραφη και τεκμηριωμένη, απάντηση στα ερωτήματα μας.

ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΜΙΛΟΥΝ;»

 

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter