#ΝΔ_ΤΗΕ_ΕND: Χαμός στο Twitter, μετά την διαγραφή Κύρτσου

#ΝΔ_ΤΗΕ_ΕND: Χαμός στο Twitter, μετά την διαγραφή Κύρτσου
Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óôï Âéïìç÷áíéêü ÓõíÝäñéï ÓÅ ìå ôßôëï: "4ç Âéïìç÷áíéêÞ ÅðáíÜóôáóç: Ç åõêáéñßá ôçò âéïìç÷áíéêÞò áíáæùïãüíçóçò ðïõ äåí ðñÝðåé íá ÷áèåß" üðïõ êáé óõììåôåß÷å óå óõæÞôçóç ìå ôïí Ðñüåäñï ôïõ ÓÅÂ, Èåüäùñï ÖÝóóá ìå èÝìá "Ç áíÜãêç ãéá åèíéêÞ óýìðñáîç", ôçí ÐÝìðôç 19 Äåêåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Είχαν δεν είχαν στην Νέα Δημοκρατία κατάφεραν να γίνουν ο περίγελος του διαδικτύου.

Πάρτι γίνεται στο Twitter, μετά, και την απόφαση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλου Μαρινάκη, να διαγράψει τον ευρωβουλευτή Γιώργο Κύρτσο, από το κόμμα. Τα σχόλια περί τρομοκρατίας όποιου έχει αντίθετη άποψη από τον Μητσοτάκη δίνουν και παίρνουν και το #ΝΔ_ΤΗΕ_ΕND βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της εφαρμογής… Καλά θα πάει και αυτό!!

 

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter