Νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε δάση και δασικές εκτάσεις: Αναστολή κατεδάφισης για 40 ή 25 χρόνια-Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης τίθενται οι λεγόμενες οικιστικές πυκνώσεις (οικισμοί με αυθαίρετες κατασκευές) μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το υπουργείο Περιβάλλοντος το σχέδιο νόμου για διαχείριση των περιοχών αυτών, καθώς, και η κύρωση των δασικών χαρτών στο σύνολο της επικράτειας. Θα ελεγχθούν ώστε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να δοθεί λύση (είτε με κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών είτε με αναστολή κατεδάφισης, όπου υπάρχουν τετελεσμένα και δεν προκύπτει κίνδυνος για το οικοσύστημα). Στη συνέχεια θα ενταχθούν σε νέους δασικούς χάρτες -οι οικιστικές πυκνώσεις είχαν προσωρινά εξαιρεθεί από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία των αντιρρήσεων και κύρωσης των χαρτών.

Το σχέδιο νόμου για τις «οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος» περιλαμβάνει 14 άρθρα και μεταξύ άλλων ορίζεται ενιαίο δασικό πρόστιμο για τα ακίνητα τα οποία, υπαγόμενα στις νομοθετικές προβλέψεις, αναστέλλεται η κατεδάφισή τους.

Εξαιρούνται από την κατεδάφιση για σαράντα έτη από την δηµοσίευση του νόµου και η πράξη κατεδάφισης και τα λοιπά διοικητικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σε αυτές ανακαλούνται και δεν εκδίδονται νέα, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι εξοφλήσουν ολοσχερώς το ειδικό ενιαίο πρόστιµο, κτίρια και συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, που ανεγέρθηκαν έως και την 11.6.1975, σε δάση και δασικές εκτάσεις. Για 25 χρόνια εξαιρούνται από την κατεδάφιση, αν αυτά ανεγέρθησαν µετά την 11.6.1975 και µέχρι την 28.7.2011.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η υπό προϋποθέσεις ρύθμιση κτιρίων και συνοδευουσών κατασκευών, αφορά στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται κίνδυνος για το οικοσύστημα. Όπως σημειώνεται «δεδομένης της ήδη διαμορφωθείσας κατάστασης και του γεγονότος ότι η κατεδάφιση των οικοδομημάτων στις περιοχές αυτές, δεν αναστέλλει την αλλοίωση του δασικού χαρακτήρα, η οποία έχει ήδη επέλθει, δίνεται η δυνατότητα με τις προβλεπόμενες δράσεις δασικού ισοζυγίου και παράλληλα, με την καταβολή ενιαίου δασικού προστίμου, να ικανοποιούνται οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που άπτονται της ορθολογικής διαχείρισης και της άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας».

Κατά την αιτιολογική έκθεση, οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου νόμου είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

- γίνεται έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων, όπως αυτές δηλώθηκαν από τους δήμους, για να διαπιστωθεί εάν είναι ορθά τα περιγράμματα που υποδείχτηκαν και εάν πληρούνται τα κριτήρια της παρ.4 του άρθρου 23 του ν.3889/2010.

- ελέγχονται οι οικιστικές πυκνώσεις για να διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4, το οποίο προβλέπει την εξαίρεση από τη ρύθμιση για τα κτίρια και συνοδεύουσες αυτά κατασκευές που βρίσκονται:

α) σε εθνικούς δρυμούς, περιοχές Ramsar και περιοχές Δικτύου Natura 2000, εκτός εάν προϋπήρχαν του καθορισμού του προστατευτικού καθεστώτος,

β) σε προστατευτικά δάση, αιγιαλό, παλαιό αιγιαλό, ρέμα και άλλες κατηγορίες του νόμου 4495/2017, στον οποίο δεν υπάγονται αντιστοίχως κτίρια σε τέτοιες περιοχές,

γ) σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί για αυτό τον λόγο αναδασωτέες κ.α.

- Στη συνέχεια αναρτώνται όλες οι εκτάσεις των οικιστικών πυκνώσεων που είχαν εξαιρεθεί προσωρινά από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αντίρρησης και αίτησης προδήλου σφάλματος στους πολίτες και για τις περιοχές αυτές. Οι νέοι δασικοί χάρτες που θα αναρτηθούν μετά την εφαρμογή του νόμου δεν θα εξαιρούν τις προτεινόμενες από τους δήμους οικιστικές πυκνώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.