O Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer AG έτοιμος να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες του καταναλωτή, της αγοράς και της κοινωνίας

O Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer AG έτοιμος να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες του καταναλωτή, της αγοράς και της κοινωνίας

Η Βayer είναι πεπεισμένη ότι οι μακροπρόθεσμες_x000D_
τάσεις που επηρεάζουν τον παγκόσμιο γεωργικό τομέα θα παραμείνουν αμετάβλητες.

«Παρά την αστάθεια που επικρατεί στη σύγχρονη αγορά, ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της εταιρείας μας είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες του καταναλωτή, της αγοράς και της κοινωνίας», είπε ο κ. Liam Condon, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer και Πρόεδρος του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, στο πλαίσιο της παρουσίασης του στο εταιρικό συνέδριο «Διάλογος για το Μέλλον της Γεωργίας 2017 – Future of Farming Dialog 2017» που πραγματοποιήθηκε στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2017. Η εκδήλωση αυτή φέρνει κοντά βασικά στελέχη από διαφορετικούς τομείς της γεωργικής βιομηχανίας, με στόχο να τονίσει την ανάγκη που υπάρχει στις διαφορετικές εμπλεκόμενες ομάδες να συνεργάζονται προς τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου συστήματος παραγωγής τροφής που θα είναι και το πιο κατάλληλο για το μέλλον.

Η Καινοτομία είναι Σημαντική για τη Βιώσιμη Γεωργία

Εστιάζοντας την ομιλία του στην βιώσιμη γεωργία, ο Liam Condon επιβεβαίωσε, επίσης, τη δέσμευση του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας να επενδύσει στην καινοτομία και να αναπτύσσει εξατομικευμένες αγρονομικές λύσεις για τους παραγωγούς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Condon τόνισε ότι η προτεινόμενη εξαγορά της Monsanto αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία που μπορεί να οδηγήσει στη θετική διαμόρφωση του μέλλοντος της Γεωργίας. Ταυτόχρονα, η Bayer δεσμεύεται να συμβάλει στην επίτευξη των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων του ΟΗΕ που σχετίζονται με την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας, την προώθηση της καλής υγείας και ευημερίας, τις βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες, τα υπεύθυνα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής καθώς και τη δράση για το κλίμα και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Ήδη υπάρχει πρόοδος στην προγραμματισμένη εξαγορά της Monsanto / Αναμενόμενη καταληκτική ημερομηνία στις αρχές του 2018

Σχετικά με τη διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο της εξαγοράς, ο κ. Condon δήλωσε ότι η εταιρεία σημειώνει πρόοδο. Στα τέλη του Ιουνίου 2017, η Bayer υπέβαλλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για έγκριση σε θέματα που αφορούν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Στις 22 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα φάσης ΙΙ. Μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Bayer υπέβαλε αίτημα, τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου, ζητώντας παράταση 10 εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018, για την αξιολόγηση. Στόχος του αιτήματος της παράτασης ήταν η πιο αποτελεσματική αξιολόγηση, δεδομένου του μεγέθους της συναλλαγής. «Με βάση αυτήν την εξέλιξη, εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας τοποθετείται πιο κοντά στις αρχές του 2018 παρά στο τέλος του 2017», είπε ο Condon. Η Bayer έχει υποβάλει αιτήσεις εκκαθάρισης σχεδόν σε όλες τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες στο σύνολο τους είναι 30 και έχει ήδη λάβει τις εγκρίσεις από περίπου το ένα τρίτο αυτών.

Τα προϊόντα Ψηφιακής Γεωργίας (Digital Farming) έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες

Ο κ. Condon αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες της εταιρείας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. «Δεσμευόμαστε να επενδύσουμε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα μας Ψηφιακής Γεωργίας από το 2015 έως το 2020». Οι λύσεις που προσφέρει η Ψηφιακή Γεωργία συμβάλλουν επίσης στην ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων της κοινωνίας όσον αφορά τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα. «Συνεπώς, συνεργαζόμαστε στενά με εξαιρετικά ικανούς εταίρους όπως η Bosch και η FaunaPhotonics, πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up) και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως η Quantified Planet. Με τη δωρεά και την ανταλλαγή δεδομένων, συμβάλλουμε στην έρευνα για τη βιοποικιλότητα προς όφελος τόσο της γεωργίας όσο και της κοινωνίας».

Επένδυση στην Έρευνα & Ανάπτυξη ύψους περίπου ενός δις ευρώ

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του, ο κ. Condon πλαισιώθηκε από τον κ. Adrian Percy, επικεφαλής του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης παγκοσμίως για τον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, ο οποίος παρουσίασε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις επενδύσεις της Bayer στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης. «Στον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, επενδύουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως στην έρευνα και την ανάπτυξη ώστε να φέρουμε νέα προϊόντα στην αγορά και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που επηρεάζουν τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο», επεσήμανε ο κ. Percy.

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Επιστήμης Γεωργίας αναμένεται να φέρει 15 νέα προϊόντα στους παραγωγούς μέχρι το 2020

Ο κ. Percy συνόψισε την τρέχουσα προϊόντική σειρά Έρευνας & Ανάπτυξης του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας με 15 δραστικά συστατικά και βελτίωση γενετικών χαρακτηριστικών που θα εισαχθούν στην αγορά από το 2017 έως το 2020. Η ολοκληρωμένη προϊόντική σειρά περιέχει επίσης περισσότερα από 100 projects διαχείρισης του κύκλου ζωής προϊόντων που κυκλοφορούν καθώς και αρκετές εκατοντάδες νέες ποικιλίες σπόρων σε λαχανικών και σπόρων για μεγάλες καλλιέργειες.

Το κόστος της καινοτομίας αυξάνεται

Τα τελευταία χρόνια, η μέση επένδυση που απαιτήθηκε για την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος στην αγορά έχει αυξηθεί, λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων των ρυθμιστικών αρχών. Ο κ. Percy είναι πεπεισμένος ότι η Bayer κάνει τη διαφορά μέσω επιστήμης τελευταίας τεχνολογίας και, παράλληλα, βοηθώντας τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο να παράγουν τρόφιμα, ζωοτροφές, φυτικές ίνες και βιοκαύσιμα υψηλής ποιότητας με βιώσιμο τρόπο. «Για να διασφαλίσουμε αυτές τις επενδύσεις, χρειαζόμαστε ένα πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον που να ευνοεί την καινοτομία και τη συνεργασία στην ευρύτερη και πολυεπίπεδη αλυσίδα αξίας», επεσήμανε.

Δέσμευση για διαφάνεια

Ο κ. Percy επανέλαβε, επίσης, τη δέσμευση της εταιρείας για ασφάλεια και διαφάνεια κάνοντας αναφορά σε μια πρωτοβουλία της Bayer για την παροχή πρόσβασης σε στοιχεία από μελέτες για την προστασία των καλλιεργειών που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Αρχικά, οι περιλήψεις των μελετών για μεγάλο αριθμό δραστικών ουσιών θα διατίθενται μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης διαδικτυακής πύλης της Bayer. Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται με τη μορφή εκπαιδευτικών βίντεο, infographics και περαιτέρω επεξεργασμένου επιστημονικού υλικού. Ο δικτυακός τόπος θα είναι διαθέσιμος στα τέλη του 2017.

Η κοινωνική αποδοχή παίζει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή

«Ζούμε σε μια εποχή, κατά την οποία ο λαϊκισμός και η πολιτική πόλωση θέτουν σε κίνδυνο την αποδοχή της σύγχρονης επιστήμης», σημείωσε ο κ. Liam Condon στην εναρκτήρια ομιλία του. «Ορθώς επιβεβαιωμένα επιστημονικά δεδομένα αμφισβητούνται από ανθρώπους που προτιμούν να πιστεύουν σε φήμες και εκστρατείες που βασίζονται στο συναίσθημα». «Για το λόγο αυτό στο φετινό Διάλογο για το Μέλλον της Γεωργίας συγκαλέσαμε μια ποικιλόμορφη ομάδα φέρνοντας σε επαφή εκπροσώπους από όλες τις σημαντικές ομάδες», συμπλήρωσε ο κος Percy. Το πρόγραμμα AgVocacy της Bayer παρέχει, για παράδειγμα, ολοκληρωμένη κατάρτιση στους ανθρώπους του κλάδου βοηθώντας τους να μοιραστούν και να εξηγήσουν το έργο τους στους καταναλωτές, ενώ εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το BayLabs και τα Youth Ag-Summit και το Making Science Make Sense βοηθούν στην γνωριμία της νέας γενιάς με την επιστήμη. Επιπλέον, το πρόγραμμα Bayer Bee Care καθώς και η πρωτοβουλία Bayer Forward Farming αποτελούν σημαντικές πλατφόρμες διαλόγου που συμβάλλουν στη μείωση του χάσματος μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

Bayer: Επιστήμη για μία Καλύτερη Ζωή

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Κατά το οικονομικό έτος 2016, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 115.200 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 46,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 2,6 δις ενώ οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη σε € 4,7 δις. Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Τομέα Πολυμερών, ο οποίος εισήλθε στο χρηματιστήριο στις 6 Οκτωβρίου 2015, ως ανεξάρτητη εταιρεία με την επωνυμία Covestro. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter