Τι πρέπει να γνωρίζετε

Οδηγός-εξπρές για 1,3 εκατ. φορολογούμενους

Η 17η Ιουλίου είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομίας. Την παράταση της προθεσμίας περίμεναν για άλλη μια χρονιά σχεδόν 1,3 εκατομμύριο φορολογούμενοι.

Πρόκειται κυρίως για όσους γνωρίζουν ότι θα πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 και το εκκαθαριστικό τους θα είναι «βαρύ», αφού οι περισσότεροι φορολογούμενοι με επιστροφή φόρου ή μηδενικό εκκαθαριστικό έσπευσαν και υπέβαλαν τη δήλωσή τους. Βέβαια, η καθυστέρηση στην υποβολή της δήλωσής δεν σημαίνει ότι θα καθυστερήσει και η πληρωμή του φόρου, αφού οι ημερομηνίες εξόφλησης είναι δεδομένες. Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος γίνεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έως 31 Ιουλίου 2017, η δεύτερη έως 29 Σεπτεμβρίου 2017 και η τρίτη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017.

Για όσους υποβάλουν από εδώ και στο εξής φορολογική δήλωση, το εκκαθαριστικό όχι μόνο θα είναι χρεωστικό αλλά θα υποχρεώνει τους φορολογούμενους να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας φόρο που κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει τα 1.500 ευρώ.

Πολλοί φορολογούμενοι που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει δήλωση θα πρέπει να βιαστούν καθώς ενδεχομένως να χρειαστεί να επισκεφθούν την εφορία τους.

Από τη ΔΟΥ τους θα πρέπει να περάσουν οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18 έτος της ηλικίας τους για να αποκτήσουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση προκειμένου να αποκτήσουν κλειδάριθμο, όσοι παντρεύτηκαν για να δηλώσουν την έγγαμη σχέση, όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να το δηλώσουν για να έχουν τη ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους, όσοι άλλαξαν κατοικία θα πρέπει να το δηλώσουν, ενώ όσοι χώρισαν υποχρεούνται να δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της/του συζύγου.

Στην ουρά της εφορίας θα βρεθούν και οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια, προκειμένου να μη φορολογηθούν για αυτά. Για να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από την πληρωμή φόρου εισοδήματος για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2016 θα πρέπει να έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα. Στην εφορία θα καταθέσουν φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Για πρώτη φορά φέτος υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ενός ή δύο τραπεζικών λογαριασμών ΙΒΑΝ για τους άγαμους και έγγαμους/με σύμφωνο συμβίωσης αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένους μελλοντικούς συμψηφισμούς/επιστροφές φόρων.

Επίσης, οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2016 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμη και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Οσοι υποβάλουν τις επόμενες ημέρες τη δήλωσή τους θα πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία:

1. ΑΜΚΑ. Αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της/του συζύγου ή της/του συντρόφου του. Ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός και για τα προστατευόμενα τέκνα.

2. ΑΦΜ. Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών στις 31-12-2016).

3. Νέοι 18 ετών και άνω. Οσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2016 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα ενήλικα τέκνα που μπορούν να θεωρηθούν και προστατευόμενα τέκνα είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, έστω και ένα λεπτό του ευρώ, ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα. Πραγματικό εισόδημα, που μπορεί να οδηγήσει στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θεωρείται και το εισόδημα από τόκους καταθέσεων, έστω και ένα λεπτό του ευρώ, εφόσον βέβαια ο τραπεζικός λογαριασμός έχει ανοιχτεί στο όνομα του σπουδαστή/φοιτητή. Για να μην προκύψουν επιβαρύνσεις θα πρέπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς φοιτητών/σπουδαστών να εμφανίζονται συνδικαιούχοι οι γονείς, ώστε να δηλώνουν εκείνοι τους τόκους των καταθέσεων. Το τεκμαρτό εισόδημα που μπορεί να έχει ένας σπουδαστής/φοιτητής μπορεί να προέρχεται από την απόκτηση αυτοκινήτου που είναι στο όνομά του.

4. Φοιτητική κατοικία σε άλλη πόλη. Δεν θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα η κατοικία που έχει φοιτητής ή σπουδαστής σε άλλη πόλη εκτός του τόπου κύριας κατοικίας των γονέων του. Σε κάθε περίπτωση, η φοιτητική κατοικία σε άλλη πόλη από αυτήν όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας του φοιτητή ή της φοιτήτριας είναι αντικειμενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, ανεξάρτητα εάν το συμβόλαιο έχει συναφθεί στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού. Σε περίπτωση, όμως, που η φοιτητική κατοικία είναι στην ίδια πόλη με τους γονείς, τότε ο σπουδαστής/φοιτητής έχει υποχρέωση υποβολής δικής του δήλωσης.

5. Προστατευόμενα τέκνα – εξαρτώμενα μέλη. Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα καθώς επίσης και τα μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ εάν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

6. Εισοδήματα. Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογούμενου και της συζύγου του, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα.

7. Ιατρικά έξοδα. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που ισχύει η έκπτωση φόρου 10% για τα ιατρικά έξοδα για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Η έκπτωση αυτή ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος του φορολογούμενου. Οι ιατρικές δαπάνες που μειώνουν τον φόρο είναι οι εξής:

-Εξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις.

-Εξοδα νοσηλείας.

-Εξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης.

-Εξοδα για την απασχόληση νοσηλευτή/νοσηλεύτριας.

-Εξοδα σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων που εδρεύουν στην Ελλάδα.

-Εξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενούς και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά.

-Ειδικές δαπάνες περίθαλψης τέκνων με αναπηρία.

-Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή.

7. Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Δηλώνονται υποχρεωτικά όλα τα χρηματικά ποσά που δαπανήθηκαν το 2016 για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.

8. Προσυμπληρωμένοι κωδικοί. Οι κωδικοί που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση προσυμπληρωμένοι, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους από τον φορολογούμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.

9. Τόκοι καταθέσεων. Για να δηλώσει ο φορολογούμενος τους τόκους που πιστώθηκαν το 2016 στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδίου και της συζύγου του θα πρέπει να κάνει κλικ πάνω στη λέξη «ΕΔΩ» που περιλαμβάνεται στη φράση «Για εμφάνιση τόκων πατήστε ΕΔΩ», στην παράγραφο 3 του υποπίνακα 4Δ1 της φορολογικής δήλωσης.

10. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Στον υποπίνακα Δ2 του πίνακα 4 της φορολογικής δήλωσης αναγράφονται τα πάσης φύσεως εισοδήματα από ακίνητα (από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση κ.λπ.). Τα συγκεκριμένα ποσά μεταφέρονται και συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα TAXISnet στους συγκεκριμένους κωδικούς αμέσως μόλις ο φορολογούμενος ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας», η οποία πρέπει να προηγηθεί της υποβολής της δήλωσης Ε1.

Χρεωστικά τα 4 στα 10 εκκαθαριστικά

Τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση πληρώνουν φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016. Φέτος ο λογαριασμός του εκκαθαριστικού είναι φουσκωμένος για τους φορολογούμενους που απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα από ακίνητα λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών, για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους εξαιτίας της μείωσης του αφορολογήτου ορίου, τους μισθωτούς που εισπράττουν εισοδήματα και από μπλοκάκι και τους ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Αντίθετα, κερδισμένοι είναι φέτος οι μισθωτοί με μεσαία εισοδήματα, οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής δείχνει τα εξής:

- Φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 πληρώνουν τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους. Ο μέσος φόρος πλησιάζει τα 1.100 ευρώ, ενώ με την υποβολή και των δηλώσεων που υπολείπονται εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 1.500 ευρώ. Στο εκκαθαριστικό ενσωματώνονται μέχρι και πέντε φόροι: φόρος εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης, προκαταβολή φόρου.

- Μόλις το 16% των φορολογούμενων έχουν φέτος επιστροφή φόρου, με το ποσό της επιστροφής να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 340 ευρώ.

- Σχεδόν για τους μισούς φορολογούμενους, και πιο συγκεκριμένα για το 45%, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό.

Πληρωμή έως 12 δόσεις

Με δεδομένο ότι στο τέλος Αυγούστου έρχονται και τα εκκαθαριστικά του φετινού ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε περισσότερες δόσεις. Ειδικότερα, μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν την εφορία:

1. Σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση εξοφλείται στην τράπεζα, στα ΕΛΤΑ ή μέσω e-banking με την ταυτότητα οφειλής. Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη δόση μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

2. Σε άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Οι τράπεζες προσφέρουν την υπηρεσία άτοκων δόσεων που μπορεί να φθάσουν και τις 12 για την πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος στους κατόχους πιστωτικών καρτών. Με τον τρόπο αυτό οι φορολογούμενοι μπορούν να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής του φόρου χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση.

3. Σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση της εφορίας. Οι δόσεις επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5%. Οι αιτήσεις ένταξης γίνονται στο TAXISnet και αφού έχει επέλθει η προθεσμία της πρώτης δόσης. Ετσι, εάν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής των δόσεων προς την εφορία δίνεται η ευκαιρία –υπό προϋποθέσεις– να ρυθμιστεί το σύνολο της οφειλής σε 12 δόσεις. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (TAXISnet).

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.