Όμιλος ΟΤΕ: Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και έτους 2022

Όμιλος ΟΤΕ: Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και έτους 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ 2022

Σύνοψη έτους 

 • Ισχυρή ανάπτυξη: αύξηση 3,6% στα έσοδα και 4,0% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) λόγω θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία
 • Έσοδα και κερδοφορία στην Ελλάδα στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας
 • Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές σύμφωνα με το στόχο, αυξημένες κατά 23,8% στα €597,1 εκατ.            – προσαρμοσμένες επενδύσεις €638,3 εκατ.
 • €425 εκατ. προτεινόμενη αμοιβή στους μετόχους 
 • Μέρισμα €0,5765 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 3,3%
 • Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ.

Σύνοψη Δ’ τριμήνου

 • Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα: αύξηση εσόδων κατά 2,2% και προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 3,2%
  • Αύξηση 3,0% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, χάρη στην καρτοκινητή αλλά και τα συμβόλαια 
  • Θετικές τάσεις στην ευρυζωνικότητα – Αύξηση κατά 26% των συνδρομητών FTTx, ρεκόρ σε προσθήκες συνδρομητών FTTH (+27 χιλιάδες) 
 • Αύξηση 1,1% στα έσοδα Ομίλου, σταθερή κερδοφορία 
(Εκατ. €) Δ’τρίμηνο

2022

Δ’τρίμηνο

2021

+/- % 12Μ’

 2022

12Μ’

 2021

+/- %
Κύκλος Εργασιών 885,4  875,4  +1,1% 3.455,3  3.336,3  +3,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)  331,8  331,8  0,0% 1.348,0  1.295,9  +4,0%
Περιθώριο (%)  37,5% 37,9% -0,4μον 39,0% 38,8% +0,2μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 51,0 151,4 -66,3% 590,5 812,3 -27,3%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας (7,8) 100,5  -107,8% 388,6 487,0 -20,2%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Eταιρείας 116,6 125,8 -7,3% 540,7 492,4 +9,8%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) (0,0185) 0,2218 -108,3% 0,8873 1,0720 -17,2%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 199,4 160,5 +24,2% 638,3 559,0   +14,2%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)  152,6 148,7 +2,6% 654,2   590,1   +10,9%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)  137,8 100,6 +37,0% 597,1 482,5 +23,8%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Tαμειακά Ισοδύναμα 590,1 630,7 -6,4% 590,1 630,7 -6,4%
Καθαρός Δανεισμός 726,7 781,2 -7,0% 726,7 781,2 -7,0%

Σημείωση 1: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση 2: Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και αλλαγές στην παρουσίαση των αναφορών 

Σημείωση 3: Όλα τα στοιχεία του 2021 είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπήρχαν μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE (Ρουμανία Κινητή) μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης της TELEKOM ROMANIA έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2023 – Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2022, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter