«Όχι» από το Πρυτανικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στην ισοτιμία τίτλων με τα Κολέγια

Την κάθετη και πλήρη διαφωνία του εκφράζει το Πρυτανικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στη νομοθετική ρύθμιση που δίνει την δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων κολεγίων και παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων με εκείνων των τμημάτων και σχολών των δημοσίων πανεπιστημίων.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση επαναφέρει τη δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών – μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Περαιτέρω, διατηρεί τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο.

Επίσης, διευκολύνει, διαδικαστικά, τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων. Σημειωτέων ότι οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που έχουν διαπιστωθεί στη λειτουργία του ΣΑΕΠ, κρατούν παγιδευμένους χιλιάδες απόφοιτους και θέτουν ευθέως ζητήματα συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη – μέλη από το ενωσιακό δίκαιο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συζήτησε το θέμα στην τελευταία του συνεδρίαση και καταθέτει την διαφωνία του στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η πρόταση ισοδυναμίας των πτυχίων των Κολεγίων με τα αντίστοιχα των Πανεπιστημίων δεν είναι ακαδημαϊκά αποδεκτή, επισημαίνει και επικεντρώνει σε δύο βασικούς λόγους:

α) δεν υφίσταται καμία αξιολογική διαδικασία εγγραφής σπουδαστών στα τμήματα των κολεγίων και παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, ακόμη και σε αντικείμενα που απαιτούν ένα στοιχειώδες μαθησιακό υπόβαθρο ανά γνωστικό αντικείμενο από το Λύκειο και

β) δεν υπάρχει αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, της δομής και της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται στα Τμήματα των δημοσίων Πανεπιστημίων. Κάθε εξομοίωση των πτυχίων των κολεγίων με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων συνεπάγεται επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους με αποδεδειγμένα σημαντικές διαφορές στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων.

Προς διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας, το Πρυτανικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι αναγκαιότητα ο διάλογος για το θέμα αυτό να γίνει σε βάθος χρόνου, δημιουργώντας μια ανεξάρτητη αρχή αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, αποτελούμενη από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και επιστήμονες επαγγελματίες υψηλού κύρους ή αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας τον ακαδημαϊκό ρόλο της ΑΔΙΠ, η οποία θα προσδιορίσει επαρκή κριτήρια που θα εξασφαλίζουν το επίπεδο επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την όποια επαγγελματική αναγνώριση.

Πηγή: epiruspost.gr

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader