Παραγραφές για υποθέσεις ήσσονος σημασίας για να «ξαλαφρώσουν» τα πινάκια των δικαστηρίων

Παύση της ποινικής δίωξης για υποθέσεις που εκκρεμούν και προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 1 χρόνο, αλλά και παραγραφή ποινών που έχουν επιβληθεί έως 6 μήνες προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας με σκοπό να «ξαλαφρώσουν» τα πινάκια των δικαστηρίων

Με την επίμαχη διάταξη που υλοποιεί κι ένα αίτημα των ίδιων των δικαστών ως λύση στην υπερφόρτωση των δικαστηρίων θα παύσουν οι ποινικές διώξεις για εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 1 χρόνο και παράλληλα θα παραγραφούν επιβληθείσες ποινές έως 6 μήνες. Σε περίπτωση…υποτροπής βεβαίως ( εξειδικεύει η διάταξη, όπως θα διαβάσετε αναλυτικά παρακάτω ) συνεχίζεται η παυθείσα ποινική δίωξη .

Από την παραγραφή και την παύση της ποινικής δίωξης εξαιρούνται συγκεκριμένα αδικήματα , όπως πχ αυτά που αφορούν στην διάδοση του κορονοιού , διατάραξη πλειστηριασμών, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κ.α.

Τι αναφέρει η επίμαχη διάταξη :

Αρθρο 63 : Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

1. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και την 30η.04.2020, κατά των οποίων ο νόμος, ως κύρια ποινή , απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές .

2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παρ . 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6 ) μηνων, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.

Άρθρο 64 Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινων υπό όρο

1. Κύριες ποινές: α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνων ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς εργασίας, που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος , εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος , παραγράφονται και δεν εκτελούνται υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νέα αξιόποινη πράξη από δόλο, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανωτερη των έξι (6) μηνων.

Σε περίπτωση νέας καταδίκης, ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, μετά την έκτιση της νέας ποινής και τη μη εκτιθείσα και δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της μη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί σωρευτικά με ποινή στερητική της ελευθερίας ανὠτερη των έξι (6) μηνών .

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader