Διαβάστε στο Documento

Documento Newspaper
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Πλέγμα νέων ρυθμίσεων για φαστ τρακ κατεδαφίσεις με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Pdf)

Πλέγμα νέων ρυθμίσεων για φαστ τρακ κατεδαφίσεις διαμορφώνει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το βράδυ της Παρασκευής (10.8.2018).

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

-Τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση,

- τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη ( εξαιρείται η διαβίβαση των πράξεων κατεδάφισης που έχουν περιληφθεί σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατεδάφισης και σε επεκτάσεις συμβάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί χρηματοδότηση).

Τι ορίζουν οι νέες προβλέψεις για επιτάχυνση των διαδικασίων; Πέρα από τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης μπορεί πλέον να πραγματοποιείται, και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικά οι κατεδαφίσεις που αφορούν αυθαίρετες περιφράξεις και περιτοιχίσεις οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή, κατά παράβαση του άρθρου 23 του ν. 1337/1983 (νόμος Τρίτση) , μπορούν να εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν διαβίβασής τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, και καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου, μετά από σχετική απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο. Μάλιστα, σημειώνεται ότι οι δαπάνες καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

Ορίζεται επίσης ότι οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Υποχρέωση συνδρομής έχει και κάθε άλλη δημόσια αρχή, όπως ιδίως οι κτηματικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , καθώς και κάθε φορέας που εποπτεύεται από την Κεντρική Διοίκηση, με τη διάθεση μηχανικών μέσων και για τη διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο του έργου της κατεδάφισης.

Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Νέα πρόβλεψη υπάρχει για τον ΕΝΦΙΑ. Μεταξύ άλλων στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής και η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8: «7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται τα ακίνητα τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό».

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.