Πλεύρισαν οι οδοστρωτήρες το ΕΣΥ για τη μεγάλη μπίζνα

Πλεύρισαν οι οδοστρωτήρες το ΕΣΥ για τη μεγάλη μπίζνα

«Ξεκοκάλισμα» του δημόσιου συστήματος υγείας με πρόσχημα τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς

 

Το έτοιµο από καιρό σχέδιο της κυβέρνησης για εισβολή των ιδιωτικών συµφερόντων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας ανέλαβε να υλοποιήσει µε µια ντροπιαστική τροπολογία ο νέος υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Οι ανεµβολίαστοι υγειονοµικοί και τα κενά που προκάλεσαν οι αναστολές εργασίας τους στάθηκαν απλώς η αφορµή για να υλοποιηθεί το όραµα του Κυριάκου Μητσοτάκη να µετατρέψει το ΕΣΥ όχι σε θωρακισµένο δηµόσιο σύστηµα υγείας, προσβάσιµο σε κάθε πολίτη, αλλά σε µια ακριβή µπίζνα των µεγαλόσχηµων ιδιωτών φίλων του.

Στάθηκαν το πρόσχηµα ώστε να επιβάλει πλήρη ιδιωτικοποίηση και παράδοση µεγάλο µέρος των λειτουργιών των νοσοκοµείων, όπως και του ΕΚΑΒ, σε ιδιωτικά συνεργεία, ιδιωτικές εταιρείες και ιδιώτες εργολάβους ανθρώπινης εργασίας. Χωρίς βεβαίως να του καίγεται καρφάκι για τις δυσλειτουργίες που θα προκληθούν στα δηµόσια νοσοκοµεία, µε άµεσες δυσµενείς επιπτώσεις στους ασθενείς από την αποποµπή των ανεµβολίαστων πλην έµπειρων να αντεπεξέρχονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας υγειονοµικών.

Από την πλευρά τους γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ, που από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου καταγγέλλοντας τα κακώς κείµενα στα δηµόσια νοσοκοµεία, µιλώντας στο Documento καταδεικνύουν τι µέλλει γενέσθαι. Ενδεικτικά και µόνο επισηµαίνουν: «Από τη µέρα που θα ξεκινήσει η αντικατάσταση των κενών θέσεων έως και την προσαρµογή των νέων εργαζοµένων µπορεί να µεσολαβεί ακόµη και ένα τρίµηνο. Χρονική περίοδος κατά την οποία τα νοσοκοµεία θα χρειάζονται “χέρια”». ∆ιαπιστώνουν δε ότι η κατάσταση των αναστολών αποτέλεσε το βούτυρο στο ψωµί της κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις και συγχωνεύσεις τµηµάτων και ολόκληρων νοσοκοµείων.

 

Ενεργούν βάσει πολιτικής

Οι προθέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το µέλλον του ΕΣΥ ήταν γνωστές προτού καν αναλάβει τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας. Η πανδηµία αρχικά φάνηκε ότι στάθηκε εµπόδιο ώστε τα σχέδια να µην µπορούν να γίνουν πράξη από τους πρώτους κιόλας µήνες. Ωστόσο το έδαφος στρωνόταν, όπως αβίαστα µπορούσε να διαπιστώσει κανείς από τη σταθερή κυβερνητική άρνηση να ενισχύσει τα νοσοκοµεία.

Αυτό άλλωστε προέκυπτε και από όλα τα ρεπορτάζ του Documento, που από την πρώτη ηµέρα της πανδηµίας βρέθηκε στην καρδιά του ΕΣΥ καταγράφοντας όλα του τα προβλήµατα, όπως αναδεικνύονταν από γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι έδιναν τη µάχη αβοήθητοι. Ολα τα δεδοµένα τους οδηγούσαν στο ίδιο συµπέρασµα: «Σκόπιµα δεν γίνεται πραγµατική ενίσχυση του ΕΣΥ –παρά τις τεράστιες ανάγκες–, µε σκοπό να απαξιωθεί και να εµφανιστούν οι ιδιώτες ως σωτήρες».

Η επιβεβαίωση ήρθε 18 µήνες µετά, µε αφορµή την αναστολή εργασίας ανεµβολίαστων υγειονοµικών, που αφήνουν πίσω τους χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας την ώρα που οι νοσηλείες αυξάνονται επικίνδυνα και ένα δύσκολο φθινόπωρο ξεκινά.

Με µια τροπολογία –την πρώτη µάλιστα µε την υπογραφή του νέου υπουργού Υγείας Θ. Πλεύρη– η κυβέρνηση ανοίγει διάπλατα τις πύλες του ΕΣΥ µε σκοπό να µπουν τα ιδιωτικά συµφέροντα και να κατασπαράξουν δηµόσιο χρήµα, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την πλήρως αποτυχηµένη τακτική των µετακινήσεων υγειονοµικού προσωπικού, δηλαδή τα περίφηµα «µπαλώµατα στο ΕΣΥ», που αποδυναµώνουν έναν τοµέα του συστήµατος για να ενδυναµώσουν έναν άλλο.

 

Εντολή κατεδάφισης

Από τις προτεινόµενες διατάξεις της τροπολογίας προκύπτει ξεκάθαρα:

• Ανοίγουν οι πύλες στους εργολάβους καθώς µπορούν να καλύψουν ανάγκες που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων ανεµβολίαστων, «κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων», µε διοικητικό προσωπικό (γραµµατεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, µισθοδοσία, προµήθειες και διαχείριση υλικού-παραγγελίες/αποθήκες κ.ά.) και υποστηρικτικό προσωπικό (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιµατισµός, συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και πληροφορικών συστηµάτων κ.ά.).

• Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τοµέα οι διοικήσεις των δοµών δύνανται, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, να αναθέτουν άµεσα τις σχετικές υπηρεσίες σε συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ εργαστήρια, κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµόσιων συµβάσεων.

• ∆ίνονται απεριόριστες αρµοδιότητες στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ να µετακινεί προσωπικό για τρεις µήνες –ακόµη και επικουρικών που υπέγραφαν ετήσεις συµβάσεις– µε δικαίωµα παράτασης άλλων τριών µηνών, ενώ η άρνηση µετακίνησης θεωρείται πειθαρχικό παράπτωµα. Παράλληλα ανοίγουν το παράθυρο στους κατόχους ιδιωτικών ασθενοφόρων για να εξυπηρετούν όχι διακοµιδές πρώτης γραµµής (Covid-19, επείγοντα, ατυχήµατα κ.λπ.) αλλά εξιτήρια και επανεξετάσεις.

Ολες οι παραπάνω συµβάσεις µπορούν να ανατεθούν απευθείας, ανοίγοντας τον χορό παροχής δηµόσιων κονδυλίων προς όφελος του ιδιωτικού τοµέα.

• Ανοίγουν την πόρτα σε νέους συµβασιούχους µε αφορµή τα κενά από την αναστολή εργασίας ανεµβολίαστων, καθώς θα µπορούν να προσλαµβάνουν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (τρίµηνη µε δυνατότητα παράτασης άλλους τρεις µήνες) παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό δίχως απαιτούµενη προηγούµενη έγκριση του υπουργείου Υγείας.

• ∆ίνουν τη δυνατότητα στον διοικητή της υγειονοµικής περιφέρειας (ΥΠΕ) να µετακινεί για έναν µήνα µε δικαίωµα παράτασης άλλων τριών µηνών πάσης φύσεως προσωπικό από τοπικές οµάδες υγείας (ΤΟΜΥ) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονοµικούς φορείς.

• Παρατείνονται οι µετακινήσεις του υγειονοµικού και βοηθητικού προσωπικού έως το τέλος του χρόνου – εφόσον συµµορφώνεται µε την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού.

 

Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα

«Ο σκοπός είναι να βάλουν από την πίσω πόρτα τα Σ∆ΙΤ µέσα στα νοσοκοµεία» εξηγεί ο νευροχειρουργός στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων ∆ηµήτρης Παχατουρίδης, διευκρινίζοντας ότι «εάν το ΕΣΥ είχε το προσωπικό που έχουν ορίσει οι κυβερνήσεις εδώ και χρόνια, εάν δηλαδή το κάθε νοσοκοµείο είχε τα άτοµα που έπρεπε, τότε ακόµη και αν υπήρχαν 10% ανεµβολίαστοι, θα είχε όλες τις δυνατότητες το σύστηµα να τους πάει σε υπηρεσίες όπου ούτε το κοινό µπορεί να κινδυνέψει ούτε ο ανεµβολίαστος». «∆εν θα υπήρχε καµία συζήτηση για υποχρεωτικότητα αν το ΕΣΥ ήταν έτσι όπως πρέπει να είναι» καταλήγει ο κ. Παχατουρίδης.

«Είναι πολύ βολικό αυτό που συµβαίνει αυτήν τη στιγµή για ιδιωτικοποιήσεις, γι’ αυτό έχουν ξεκινήσει και συζητάνε για συγχωνεύσεις τµηµάτων και νοσοκοµείων και για ιδιώτες που θα µπουν να βοηθήσουν κ.λπ.» τονίζει στο Documento o παθολόγος στο Λαϊκό Νοσοκοµείο Αιµίλιος Κακλαµάνος.

 

Κίνδυνος-θάνατος

Οπως µάλιστα διαπιστώνουν οι γιατροί και νοσηλευτές που µιλούν στο Documento, τα κενά που δηµιουργούνται προφανώς θα έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν τα νοσοκοµεία, ιδιαίτερα τα περιφερειακά, καθώς οι περισσότεροι από τους ανεµβολίαστους υγειονοµικούς είναι νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό.

«Πρακτικά η αποµάκρυνση αυτή σηµαίνει λειτουργική κατάρρευση. Θα έχει άµεσο αντίκτυπο στους ασθενείς, είτε αφορά την καθυστέρηση κάποιας προγραµµατισµένης χειρουργικής επέµβασης –ήδη οι λίστες είναι τεράστιες– είτε την έλλειψη παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών για αυτούς που νοσηλεύονται στις µονάδες Covid ή τις υπόλοιπες κλινικές. Θα υπάρχει λιγότερο προσωπικό στις βάρδιες και ένας νοσηλευτής θα καλείται σε πολλές περιπτώσεις να βλέπει διπλάσιο αριθµό ασθενών, µε ό,τι αυτό σηµαίνει» επισηµαίνει ο ∆ηµήτρης Ζιαζιάς, πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκοµείων Αχαΐας (ΕΙΝΑ) – στον συγκεκριµένο νοµό οι ανεµβολίαστοι υγειονοµικοί στα τρία νοσοκοµεία περίπου 680 στους συνολικά 3.800 εργαζόµενους.

Η ίδια κατάσταση φαίνεται ότι θα επικρατήσει και στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, όπου από τους ανεµβολίαστους υγειονοµικούς οι περισσότεροι είναι νοσηλευτές. «Αυτήν τη στιγµή όλες οι κλινικές λειτουργούν µε το υπερκατώτατο όριο νοσηλευτών. Κατά µέσα όρο στο Πανεπιστηµιακό είναι 13 µε 15 νοσηλευτές σε κάθε τµήµα, οπότε αν λείψουν τέσσερα ή πέντε άτοµα από τα 15, σηµαίνει ότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Εδώ στα 14 άτοµα ένα δύο φεύγουν µε αναρρωτική και το σύστηµα αµέσως κολλάει» περιγράφει την κατάσταση ο νευροχειρουργός ∆. Παχατουρίδης.

«Εχουµε 67 άτοµα ανεµβολίαστα στο Λαϊκό νοσοκοµείο, κυρίως διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ανάµεσα στους νοσηλευτές είναι γύρω στους δέκα που εργάζονται στις ΜΕΘ, γεγονός που θα προκαλέσει τεράστιο πρόβληµα σε συνδυασµό µε την υποστελέχωση που ήδη υπήρχε. Αντίστοιχο πρόβληµα παρατηρείται και στο µικροβιολογικό τµήµα του νοσοκοµείου. Κάποιοι έφυγαν, κάποιοι βγήκαν στη σύνταξη λίγο νωρίτερα για να µην κάνουν το εµβόλιο, οπότε έχουµε πρόβληµα µε τις εξετάσεις αίµατος που θα καθυστερούν» δίνει τη δική του µαρτυρία ο παθολόγος Αιµ. Κακλαµάνος.

«Για τους ασθενείς η απουσία αυτών των εργαζοµένων σηµαίνει ότι οι παροχές υγείας ανάλογα µε τις ανάγκες τους –όχι µόνο για τους ασθενείς Covid– θα πάνε πίσω» ξεκαθαρίζει ο ∆ηµήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων ΠΑΓΝΗ. Στην Κρήτη υπολογίζεται ότι συνολικά είναι περίπου 500 άτοµα σε αναστολή. Οπως εξηγεί ο ίδιος, πρόκειται για νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, τεχνολόγους εργαστηρίων, προσωπικό καθαριότητας και σίτισης αλλά και για γιατρούς.

Και η ΠΟΕ∆ΗΝ µε τη σειρά της ξετινάζει το επιχειρησιακό σχέδιο του υπουργείου Υγείας. Χαρακτηριστικό είναι οτι σχετικά µε τις τρίµηνες προσλήψεις προσωπικού µε άνοιγµα των επικουρικών πινάκων σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον από υποψήφιους καθότι είναι ήδη ανοικτοί από τον Ιανουάριο του 2021 οι επικουρικοί πίνακες για προσωπικό µε δύο χρόνια σύµβαση και έχουν εξαντληθεί στις βασικές ειδικότητες. Ακόµη όµως και εάν υπάρξει ενδιαφέρον δεν µπορεί το υπό πρόσληψη προσωπικό να καλύψει τµήµατα που απαιτείται εξειδίκευση».

 

Οφθαλµίατροι στα Covid!

Την ίδια στιγµή η Οµοσπονδία Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει ότι στο νοσοκοµείο της Καλαµάτας καλούνται εκ της διοίκησης και του διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας να εργαστούν στο τµήµα Covid γιατροί άσχετων ειδικοτήτων (χειρουργικής, ορθοπεδικής, οφθαλµολογίας κ.λπ.) υπό τη σκέπη του διευθυντή πνευµονολόγου.

«Με λίγα λόγια –τονίζεται– η στελέχωση ενός τέτοιου τµήµατος αντί να γίνεται µε προσλήψεις γιατρών συναφών ειδικοτήτων, πνευµονολόγων και παθολόγων, ουσιαστικά προωθείται µε µετακινήσεις γιατρών άσχετων προς τη νόσο Covid, θέτοντας σε κίνδυνο τους ασθενείς αλλά και εκθέτοντας ηθικά και νοµικά τους γιατρούς».

 

∆εν βγαίνουν οι βάρδιες

«Μεγάλος αριθµός νοσηλευτριών από τις ΜΕΘ είναι ανεµβολίαστες, οπότε δεν βγαίνουν οι βάρδιες» δίνει µια άλλη σοβαρή διάσταση του θέµατος µιλώντας στο Documento η πρόεδρος του σωµατείου των εργαζοµένων στο νοσοκοµείο Παπανικολάου Ελένη Σιώτου. Πρόκειται για το νοσοκοµείο για το οποίο την περασµένη εβδοµάδα η Γιάννα Αγγελοπούλου έκανε έκκληση στον Κυρ. Μητσοτάκη και τον νέο υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη ζητώντας να λειτουργήσουν επιτέλους οι ΜΕΘ που δώρισε η επιτροπή «Ελλάδα 2021» στο ΕΣΥ.

Οπως εξηγεί η κ. Σιώτου, «αυτήν τη στιγµή δεν έχουµε καµία άδεια κλίνη µέσα στο νοσοκοµείο µας και η Γ΄ ΜΕΘ, αυτή που εγκαινίασε η κ. Αγγελοπούλου, είναι κλειστή επειδή δεν υπάρχει προσωπικό».

 

«Εγιναν τα αποκαλυπτήρια»

Πάνος Παπανικολάου, Γενικός γραμματέας ΟΕΝΓΕ

Πριν αλέκτορα φωνήσαι έγιναν τα πλήρη αποκαλυπτήρια για το πού ακριβώς αποσκοπούσε όλη αυτή η αδικαιολόγητη επικοινωνιακή φούσκα με τις αναστολές εργασίας των λίγων ανεμβολίαστων υγειονομικών, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό εμβολιασμού στους υγειονομικούς του ΕΣΥ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Ο νέος υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης ως πρώτη ενέργεια της θητείας του κατέθεσε υπουργική τροπολογία με την οποία επιβάλλεται πλήρης ιδιωτικοποίηση και παράδοση σε ιδιωτικά συνεργεία, σε ιδιωτικές εταιρείες και ιδιώτες εργολάβους ανθρώπινης εργασίας σχεδόν του συνόλου των λειτουργιών των νοσοκομείων (διαγνωστικά εργαστήρια, διοικητικές – οικονομικές – τεχνικές υπηρεσίες, φύλαξη και καθαριότητα), ενώ το ίδιο γίνεται και με το ΕΚΑΒ. Η κυβέρνηση με πρόσχημα τους λίγους υγειονομικούς που κακώς δεν είχαν εμβολιαστεί, αλλά επίσης κακώς αντιμετωπίστηκαν τόσο τιμωρητικά, προχωράει αδίστακτα στο σχέδιό της για παράδοση των πάντων σε ημέτερους κρατικοδίαιτους ιδιώτες, ακόμη και με fast track διαδικασίες απευθείας αναθέσεων. Πρέπει άμεσα, εκτός από τους υγειονομικούς και συνολικά το λαϊκό κίνημα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγείλουν σε όλους τους τόνους αυτή την εγκληματική μεθόδευση.

 

Αιμίλιος Κακλαμάνος

Παθολόγος στο Λαϊκό Νοσοκομείο

«Είναι πολύ βολικό αυτό που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή για ιδιωτικο-ποιήσεις, γι’ αυτό έχουν ξεκινήσει και συζητάνε για συγχωνεύσεις τμημάτων και νοσοκομείων και για ιδιώτες που θα μπουν να βοηθήσουν»

 

Δημήτρης Βρύσαλης

Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ

«Για τους ασθενείς η απουσία αυτών των εργαζομένων σημαίνει ότι οι παροχές υγείας ανάλογα με τις ανάγκες τους –όχι μόνο για τους ασθενείς Covid– θα πάνε πίσω»

 

 

Μυστικά & Documento

04/12/2022, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter