PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε: Καμιά σχέση με το μαύρο χρήμα της Novartis

PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε: Καμιά σχέση με το μαύρο χρήμα της Novartis

Ο Θεολόγος Παναγιωτίδης διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε., με επιστολή του στο Documento διαψεύδει ότι η εταιρία του «ξέπλενε» χρήμα για τη Novartis, όπως κατέθεσε νέος μη κατονομαζόμενος μάρτυρας στην υπόθεση και δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα.

Στην επιστολή του προς Documento ο κ. Παναγιωτίδης επισημαίνει τα εξής:

Σε απάντηση δημοσιεύματός σας που εμπλέκουν την εταιρεία PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε. εκ νέου στην υπόθεση NOVARTIS, με επίκληση από την πλευρά των συντακτών σας νέων καταθέσεων μη κατονομαζόμενου μάρτυρα, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε τα εξής:

Από την πρώτη στιγμή που το όνομα της εταιρείας μας PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε., το όνομά μου ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και της συζύγου μου Ελένης Φυντανίδου τόσο ως συζύγου μου, αλλά και με την ιδιότητά της ως δημοσιογράφου, αναφέρθηκαν σε κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα για την υπόθεση NOVARTIS, κατατέθηκαν (τον Φεβρουάριο 2018) στην Εισαγγελέα Διαφθοράς μέσω του νομικού μας εκπροσώπου τα εξής στοιχεία:

• Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού Μητρώου 6979/21-7-2011, όπου έχει καταχωρηθεί η σύσταση της εταιρείας PRESTIGE Επικοινωνία Ε.Π.Ε.

• Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ – PRESTIGE Επικοινωνία Ε.Π.Ε., 17/11/2011 – 16/5/2011, με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης έως 16/11/2012.

• Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ – PRESTIGE Επικοινωνία Ε.Π.Ε., από 4/12/2012 έως 31/5/2013

• Καταγγελία της από 4/12/2012 σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τη ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ, με ημερομηνία 27/3/2013

• Υπολογιστικό φύλλο σε μορφή Excel, με λίστα των εκδοθέντων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από PRESTIGE Επικοινωνία Ε.Π.Ε. προς ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ, τις ημερομηνίες έκδοσής τους, την αιτιολογία τους και την ημερομηνία αποπληρωμής τους.

• Αντίγραφα των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από PRESTIGE Επικοινωνία Ε.Π.Ε. προς ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας τους

• Παρουσίαση στρατηγικής, πλάνου ενεργειών και χρονοδιαγράμματος προεκλογικής εκστρατείας του αντιπροέδρου της ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ για τις εκλογές του ΣΦΕΕ 2012, από τον Δ/ντη Επικοινωνίας της εταιρείας, με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2011

• Παραδοτέα της PRESTIGE Επικοινωνία Ε.Π.Ε. προς τη ΝΟΒΑΡΤΙΣ ΕΛΛΑΣ για τις υπηρεσίες που προσέφερε η πρώτη προς τη δεύτερη, καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας τους

• Ισολογισμοί PRESTIGE Επικοινωνία Ε.Π.Ε. 2012 (υπερ-δωδεκάμηνη χρήση) και 2013

• Αναλυτικό λογιστικό καθολικό της εταιρείας PRESTIGE Επικοινωνία Ε.Π.Ε., για τη χρονική περίοδο από ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι 31/12/2013

• Αντίγραφα όλων των τιμολογίων πελατών και προμηθευτών για τη χρονική περίοδο από ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι 31/12/2013

• Αντίγραφα όλων των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, για τη χρονική περίοδο από ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι 31/12/2013

• Αντίγραφα όλων των κινήσεων όλων των προσωπικών λογαριασμών των Θεολόγου Παναγιωτίδη και Ελένης Φυντανίδου, από 1/6/2011 έως 31/12/2013

• Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας Θεολόγου Παναγιωτίδη – Ελένης Φυντανίδου, 2012 – 2014 (αφορούν εισοδήματα 2011 – 2013).

Παράλληλα, μέσω του νομικού εκπροσώπου της PRESTIGE Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε., κατατέθηκε έγκληση και μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία κατά του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος με το αναγραφόμενο όνομα «ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ».

Οι κινήσεις αυτές έγιναν, αφενός μεν για τη διευκόλυνση του έργου της Δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση, αφετέρου δε για να αποκαταστήσουμε το τεκμήριο της αθωότητας για τα φυσικά πρόσωπα Έλενα Φυντανίδου και Θεολόγος Παναγιωτίδης και το νομικό πρόσωπο PRESTIGE Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε., δηλώνοντας παράλληλα ότι είμαστε στη διάθεση της Εισαγγελέως Διαφθοράς που προΐστατο της υπόθεσης για την παροχή οιασδήποτε συμπληρωματικής πληροφορίας ή διευκρίνισης.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα, δεν είχαμε καμιά όχληση από τις δικαστικές ή άλλες κρατικές αρχές επί του θέματος.

Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι οι συντάκτες του θέματος που δημοσιεύετε αναφέρουν εκ νέου – επικαλούμενοι νέες καταθέσεις μη κατονομαζόμενου μάρτυρα – ότι η εταιρεία μας ξέπλενε χρήμα για την εταιρεία NOVARTIS, χρηματοδοτώντας έτσι διάφορες παράνομες ή μη δραστηριότητες.

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε λοιπόν ότι, από τα προαναφερόμενα στοιχεία που καταθέσαμε στην Εισαγγελέα Διαφθοράς, προκύπτει σαφώς ότι τα καθαρά κέρδη της εταιρείας PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε., καθ’ όλο το διάστημα συνεργασίας μας με την εταιρεία NOVARTIS, που ήταν το χρονικό διάστημα 2011 – 2013, αφαιρουμένων των επιβαλλόμενων φόρων, δεν ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ.

Περαιτέρω, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε ότι από την πρώτη μέρα λειτουργίας της εταιρείας PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε., όλες οι συναλλαγές προς πελάτες και από προμηθευτές γίνονταν με την έκδοση νόμιμων παραστατικών, ενώ οποιαδήποτε πληρωμή από πελάτες και προς προμηθευτές γινόταν αποκλειστικά και μόνον μέσω web banking, ακόμα και για ποσά που ο νόμος επιτρέπει τη συναλλαγή με μετρητά. Παράλληλα, στους προσωπικούς μας τραπεζικούς λογαριασμούς, οι αναλήψεις είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υπονοήσουν, πολλώ μάλλον δε, να στοιχειοθετήσουν μη σύννομη συναλλαγή.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν σαφώς από τα έγγραφα που καταθέσαμε αυτοβούλως στην αρμόδια Εισαγγελέα Διαφθοράς προ 13 μηνών.

Τέλος και σχετικά με την αναφορά του δημοσιεύματος περί σχέσεων του δημοσιογράφου Νίκου Χασαπόπουλου με την εταιρεία μας, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η PRESTIGE Επικοινωνία Μ.Ε.Π.Ε. ουδέποτε είχε σχέση με τον Νίκο Χασαπόπουλο, είτε μετοχική, είτε μισθολογική ή εν γένει χρηματική.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση του παρόντος και δηλώνουμε ότι παραμένουμε στη διάθεση της Δικαιοσύνης για την παροχή περαιτέρω εξηγήσεων.

Θεολόγος Παναγιωτίδης

Διευθύνων Σύμβουλος

PRESTIGE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter