Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Προεκλογικά δάνεια με χαμηλό όφελος για τους δικαιούχους

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Προεκλογικά δάνεια με χαμηλό όφελος για τους δικαιούχους

Ξεκινά το περιβόητο κυβερνητικό πρόγραμμα “Σπίτι μου” με αποδέκτες 10.0000 νέους από 25 έως 39 ετών που ωθούνται στον δανεισμό με ελάχιστα πιο ευνοϊκούς όρους από τους ισχύοντες για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, που θα ξεκινήσει σε μια περίοδο εκτόξευσης των αντικειμενικών αξιών, το ετήσιο όφελος για αγορά κατοικίας από 75 τ.μ. έως 150 τ.μ. από τους νέους δανειολήπτες δεν ξεπερνάει τα 30.000 ευρώ. Χρηματοδότης του προγράμματος είναι η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με όλες τις συστημικές τράπεζες: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Συμμετέχουν και η Παγκρήτια, οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων και η Attica Bank με επιτόκια έως 4% (μηδενικό για πολύτεκνους).

Οπως σημείωσαν κατά την παρουσίαση ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ και σε αυτή τη συγκυρία είναι πιλοτικό ή πειραματικό, καθώς «αν υπάρχει ανταπόκριση, σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, το πρόγραμμα θα επανέλθει καλύπτοντας περισσότερους ενδιαφερόμενους».

Δικαιούχοι και όροι του δανεισμού

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από 25 έως 39 ετών ή ζευγάρια (θα πρέπει ο ένας από τους δύο να πληροί το ηλικιακό κριτήριο) εφόσον:

Έχουν ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον 10.000 ευρώ έως το ποσό που αντιστοιχεί για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης (16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για ζευγάρι συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, 27.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Δεν διαθέτουν ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Τα επιλέξιμα ακίνητα είναι κατοικίες εμπορικής αξίας (δηλαδή της αξίας που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς) έως 200.000 ευρώ, εμβαδού έως 150 τ.μ. και παλαιότητας τουλάχιστον 15 ετών, εντός οικιστικής περιοχής.

Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα 30 έτη, ενώ μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου.

Ακόμα α) το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά του Ν. 128/1975, η οποία σήμερα είναι 0,12%, β) το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα φακέλου για κάθε δυνητικό δανειολήπτη και γ) δεν επιτρέπεται να ζητηθεί εγγύηση τρίτου για τη χορήγηση του δανείου.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται όσοι έχουν ακίνητο άνω των 50 τ.μ., ενώ τα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής και ο πωλητής δεν πρέπει να είναι συγγενής πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή να έχει σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι;

Προκειμένου να διαπιστωθεί, αν καλύπτονται τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα (ηλικία, εισόδημα, ιδιοκτησία άλλου κατάλληλου ακινήτου), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής στοιχεία:

Α. Δικαιούχος.
Α1. Ηλικία αιτούντος:
1. Πιστοποιητικό γέννησης ή
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Α2. Οικογενειακή κατάσταση:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από έναν μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, (σε περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας).
3. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης η άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις.

Β. Εισοδηματικά κριτήρια
1α. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους αιτούντος.
1β. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους συζύγου/συμβίου αιτούντος.
ή
2α. Εκκαθαριστικό σημείωμα/πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους αιτούντος.
2β. Εκκαθαριστικό σημείωμα/πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους συζύγου/ συμβίου αιτούντος.
Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο.

Γ. Ύπαρξη ή μη κατάλληλου ακινήτου για κατοικία
1α. Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους
1β. ή εκτύπωση από taxisnet ότι δεν υφίστανται δηλώσεις στοιχείων ακινήτου (Ε9).
1γ. Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.
2α. Έντυπο Ε3-Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του αιτούντος.
2β. Βεβαίωση του εργοδότη που αποδεικνύει τον τόπο επαγγελματικής απασχόλησης.
3. Σε περίπτωση κυοφορίας σχετική ιατρική βεβαίωση.

Δ. Υπεύθυνη δήλωση
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στα κατατεθειμένα δικαιολογητικά είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter