Προς εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη

Προς εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη

Να καλύψει το χαμένο έδαφος στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα επιχειρεί η Ελλάδα, μέσα από τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο αυτό το πλαίσιο κινείται η προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη», που ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, και έχει προϋπολογισμό 120.000 ευρώ.

Η μελέτη αναμένεται να εκκινήσει από τα βασικά κείμενα στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους προκειμένου:

– Να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ΕΣΠΑ υπό το πρίσμα των στόχων και επιδιώξεων των ανωτέρω στρατηγικών κειμένων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

– Να αναδείξει τις προβληματικές περιοχές του υφιστάμενου συστήματος, τεκμηριώνοντας κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν ως ανασχετικοί μηχανισμοί στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη.

– Να προτείνει τρόπους βελτίωσης στο νέο ΕΣΠΑ, υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων, που παρουσιάζει το οικοσύστημα εταιρειών που αναπτύσσει τέτοιες τεχνολογίες.

– Να προτείνει οργανωτικές και διοικητικές παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο του ίδιου του ΕΣΠΑ, όσο και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσει τις σχετικές πολιτικές και έργα.

– Να αναδείξει περιοχές και τομείς πολιτικής, που είναι πιο ώριμες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων τεχνητής νοημοσύνης από το νέο ΕΣΠΑ.

– Να αναδείξει τρόπους ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, μέσω δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

– Να αναδείξει έργα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων και παροχής κινήτρων, που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και οι οποίες θα μπορούν να υλοποιηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

– Να αναδείξει σημαντικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι μπορεί να επωφεληθούν από δράσεις τεχνητής νοημοσύνης που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

– Να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η υλοποίηση των σχετικών έργων όπως ενδεικτικά: δείκτες παρακολούθησης, χρονοδιαγράμματα, τρόπος κοστολόγησης και budgeting των προτεινόμενων έργων.

– Να αναδείξει νέους τρόπους συμβασιοποίησης έργων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως π.χ. συμβάσεις καινοτομίας, οι οποίες να αποτελούν πιο κατάλληλα εργαλεία για έργα τεχνητής νοημοσύνης.

– Να αναδείξει τους τομείς εκείνους της τεχνητής νοημοσύνης, που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον και προοπτική και να προτείνει τρόπους ενίσχυσης της έρευνας στους τομείς αυτούς μέσω δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter