Προσωπικές φιλοδοξίες, παράνομα οφέλη και πολιτικές εξυπηρετήσεις καταλογίζει στον Αγγελή

Προσωπικές φιλοδοξίες, παράνομα οφέλη και πολιτικές εξυπηρετήσεις  καταλογίζει στον Αγγελή

Κόλαφος το πόρισμα Σοφουλάκη για τον πρώην προϊστάμενο της Εισαγγελίας Διαφθοράς που του αποδίδει το ρηθέν από τον Αισχύλο «Γλώσση ματαία ζημία προστρίβεται»

Είκοσι οκτώ κραυγαλέες αντιφάσεις του Ιωάννη Αγγελή στις καταθέσεις του στην προανακριτική, ακόµη και κατά τη διάρκεια της ίδιας µέρας, σωρεία ανακολουθιών και αυτοαναιρέσεων ως εποπτεύοντα την Εισαγγελία ∆ιαφθοράς, όπου η συµπεριφορά του διακρινόταν από «µένος» για την Ελένη Τουλουπάκη γιατί ήθελε «να έχει αυτός το κουµάντο», «ε-λαφρότητες και αναξιοπιστία» αλλά και «εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων ενόψει επερχόµενων βουλευτικών ε-κλογών» διαπιστώνει για τον βασικό κατήγορο του αφηγήµατος της σκευωρίας στην υπόθεση Novartis ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Λάµπρος Σοφουλάκης.

Στο πολυσέλιδο πόρισµά του που καταλήγει στην κρίση ότι η Ελ. Τουλουπάκη και οι επίκουροι εισαγγελείς της υπήρ-ξαν καθόλα σύννοµοι ο κ. Σοφουλάκης, ο οποίος διενήργησε την έρευνα, καταδεικνύει ότι έχει µελετήσει ενδελεχώς κάθε στοιχείο της υπόθεσης «χτενίζοντας» γραµµή προς γραµµή τη νοµική επιχειρηµατολογία του.

Συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά τον κ. Αγγελή έχει αντιπαραβάλει φράση φράση όλες τις καταθέσεις που έχει δώσει ενώ-πιόν του και ενώπιον της προανακριτικής, µε αποτέλεσµα ακόµη κι αν ο ίδιος δεν παρέθετε τα συµπεράσµατά του, αυτά να προκύπτουν αβίαστα ακόµη και από έναν πολίτη χωρίς νοµικές γνώσεις.

Ψευδοµαρτυρία και δις παράβαση καθήκοντος

Τα λόγια του κ. Σοφουλάκη είναι κόλαφος σε βάρος του κ. Αγγελή ακόµη και για πράξεις που ο πρώην επόπτης της Ει-σαγγελίας ∆ιαφθοράς «διαφηµίζει» ως αυτές που καταδεικνύουν ότι ο ίδιος έκανε σωστά τη δουλειά του σε αντίθεση µε την κ. Τουλουπάκη. Για τον κ. Σοφουλάκη είναι ο ίδιος ο Ι. Αγγελής ο οποίος, πέραν της ψευδοµαρτυρίας που του κατα-λογίζει, έχει υποπέσει σε παράβαση καθήκοντος δύο φορές: η πρώτη όταν δεν δέχτηκε, όπως υποχρεούνταν, να παραλά-βει από τους Αµερικανούς αποδεικτικά πληροφοριακά στοιχεία για τη Novartis που του χορηγούνταν έστω και ατύπως και η δεύτερη όταν χωρίς να έχει αρµοδιότητα και χωρίς καµία έγκριση ανέσυρε από το αρχείο τις µηνύσεις των πολιτι-κών προσώπων που ο ίδιος είχε αρχειοθετήσει!

Και το έπραξε «…καίτοι µη αρµόδιος τότε εισαγγελέας και χωρίς ουδεµία έγκριση, καθ’ υπέρβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, προκειµένου να προσπορίσει στον εαυτό του και σε άλλους παράνοµο όφελος, συνιστάµενο σε εξυπη-ρέτηση πολιτικών σκοπιµοτήτων ενόψει επερχόµενων βουλευτικών εκλογών και ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών και επιδιώξεων του ιδίου».

Καθώς «δεν µπορεί από τη µια στιγµή ως αρµόδιος εισαγγελέας (την πρώτη φορά) να απορρίπτει απνευστί και χωρίς προκαταρκτική εξέταση τις περί κατάχρησης εξουσίας κ.λπ. εγκλήσεις των πολιτικών προσώπων και από την άλλη να γίνεται θιασώτης των µε αυτές καταγγελλοµένων, αναπαράγοντας και ανακυκλώνοντας τα ίδια στοιχεία µε επουσιώδεις παραλλαγές και προσθήκες».

«Προσπάθεια µεθερµήνευσης των γεγονότων»

Σε ό,τι αφορά τις αλλεπάλληλες αναφορές και καταθέσεις του κ. Αγγελή, ο κ. Σοφουλάκης διακρίνει στην «αλληλουχία των σκέψεων και των συλλογισµών του συνεχή προσπάθεια µεθερµήνευσης των γεγονότων µε βάση τα δικά του κριτή-ρια και τις δικές του υποκειµενικές θεωρήσεις, οι οποίες βασίζονται σε εσφαλµένη εκτίµηση του πραγµατικού και σε εσφαλµένη νοµική βάση».

Για παράδειγµα, µεταξύ άλλων αναφέρει: «Ως επόπτης τότε και συντονιστής του έργου των εισαγγελέων διαφθοράς θεωρούσε ότι µπορούσε, ενώ δεν µπορούσε, να λαµβάνει γνώση των ουσιαστικών στοιχείων της δικογραφίας και να παρέχει συγκεκριµένες οδηγίες και κατευθύνσεις ως προς τον χειρισµό της, να κάνει δηλαδή “κουµάντο”, ή να παρεµ-βαίνει ευθέως στο έργο τους και να επιζητεί να προεγκρίνει τα πορίσµατα των επίκουρων εισαγγελέων πριν επιληφθεί η εισαγγελέας διαφθοράς ή να προτρέπει τους εισαγγελείς διαφθοράς να µην ασκήσουν διώξεις κατά πολιτικών “αντιδρώ-ντας έντονα” και προειδοποιώντας τους ότι αν το πράξουν θα ασκήσει εναντίον τους δίωξη για κατάχρηση εξουσίας».

Στο πόρισµα Σοφουλάκη γίνεται λόγος για «συνειρµούς καχυποψιών και φαντασιώσεων εναντίον των εισαγγελέων διαφθοράς» [σ.σ.: σε αυτό το σηµείο ο κ. Σοφουλάκης επικαλείται το «Γλώσση µαταία ζηµία προστρίβεται» του Αισχύλου], όπως τον ισχυρισµό Αγγελή ότι «ήµουν απολύτως βέ-βαιος ότι οι εισαγγελείς διαφθοράς δεν ενεργούσαν µε δική τους πρωτοβουλία…».

Αντιφάσεις και παλινωδίες: Όσα εντόπισε ο αντεισαγγελέας ΑΠ δεν «είδε» δυστυχώς η προανακριτική

Ενδεικτικά μόνο παραθέτουμε κάποιες από τις κραυγαλέες αντιφάσεις που εντόπισε ο κ. Σοφουλάκης (αλλά δυστυχώς όχι η προανακριτική) στις καταθέσεις Αγγελή για την έρευνα σε βάρος του Παπαγγελόπουλου:

• Ενώ μέμφεται την Τουλουπάκη ότι σταμάτησε τη δικαστική συνδρομή της προκατόχου της Ράικου, αμέσως πιο κάτω καταθέτει αντίθετα: «Στις 7 Ιανουαρίου η κ. Τουλουπάκη στέλνει αίτημα δικαστικής συνδρομής διαμέσου Eurojust στην Αμερική» και για να δικαιολογήσει την επισημανθείσα αντίφαση επιλέγει ότι «αυτό το έμαθε τώρα, όταν πήρε τα στοι-χεία της εναντίον του δικογραφίας όπου υπήρχαν οι απαντήσεις των αμερικανικών αρχών», δηλαδή προ της εν λόγω κατάθεσής του όταν κλήθηκε στις 21.11.2019 για εξηγήσεις με αφορμή αναφορά της εισαγγελέα διαφθοράς σε βάρος του, που σημαίνει ότι γνώριζε άμεσα και εξ ιδίας αντιλήψεως ότι αυτή συνέχισε τη δικαστική συνδρομή.

• Ενώ αναφέρει ότι ο αρμόδιος για την Ελλάδα υπάλληλος του FBI, τον οποίο κάλεσε στο γραφείο του στις 28.11.2018 –καθ’ υπέρβαση και εδώ της εποπτικής του αρμοδιότητας–, του ανέφερε πως «γνωρίζει σε γενικές γραμμές ότι δεν υπάρ-χει ευθύνη πολιτικών», αμέσως πιο κάτω αντιφάσκει καταθέτοντας ότι σε ερώτησή του προς τον ίδιο υπάλληλο για το τι ενδείξεις υπάρχουν κατά πολιτικών προσώπων, αυτός του ανέφερε: «Εγώ επί της ουσίας δεν ξέρω τίποτε».

• Ενώ ο ίδιος ομολογεί σε ερώτηση του βουλευτή Λάππα ότι δεν έχει γνώση ούτε του ενός τρισεκατομμυριοστού της ουσίας της δικογραφίας της υπόθεσης Novartis και δεν μπορούσε να έχει ασφαλή άποψη για να κρίνει τις ενέργειες της εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς, εντούτοις σε πολλά σημεία της κατάθεσής του καταφέρεται υποτιμητικά κατ’ αυτής: «έκανε μια τρύπα μες στο νερό», «αν δεν φύγει η Τουλουπάκη από την υπόθεση, θα μεγαλώνει η τρύπα στο νερό» ή «είναι ανεπαρκής».

• Ενώ υποστηρίζει ότι οι εισαγγελείς διαφθοράς είχαν προειλημμένη απόφαση για άσκηση δίωξης κατά τριών πολιτι-κών προσώπων γύρω στις 20 Δεκεμβρίου, αν και δεν υπήρχαν καθόλου ενδείξεις παραθεωρεί την αμέσως προηγούμενη παραδοχή του, ότι επί της ουσίας δεν είχε γνώση των στοιχείων του φακέλου, δηλαδή «τίποτα», όπως χαρακτηριστικά αυτός σημείωσε και επομένως αφενός δεν δικαιολογεί πώς συνάγει αυτό το συμπέρασμα, αφετέρου δημιουργεί ανεπίτρε-πτα εντυπώσεις.

• Ενώ αναφέρει απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Πλεύρη ότι με τον κ. Παπαγγελόπουλο «είχε φιλικές σχέσεις μέ-χρι ουδέτερες» και τον επισκεπτόταν στο γραφείο του στο υπουργείο και έπιναν καφέ… και μάλιστα τελευταία «από τον Απρίλιο του 2019 μέχρι και τον Ιούνιο του 2019», όταν την επομένη παρατηρήθηκε από άλλο βουλευτή [σ.σ.: Νικολό-πουλο] ότι «εσείς πηγαίνατε στον κ. Παπαγγελόπουλο και μιλούσατε», απάντησε «όχι, έχω να πάω χρόνια».

• Ενώ υποστηρίζει ότι «κουμάντο στην Εισαγγελία Διαφθοράς δεν έκανε η Τουλουπάκη… ο “Ρασπούτιν” έκανε», «αυ-τός ήταν το αφεντικό της», σε άλλη φάση ερωτώμενος αν ο «Ρασπούτιν» χρησιμοποιεί μεθόδους επηρεασμού δικαστών ή χειραγώγησης υποθέσεων απάντησε αναδιπλούμενος: «Δεν έχω άμεση γνώση… έχω πληροφορηθεί μόνο από τα ΜΜΕ».

• Ενώ ο ίδιος κατέθεσε πως «ξέραμε ότι η Τουλουπάκη κατευθύνεται από τον “Ρασπούτιν”», όταν κλήθηκε να απαντή-σει στο ερώτημα «αν η Τουλουπάκη υπήρχε περίπτωση να είναι στη θέση αυτή πιεζόμενη» απάντησε τελείως αντίθετα ότι «το να την πιέσουν το αποκλείω. Το θεωρώ απίθανο», επιλέγοντας τη ρηχή αιτιολογία ότι «κέρδος της ήταν τα ταξίδια στο εξωτερικό».

• Ενώ καταθέτει «ότι διερεύνησαν επιλεκτικά τις πληροφορίες που τους παρείχαν οι αμερικανικές αρχές και δεν ερευ-νήθηκαν πληροφορίες για γιατρούς», μόλις του επιδείχτηκε έγγραφο της εισαγγελέα διαφθοράς από το οποίο προέκυπτε ότι μέχρι τώρα στάλθηκαν 86 παραγγελίες διερεύνησης τραπεζικών λογαριασμών 143 φυσικών προσώπων και 48 νομι-κών προσώπων για να καλύψει την ανακρίβεια λέει: «Εγώ σας μιλάω μόνο για ό,τι γνώριζα μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2019» και όταν του επισημαίνεται από τον βουλευτή Λάππα ότι δεν έκανε αυτή την επιφύλαξη στην κατάθεσή του, ανα-γκάζεται να παραδεχτεί: «Αν το είπα, εν τη ρύμη του λόγου».

• Ενώ αποδέχεται σε αναφορά του ότι οι Αμερικανοί τους ανακοίνωσαν έναν λογαριασμό για συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο σε σχετική ερώτηση βουλευτή, καταθέτει αντιφατικά: «Ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Δεν προσφέρθηκε κανένας λογαριασμός από τους Αμερικανούς. Ολα τα άλλα είναι εκ του πονηρού».

• Ενώ κατέθεσε ότι «ήθελα να ανακαλέσουμε τον Ιανουάριο (τη διάταξή του με την οποία απέρριψε τις μηνύσεις των τριών πολιτικών προσώπων), αλλά διαφωνούσε η κυρία εισαγγελέας…», όταν ρωτήθηκε από τον βουλευτή Ραγκούση γιατί προχώρησε στην ανάσυρση δέκα δώδεκα μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές απάντησε: «Τυχαίο ήταν» και σε παρα-τήρηση του βουλευτή επειδή προφανώς δεν έγινε καθόλου πιστευτός είπε ότι «δεν είχα επίγνωση της επίδρασης», κατα-λήγοντας έπειτα από διάφορες εκδοχές: «Φοβήθηκα μη μου ασκήσει καμιά δίωξη [σ.σ.: η Δημητρίου] γιατί δεν έκανα ανάσυρση και λέω να την ανασύρω, να είμαι σωστός», ερχόμενος σε αντίθεση με τα λεγόμενά του ότι η Δημητρίου δια-φωνούσε με την ενέργεια αυτή. Μάλιστα όταν του επισημάνθηκε «πώς θα σας ασκούσε δίωξη αφού ήξερε ότι θέλετε από τον Γενάρη να κάνετε την ανάσυρση και δεν συμφωνούσε;», για να μπορέσει να δικαιολογηθεί μετήλθε αντί απάντησης την εξής υπαινικτική και αοριστόλογη υπεκφυγή: «Γιατί θεωρείτε λογική τη συμπεριφορά της;».

• Ενώ του επισημάνθηκε από τον βουλευτή Ραγκούση πως ανέφερε ότι η βαρύτατη ποινική υπόθεση Novartis συνίστα-ται στην αύξηση των τιμών φαρμάκων, αυτός το αρνήθηκε ισχυριζόμενος: «Δεν το έχω ερευνήσει καθόλου. Ούτε ήξερα… εγώ έψαξα αν γίνονται σωστές οι δικονομικές ενέργειες… Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό και νομίζω το είπα χθες», για να ανα-γκάσει τον βουλευτή να του υπενθυμίσει κατά λέξη τι ακριβώς είπε και συγκεκριμένα: «Οτι με το να πάρει χρήματα ο πολιτικός αυξάνει την τιμή των φαρμάκων. Η ατασθαλία γίνεται μέσω των επιτροπών που ορίζουν τις τιμές… Επαιρναν μέσες τιμές από κράτη με υψηλό κόστος ώστε να συνυπολογίζεται η μεγαλύτερη τιμή… Δεν υπήρχε κρατικό λογισμικό για να κάνει αυτό τον υπολογισμό… Υπήρχε ένα λογισμικό που είχε κάνει από μόνος κάποιος Μανίας, ο οποίος αναφε-ρόταν στους υπόπτους των εγγράφων των Αμερικανών ότι δωροδοκούντο…», οπότε αναδιπλούμενος και πάλι απάντησε: «Δεν είπα. Σας είπα ότι δεν ξέρω καλά, γενικά και αόριστα…».

• Οταν ρωτήθηκε γιατί εμφάνισε μόνο το από 1.8.2017 πληροφοριακό έγγραφο των αμερικανικών αρχών στο οποίο δεν γίνεται λόγος για ευθύνη πολιτικών προσώπων δημιουργώντας εντυπώσεις, ενώ απέφυγε να δείξει και το νεότερο από 23.1.2018 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτού του εγγράφου για την εφαρμογή του νόμου και αποδεικτικούς λόγους που αφορούν τα εκεί αναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα, μη δυ-νάμενος να απαντήσει στράφηκε κατά του ερωτώντος με τη φράση «μην πάτε εσείς να με κοντύνε-τε» ή μετήλθε υπεκφυγές του τύπου «ήξερα ότι είναι με σιγουριά στον φάκελο της δικογραφίας και το θεώρησα σαν δεδομένο ότι το έχουν διαβάσει όλοι οι εδώ ευρισκόμενοι. Εάν δεν το έχετε δια-βάσει, μη ζητάτε ευθύνες από εμένα» ή «αν ήξερα ότι δεν το είχατε διαβάσει, θα το είχα φέρει».

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter