Ρυθμίσεις για επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και «fast track» διαδικασίες με νέο νομοσχέδιο

Ρυθμίσεις για επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και «fast track» διαδικασίες με νέο νομοσχέδιο

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης περιλαμβάνει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με τις «μεταρρυθμίσεις Τσιάρα», σημαντικές είναι οι διατάξεις με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα για fast track εκδίκαση συγκεκριμένων κατηγοριών οικονομικών υποθέσεων, εφόσον βέβαια η υλοποίηση τους καταστεί δυνατή, με όλες τις δικονομικές εγγυήσεις, και σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Προβλέπεται ειδικότερα η δυνατότητα των διοικήσεων των μεγαλύτερων πρωτοδικείων και εφετείων της χώρας, δηλαδή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εφόσον υπάρχει ανάγκη, να δημιουργήσουν ειδικά τμήματα για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την ενέργεια και τα προσωπικά δεδομένα.

Τα τμήματα αυτά θα έχουν διευρυμένη τοπική αρμοδιότητα και θα στελεχώνονται από εξειδικευμένους δικαστές έτσι ώστε οι συγκεκριμένες διαφορές, οι οποίες είναι κρίσιμες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας να επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει επίσης για τα διοικητικά δικαστήρια καθώς διευρύνεται η δυνατότητα σύστασης ειδικών τμημάτων με εξειδικευμένους δικαστές για την εκδίκαση όποιων κατηγοριών διοικητικών διαφορών κρίνεται κάθε φορά σκόπιμο από τους διοικούντες.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα της κατά προτεραιότητα εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν στην υλοποίηση σοβαρών αναπτυξιακών σχεδίων .

Ελεγκτικό Συνέδριο: Ενιαίο κείμενο δικονομίας

Θεσπίζεται για το Ελεγκτικό Συνέδριο ένα ενιαίο κείμενο δικονομίας, βάσει του πορίσματος της οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής (το 2018) και την επεξεργασία αυτού από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου (το 2019). Στο κείμενο αυτό ενοποιούνται όλες οι δικονομικές ρυθμίσεις που είτε ενυπήρχαν αποσπασματικά στη νομοθεσία είτε εφαρμόζονταν κατ’ αναλογία από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Περιέχονται ακόμα διατάξεις, όσον αφορά τις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως η εισαγωγή του θεσμού του εισηγητή δικαστή της υπόθεσης, η παροχή των κατάλληλων μέσων ώστε ο πρόεδρος κάθε δικαστικού σχηματισμού να παρακολουθεί τη ροή των υποθέσεων και να εξασφαλίζει την ταχύτερη εκδίκασή τους, ο θεσμός της προσωρινής διαμόρφωσης κατάστασης, η καθιέρωση της λειτουργίας Τμήματος με επταμελή σύνθεση για την οριστική επίλυση ζητημάτων ερμηνείας, η εκδίκαση των αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας από συμβούλιο, η ειδική δικονομία για τις ασκούμενες από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο αιτήσεις καταλογισμού, ενώ ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία και οι λόγοι της αναίρεσης και εισάγεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρες σύστημα αποδεικτικής διαδικασίας.

Ιδρύεται στο Δικαστήριο Τμήμα Ελέγχων επιφορτισμένο με τρεις νέες αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Και συγκεκριμένα τον εντοπισμό συστημικών διαχειριστικών παθογενειών και την ανάλυση των αιτίων τους, την εκτίμηση της αξιοπιστίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων ύστερα από απόφαση της Βουλής. Τέλος, επικαιροποιούνται οι ρυθμίσεις για τους κατασταλτικούς ελέγχους και θωρακίζονται οι ελεγκτικές διαδικασίες.

Ιδρύεται στατιστική υπηρεσία

Με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου συστήνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης νέα αυτοτελής υπηρεσία για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τη Δικαιοσύνη. Η ρύθμιση αυτή φιλοδοξεί να δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση της δικαιοσύνης να λαμβάνει τις αποφάσεις της σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων βάσει αντικειμενικών δεδομένων που αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί σε αυτά.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter